CPV kód

33621000-9

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 5 009 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 72 15 193 513 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 4 249 832 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 3 150 027 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 117 684 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 145 180 352 373 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 113 022 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 9 844 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 147 762 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 15 900 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 227 455 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 25 382 366 EUR
Národný onkologický ústav 2 2 985 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 542 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 6 642 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 74 52 292 700 EUR
INTRAVENA s.r.o. 8 204 211 EUR
TIMED, s.r.o. 12 13 674 069 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 15 5 548 685 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 7 53 674 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 23 15 844 354 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 38 31 038 710 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 69 8 346 759 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 8 25 766 811 EUR
Bayer, spol. s r.o. 6 2 278 699 EUR
7R PANMED, s.r.o. 4 3 283 235 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 30 38 643 051 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 39 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 75 600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 974 371 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 faktor VIII Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 020 576 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 48 069 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 733 050 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180 516 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 975 052 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 315 499 EUR 2015 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 194 302 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 281 573 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 138 682 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376 805 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 497 739 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 752 149 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 370 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 474 820 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 106 322 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 090 740 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 223 192 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 665 363 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky do liekových súprav, ockovacie látky a návrh kodifikacných údajov podľa §13 zákona č. 11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 009 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 297 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 150 531 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 319 968 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 408 201 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 327 626 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 163 481 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 427 980 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 082 323 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 121 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 964 530 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 090 414 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 575 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 287 954 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa lieku indikačnej skupiny - Anticoagulancia - pod názvom účinnej látky - Fibrinogenum P inj sic 1 g Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 022 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 371 032 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 672 443 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 538 686 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 266 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 007 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 694 220 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 431 975 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 309 536 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 159 911 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 414 806 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 797 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 478 261 EUR 2015 Tovary Nie 1
B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 151 128 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 060 008 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 820 963 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 178 428 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 163 193 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 154 534 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 577 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 135 057 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 728 743 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 044 880 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 411 862 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 346 776 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 658 237 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 486 424 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 373 485 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 782 677 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 960 532 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 326 795 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 40 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 306 210 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 224 112 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 412 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 180 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 112 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 461 574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 924 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fibrinogenum humanum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 003 886 EUR 2017 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 598 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 188 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 364 751 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 473 574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 579 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 52 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 547 311 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 215 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 600 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 387 755 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 202 774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 612 051 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 181 732 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 348 571 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 685 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 337 068 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 628 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 259 958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 91 256 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 625 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 77 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Účinná látka Treprostinilum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 360 621 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 887 869 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 368 394 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 291 255 EUR 2018 Tovary Nie 7
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 009 084 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 722 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 332 069 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 862 827 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 419 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 872 469 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 283 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 871 EUR 2018 Tovary Nie 6
klopidogrel Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
natrium chloratum inj 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny BO1ABO1 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 197 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 106 871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Heparin Léčiva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 676 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Fragmin Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 058 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Clexane Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heparín - Fraxiparine Ľubovnianska nemocnica, n. o. 29 953 EUR 2016 Tovary Nie 1
natrium chloratum 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Iné hematologické látky - Fibrinogenum humanum Nemocnica Poprad a. s. 9 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 195 778 EUR 2017 Tovary Nie 1
VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
GUAJFENEZIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
NADROPARIN multi inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 109 841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou ľudský albumín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 65 111 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou normálny ľudský imunoglobulín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 69 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky s účinnou látkou ľudský albumín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 65 111 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Heparin lečiva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Clexane Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Fragmin Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Heparín - Fraxiparine Ľubovnianska nemocnica, n. o. 26 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 64 592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 239 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 21 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 20 484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 007 EUR 2018 Tovary Nie 1
VITAMIN B12 LÉČIVA 300 µg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 47 EUR 2018 Tovary Nie 1
natrium chloratum 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lacipil 4 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sorbimon 20 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 EUR 2018 Tovary Nie 1
WARFARIN ORION 5 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 21 EUR 2018 Tovary Nie 1
DICYNONE 500 kapsuly alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 529 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 229 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky, liečivá - 10 Letecká vojenská nemocnica, a.s. 326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B05-Náhrady plazmy a perfúzne roztoky/časť 1 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B05-Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 80 157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 094 434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 177 026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 301 562 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 436 487 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 800 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 879 EUR 2018 Tovary Nie 7
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 768 364 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 203 389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 209 386 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 592 776 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 438 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 988 962 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 472 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 273 263 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 143 118 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 331 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 816 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (alanylglutamin; čistené vaječné fosfolipidy , glycerol , rybí olej; glukoza, chlorid sodný, hydroxyetylškrob, chlorid sod,váp,dras, roz. aminokyselín, roz. aminokyselín, roztok minerálov st, roztokaminokyselín, komplex vitamínov, manitol) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 22 185 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - B02AA03 - kyselina aminometylbenzoová Národný onkologický ústav 1 188 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (roztok pre parenterálnu výživu) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 40 406 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (glukóza, glukóza monohydrát, chlorid sodný) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 23 159 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (chlorid sodný) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 513 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý dihydrát, roztok aminokyselín) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (glukonan vápenatý, glukóza, hydrogenuhličitan so, chlorid sod,vápenatý,draselný; roztok aminokyselín, stopové prvky, tukové emulzie) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 415 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (roztok elektrolytov, roztok na TPN - glukóza; aminokyseliny; emulzia lipidov) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 39 188 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 857 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 191 488 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 654 042 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 206 554 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 363 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 456 EUR 2018 Tovary Nie 5
natrium chloratum 10% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 215 676 EUR 2019 Tovary Nie 51
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (albumín) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 28 816 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 694 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 971 044 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 424 481 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 421 858 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 488 789 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 992 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 830 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné deriváty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 250 461 EUR 2019 Tovary Nie 4
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 574 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 691 412 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 029 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 699 548 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 200 804 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 887 729 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 799 283 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 536 681 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 454 626 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 479 027 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 835 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 243 956 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 273 868 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 560 228 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 228 951 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 729 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - B01AB01 - heparín Národný onkologický ústav 1 958 EUR 2019 Tovary Nie 1
ľudský albumín 200 g/l Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 632 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×