CPV kód

33651100-9

Látky ničiace baktérie na systémové použitie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 40 316 582 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 11 960 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 16 680 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 547 626 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 10 262 663 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 39 557 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 61 1 009 215 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 5 982 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 30 1 127 326 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 259 666 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 19 262 427 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 32 487 685 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 1 966 928 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 7 81 312 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 391 EUR
Národný onkologický ústav 12 53 830 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 29 6 994 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 4 000 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 32 576 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 56 1 330 024 EUR
INTRAVENA s.r.o. 53 1 161 985 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 22 472 447 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 1 13 178 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 1 11 960 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 11 235 264 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 121 3 028 865 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 99 823 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 1 26 597 EUR
INTRAVENA s.r.o. 4 20 079 EUR
PHAREX, s.r.o. 2 3 864 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 3 21 044 EUR
PHAREX, s.r.o. 5 72 270 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup liekov - antibiotík pre potreby FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 195 857 EUR 2016 Tovary Nie 9
Antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 373 EUR 2014 Tovary Nie 3
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 92 440 EUR 2015 Tovary Nie 5
Lieky - antibiotiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 236 152 EUR 2014 Tovary Nie 2
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Univerzitná nemocnica Martin 252 840 EUR 2016 Tovary Neuvedené 33
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931 EUR 2014 Tovary Nie 6
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 735 787 EUR 2018 Tovary Nie 5
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 660 EUR 2018 Tovary Nie 5
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cefuroxím 750mg inj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filgrastim, Linezolid, Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22 037 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Abricef alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 9 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archifar alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cyklofosfamid; Diklofenak,kombinácie; Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cefuroxim, Heparín, Aciklovir, Flukonazol, Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 62 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
ABRICEF plo. ijf. 10 x 1 g (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 619 EUR 2016 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 84 462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 26 971 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Nemocnice s poliklinikami n.o. 26 383 EUR 2016 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká II. alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 813 EUR 2016 Tovary Nie 1
Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 549 EUR 2016 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 772 EUR 2016 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klindamycín, Cefotaxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 614 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín, Flukonazol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 681 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefazolín, Ertapeném, Cefoperazón,kombinácie; Amidy, Kyselina mykofenolová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Vankomycin Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sultamicilín, Ceftizoxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 043 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefuroxim, Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy, Gentamicín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 159 EUR 2017 Tovary Nie 1
Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica Košice 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - sultamicilin Nemocnica Poprad a. s. 5 544 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroximaxetil Nemocnica Poprad a. s. 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - pefloxacin Nemocnica Poprad a. s. 5 945 EUR 2017 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefazolín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica Košice 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - ciprofloxacin Nemocnica Poprad a. s. 5 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiinfektíva - metronidazol Nemocnica Poprad a. s. 8 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFAZOLÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17 664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Vankomycín Nemocnica Poprad a. s. 10 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Nemocnica Poprad a. s. 17 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Cefuroxím Nemocnica Poprad a. s. 12 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ertapeném Nemocnica Poprad a. s. 16 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klaritromycín Nemocnica Poprad a. s. 11 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ciprofloxacín Nemocnica Poprad a. s. 26 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakterialne latky na systemove pouzitie II. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 25 161 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tygecyklín plv ifo 50mg Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Sultamicilin 1g/0,5g Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
amoxicilín , kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 459 EUR 2017 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 045 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá - ampicilin/sulbaktam Nemocnica Poprad a. s. 34 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meropeném Detská fakultná nemocnica Košice 17 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 199 EUR 2017 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 91 EUR 2017 Tovary Nie 1
ABRICEF plo. ijf. 10 x 1 g (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 897 EUR 2017 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18 971 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 548 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 071 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 101 254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 49 EUR 2017 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 058 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 072 EUR 2018 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 69 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 477 EUR 2018 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy, Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 932 EUR 2018 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín, Flukonazol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica Košice 2 962 EUR 2018 Tovary Nie 1
Colimycine alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 659 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZINNAT 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
MEDOCLAV 1 g alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 23 EUR 2018 Tovary Nie 1
KLIMICIN 150 mg/ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 385 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cefazolín, Kyselina mykofenolová, Vankomycín, Melfalán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doxyhexal 200 Tabs alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 42 EUR 2018 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 562 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gentamicin Sandoz 80 mg/2 ml injekčný roztok alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ganciklovir Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
DALACIN C 300 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 18 EUR 2018 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klindamycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 922 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amidy, Ertapeném Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 757 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 237 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
amoxicilín, kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky - Cefazolín Nemocnica Poprad a. s. 10 742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá - Cefotaxim 2g Nemocnica Poprad a. s. 22 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 29 357 EUR 2018 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 978 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prírodné fosfolipidy, Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 60 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 744 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Fakultná nemocnica Trnava 100 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky - Metronidazol Nemocnica Poprad a. s. 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klaritromycín Nemocnica Poprad a. s. 14 496 EUR 2018 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 978 EUR 2018 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Meropeném Nemocnica Poprad a. s. 16 365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 682 EUR 2018 Tovary Nie 5
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 537 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 679 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 35 909 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 119 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 23 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 79 035 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 185 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ampicilin/sulbaktam Nemocnica Poprad a. s. 46 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia priestorov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 352 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 86 934 EUR 2018 Tovary Nie 5
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 967 EUR 2019 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 970 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 3 910 EUR 2019 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01FF01 - klindamycín Národný onkologický ústav 2 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 142 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DH02 - meropeném Národný onkologický ústav 18 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XB01 - kolistín Národný onkologický ústav 1 883 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01CR02 - amoxicilín / kyselina klavulánová Národný onkologický ústav 2 081 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01AA12 - tigecyklín Národný onkologický ústav 22 633 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD01 - cefotaxím Národný onkologický ústav 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DE01 - cefepím Národný onkologický ústav 4 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cefuroxim Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 341 EUR 2019 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolistín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 363 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 164 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DB04 - cefazolín Národný onkologický ústav 1 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amikacín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 031 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vankomycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
cefazolín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 552 EUR 2019 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 463 EUR 2018 Tovary Nie 5
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica Košice 37 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antiinfektíva Univerzitná nemocnica Martin 756 399 EUR 2019 Tovary Nie 28
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 3 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 306 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Cefuroxím Nemocnica Poprad a. s. 6 672 EUR 2019 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 813 EUR 2018 Tovary Nie 5

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×