CPV kód

33651100-9

Látky ničiace baktérie na systémové použitie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 242,228 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 16,680 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 15 393,664 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 10 262,663 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 39,557 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 33 252,828 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 5,982 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 872,123 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 259,666 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 16 196,941 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 424,767 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 1,966,928 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 6 47,667 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4,391 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 27 6,404 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 4,000 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 32,576 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 35 940,673 EUR
INTRAVENA s.r.o. 32 967,265 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 14 394,442 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 8 235,245 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 2 994,409 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 99,823 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 1 26,597 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 69 710,170 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 8 56,596 EUR
INTRAVENA s.r.o. 4 20,079 EUR
PHAREX, s.r.o. 2 3,864 EUR
MED-ART, spol. s r.o., odštepný závod 02 16 151,245 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 3 21,044 EUR
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 1 407,611 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup liekov - antibiotík pre potreby FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 195,857 EUR 2016 Tovary Nie 9
Antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69,373 EUR 2014 Tovary Nie 3
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 92,440 EUR 2015 Tovary Nie 5
Lieky - antibiotiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 236,152 EUR 2014 Tovary Nie 2
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Univerzitná nemocnica Martin 252,840 EUR 2016 Tovary Neuvedené 33
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,966,931 EUR 2014 Tovary Nie 6
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 735,787 EUR 2018 Tovary Nie 5
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50,660 EUR 2018 Tovary Nie 5
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cefuroxím 750mg inj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filgrastim, Linezolid, Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22,037 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Abricef alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 9,427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archifar alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5,626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cyklofosfamid; Diklofenak,kombinácie; Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18,344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cefuroxim, Heparín, Aciklovir, Flukonazol, Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 62,636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 14,105 EUR 2016 Tovary Nie 1
ABRICEF plo. ijf. 10 x 1 g (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,415 EUR 2016 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,619 EUR 2016 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 84,462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 26,971 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Nemocnice s poliklinikami n.o. 26,383 EUR 2016 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15,148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká II. alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 12,813 EUR 2016 Tovary Nie 1
Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 549 EUR 2016 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6,271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2,636 EUR 2016 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klindamycín, Cefotaxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17,614 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10,415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13,745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín, Flukonazol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18,681 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefazolín, Ertapeném, Cefoperazón,kombinácie; Amidy, Kyselina mykofenolová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18,705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Vankomycin Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sultamicilín, Ceftizoxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11,043 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefuroxim, Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy, Gentamicín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15,646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 159 EUR 2017 Tovary Nie 1
Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica Košice 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - sultamicilin Nemocnica Poprad a. s. 5,544 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroximaxetil Nemocnica Poprad a. s. 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - pefloxacin Nemocnica Poprad a. s. 5,945 EUR 2017 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,180 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefazolín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica Košice 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - ciprofloxacin Nemocnica Poprad a. s. 5,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiinfektíva - metronidazol Nemocnica Poprad a. s. 8,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFAZOLÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17,664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Vankomycín Nemocnica Poprad a. s. 10,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Nemocnica Poprad a. s. 17,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Cefuroxím Nemocnica Poprad a. s. 12,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ertapeném Nemocnica Poprad a. s. 16,670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klaritromycín Nemocnica Poprad a. s. 11,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ciprofloxacín Nemocnica Poprad a. s. 26,245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29,725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakterialne latky na systemove pouzitie II. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13,257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 25,161 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tygecyklín plv ifo 50mg Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Sultamicilin 1g/0,5g Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6,385 EUR 2017 Tovary Nie 1
amoxicilín , kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 2,459 EUR 2017 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,045 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá - ampicilin/sulbaktam Nemocnica Poprad a. s. 34,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meropeném Detská fakultná nemocnica Košice 17,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,199 EUR 2017 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 91 EUR 2017 Tovary Nie 1
ABRICEF plo. ijf. 10 x 1 g (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6,897 EUR 2017 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18,971 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5,548 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22,071 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 101,254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 49 EUR 2017 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6,058 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2,443 EUR 2017 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,072 EUR 2018 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 69 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 477 EUR 2018 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy, Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,932 EUR 2018 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín, Flukonazol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11,688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica Košice 2,962 EUR 2018 Tovary Nie 1
Colimycine alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 659 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZINNAT 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
MEDOCLAV 1 g alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 23 EUR 2018 Tovary Nie 1
KLIMICIN 150 mg/ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 385 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cefazolín, Kyselina mykofenolová, Vankomycín, Melfalán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12,938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doxyhexal 200 Tabs alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 42 EUR 2018 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9,562 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gentamicin Sandoz 80 mg/2 ml injekčný roztok alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ganciklovir Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8,424 EUR 2018 Tovary Nie 1
DALACIN C 300 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 18 EUR 2018 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klindamycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8,922 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amidy, Ertapeném Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,757 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24,237 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
amoxicilín, kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky - Cefazolín Nemocnica Poprad a. s. 10,742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá - Cefotaxim 2g Nemocnica Poprad a. s. 22,458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 29,357 EUR 2018 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 978 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prírodné fosfolipidy, Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 60,619 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6,744 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Fakultná nemocnica Trnava 100,548 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky - Metronidazol Nemocnica Poprad a. s. 9,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klaritromycín Nemocnica Poprad a. s. 14,496 EUR 2018 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,978 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85,682 EUR 2018 Tovary Nie 5