CPV kód

33652000-5

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 15,567 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 116 427,098 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 85 428,854,369 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 53 1,171,309 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 74 3,343,226 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 404,237 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 163 846,175 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 558,279 EUR
Národný onkologický ústav 17 25,099,423 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 196 34,213,040 EUR
INTRAVENA s.r.o. 45 305,827 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 13 647,818 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 3 82,196 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 2 8,192,287 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 63 222,460,957 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 73,007 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 48 39,974,767 EUR
DCX spol. s r. o. 19 455,722 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 3 33,218 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 1 373,400 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 2 10,010 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 3 22,820 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 15 41,220,134 EUR
MERCK spol. s r.o. 11 45,103,012 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 44 30,780,171 EUR
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 12 140,742 EUR
MED-ART spol. s r.o. 15 877,975 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 16 113,135 EUR
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnícká akciová spoločnosť 2 8,407 EUR
INTRAVENA s.r.o. 1 4,615 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnsoť 2 13,867 EUR
PHAREX s.r.o. 3 6,555 EUR
MED-ART spol. s r.o. 1 3,903 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1 2,110 EUR
PHARMOS, a.s. 2 5,684,817 EUR
Amgen Slovakia s.r.o. 4 10,822,499 EUR
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 5 19,089,419 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 2 3,253 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23,288,792 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,210,745 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 440,115 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,474,650 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,462,913 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,041,875 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9,798,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,132,060 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 927,503 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,350,318 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 271,321 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 680,277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,672,138 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39,352 EUR 2016 Tovary Neuvedené 22
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55,705 EUR 2015 Tovary Nie 27
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá a liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Univerzitná nemocnica Martin 1,171,337 EUR 2016 Tovary Neuvedené 53
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 141,051 EUR 2016 Tovary Neuvedené 30
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184,811 EUR 2013 Tovary Nie 59
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 20,167,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,478,950 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184,604 EUR 2013 Tovary Nie 56
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 539,735 EUR 2015 Tovary Nie 42
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1,844,685 EUR 2015 Tovary Nie 5
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31,150,822 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,013,780 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,528,240 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,911,099 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,894,015 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,506,890 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 566,030 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8,476,956 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1,844,685 EUR 2015 Tovary Nie 34
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 56,159,118 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 280,093 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,729,939 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 87,058 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,478,630 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupony L04AC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,752,539 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,039,325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131,956 EUR 2015 Tovary Nie 5
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 191,671 EUR 2015 Tovary Nie 5
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,142,587 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 701,681 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,373,415 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,975,312 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,627,634 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14,039,779 EUR 2015 Tovary Nie 1
Leiky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,822,198 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7,788,030 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 908,581 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24,717,243 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44,935 EUR 2016 Tovary Neuvedené 28
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 161,460 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 160,092 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14,557,998 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,532,925 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 221,916 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25,296 EUR 2016 Tovary Neuvedené 14
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10,318,831 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14,040,213 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,449,640 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 571,285 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 571,285 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,700,297 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,917,875 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L03AB13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 774,797 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,602,080 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 178,083 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,324,840 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XE27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,830,803 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,190,450 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 182,196 EUR 2015 Tovary Nie 5
Lieky ATC skupiny L01XC08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,528,381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11,958,068 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7,890,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13,804,505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,418,453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,979,034 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,601,925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,101,832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7,156,248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,925,819 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,056,090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 176,225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,686,072 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 58,726 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,845,347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,528,785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 882,196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6,171,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,285,625 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6,554,966 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,637,321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6,113,683 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,271,854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11,260,709 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,564,976 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brentuximab vedotín - 3265A Národný onkologický ústav 97,602 EUR 2016 Tovary Nie 1
rituximab - 46130 Národný onkologický ústav 95,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
rituximab - 59839 Národný onkologický ústav 42,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - leucocyti dialysatum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,396 EUR 2016 Tovary Nie 1
rituximab - 59839 Národný onkologický ústav 45,789 EUR 2016 Tovary Nie 1
rituximab - 46130 Národný onkologický ústav 114,699 EUR 2016 Tovary Nie 1
Capecitabine Accord 500 mg Národný onkologický ústav 2,202 EUR 2016 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,431 EUR 2016 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filgrastim Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,837 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etopozid, Melfalán, Fludarabín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metotrexát, Fidaxomicín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17,617 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie liekov ATC skupiny L01XE27, cps dur 90x140 mg (fľ.HDPE) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 228,745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie liekov ATC skupiny L01XE27, cps dur 90x140 mg (fľ.HDPE) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 229,516 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá II. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 63,417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - leucocyti dialysatum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,754 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bevacizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 45,785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rituximab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 66,385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ifosfamid, Cyklofosfamid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 55,968 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - azoximeri bromidum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,716 EUR 2017 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3,528 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03- Imunostimulanciá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4,144 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03- Imunostimulanciá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3,065 EUR 2018 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Metotrexát, Vinkristín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,354 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anakinra, Busulfán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,075 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filgrastim Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ifosfamid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 57,936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pegaspargáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 101,031 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - azoximeri bromidum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,197 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá - leucocyti dialysatum Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 775 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,401 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5,053,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 631,667 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 567,196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dinutuximab beta Apeiron Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 536,853 EUR 2018 Tovary Nie 1