CPV kód

33621000-9

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 5,009 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 10,520,571 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 4 249,832 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 3 150,027 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 117,684 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 107 131,281,239 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 113,022 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 9,844 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 147,762 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 87,607 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 349,996 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 542 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 6,642 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 44 42,394,186 EUR
INTRAVENA s.r.o. 3 75,397 EUR
TIMED, s.r.o. 11 13,577,308 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 8 1,620,495 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 4 21,001 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 12 8,480,568 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 22 16,926,075 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 2 3,185,210 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 7 23,174,035 EUR
Bayer, spol. s r.o. 6 2,278,699 EUR
7R PANMED, s.r.o. 4 3,283,235 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 19 24,768,878 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 31 1,261,324 EUR
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 10 1,993,368 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 39,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 75,600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,974,371 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 faktor VIII Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,020,576 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 48,069 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 733,050 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180,516 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,975,052 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 315,499 EUR 2015 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 194,302 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,281,573 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 138,682 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376,805 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 497,739 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 752,149 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27,370 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,474,820 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 106,322 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,090,740 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 223,192 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 665,363 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky do liekových súprav, ockovacie látky a návrh kodifikacných údajov podľa §13 zákona č. 11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,009 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 297,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,150,531 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 319,968 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 408,201 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,327,626 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,163,481 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 427,980 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10,082,323 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7,121,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 964,530 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,090,414 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,575,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 287,954 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa lieku indikačnej skupiny - Anticoagulancia - pod názvom účinnej látky - Fibrinogenum P inj sic 1 g Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113,022 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 371,032 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 672,443 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 538,686 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,266,739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,007,810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14,694,220 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 431,975 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,309,536 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 159,911 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 414,806 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204,797 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 478,261 EUR 2015 Tovary Nie 1
B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,151,128 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,060,008 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 820,963 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,178,428 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 163,193 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,154,534 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204,577 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 135,057 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 728,743 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,044,880 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,411,862 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 346,776 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,658,237 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 486,424 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 373,485 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,782,677 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 960,532 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 326,795 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 40,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 306,210 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 224,112 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 412,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,180,725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,112,745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 461,574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 924,859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fibrinogenum humanum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,003,886 EUR 2017 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 598,525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 188,323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,364,751 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 473,574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 579,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 52,410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 547,311 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 215,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,600,802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,387,755 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 202,774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 612,051 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 181,732 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 348,571 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,685,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 337,068 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 628,455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,259,958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 91,256 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,625,665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 77,588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Účinná látka Treprostinilum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,360,621 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 887,869 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 368,394 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 291,255 EUR 2018 Tovary Nie 7
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,009,084 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 722,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,332,069 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,862,827 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 419,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 872,469 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 283,204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24,871 EUR 2018 Tovary Nie 6
klopidogrel Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
natrium chloratum inj 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny BO1ABO1 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 197,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 106,871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185,914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204,505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204,504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Heparin Léčiva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 676 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Fragmin Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4,058 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Clexane Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Fraxiparine Ľubovnianska nemocnica, n. o. 29,953 EUR 2016 Tovary Nie 1
natrium chloratum 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Iné hematologické látky - Fibrinogenum humanum Nemocnica Poprad a. s. 9,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 195,778 EUR 2017 Tovary Nie 1
VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
GUAJFENEZIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
NADROPARIN multi inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 109,841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou ľudský albumín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 65,111 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou normálny ľudský imunoglobulín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 69,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou ľudský albumín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 65,111 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Heparin lečiva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Clexane Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8,277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Fragmin Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5,506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Fraxiparine Ľubovnianska nemocnica, n. o. 26,632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 64,592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13,759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,239 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5,435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4,432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 21,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 20,484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15,007 EUR 2018 Tovary Nie 1
VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 47 EUR 2018 Tovary Nie 1
natrium chloratum 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lacipil 4 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sorbimon 20 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 EUR 2018 Tovary Nie 1
WARFARIN ORION 5 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 21 EUR 2018 Tovary Nie 1
DICYNONE 500 kapsuly alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12,529 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 229,245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky, liečivá - 10 Letecká vojenská nemocnica, a.s. 326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B05-Náhrady plazmy a perfúzne roztoky/časť 1 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B05-Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 80,157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,094,434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 177,026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4,301,562 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 436,487 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,800,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33,879 EUR 2018 Tovary Nie 7
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 768,364 EUR 2018 Tovary Nie 1