CPV kód

33600000-6

Farmaceutické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2,418,803 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 3,573 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 0 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 74,330 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 1,595 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 95 2,527,121 EUR
Psychiatrická nemocnica 5 344,359 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 401,777 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 485 15,375,709 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 4,018 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 493,876 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 311,055 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 3,560,944 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 145,937 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 28 477,114 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 232 1,009,665 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 167,217 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 95,000 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 3,853,889 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 36,107 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 171,853 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 23 2,009,257 EUR
Záchranná služba 3 143,381 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 37 1,173,521 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 307,538 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 687 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 16 5,785,844 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 12,874 EUR
Národný onkologický ústav 2 22,710 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 182,551 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 202,900 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 263,594 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 85 550,129 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 10 1,588,710 EUR
VITALITA n.o. 1 205,000 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 69,726 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 139,418 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 381 11,969,608 EUR
INTRAVENA s.r.o. 52 1,552,408 EUR
TIMED, s.r.o. 2 2,606 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 14 665,979 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 68 917,753 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 24 172,366 EUR
TT Pharma, s.r.o. 1 139,691 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 70 1,856,069 EUR
MGP, spol. s r.o. 4 8,405 EUR
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. 2 167,217 EUR
MiliPharm s.r.o. 1 95,000 EUR
BIOTECH s.r.o. 2 344 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 168 4,994,308 EUR
DCX spol. s r. o. 13 220,913 EUR
MFC, s.r.o. 2 1,695 EUR
QCS Pharma, s.r.o. 4 253,624 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 2 488 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 7 466,947 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 2,950 EUR
Arspharm, s.r.o. 4 307,538 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 4 26,138 EUR
Cymedica SK, spol. s r.o. 1 687 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 1 2,518 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 12 1,123,944 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 2 640,140 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 2,418,803 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 205 2,492,212 EUR
Transmedic s.r.o. 2 911,441 EUR
Medispine SK s.r.o. 1 309,140 EUR
Timed s.r.o. 1 81,113 EUR
INTRAVENA s. r. o. 2 37,583 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 4 1,400 EUR
LK1 s.r.o. 2 171,853 EUR
VERUM, spol. s r.o. Košice 1 30,080 EUR
MEDIC INTERNATIONAL s. r. o. 8 59,765 EUR
PHARMOS, a.s. 5 284,399 EUR
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 62 9,434,883 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 3 1,269,712 EUR
Senium Medica s. r. o. 2 69,726 EUR
Zdenpharm, s.r.o. 1 90,735 EUR
A - MEDICAL s.r.o. 1 182,551 EUR
PhMr. Viliam Tóth - Lekáreň - HUMANITAS 1 205,000 EUR
LACOMED SK spol. s r.o. 1 30,000 EUR
Ecoli s.r.o. 1 108 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 200 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 4 13,693 EUR
InterMedical Plus, a.s. 12 104,137 EUR
Lekáreň Viola s.r.o. 1 202,900 EUR
TOPVETBB, s.r.o. 1 939 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 654 EUR
UVEA MEDIKLINIK, s. r. o. 1 74,918 EUR
PURUS, spol. s r.o. 1 64,500 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky Psychiatrická nemocnica Hronovce 113,031 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv a poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 95,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 98,137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 101,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 111,199 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup liekov pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 52,108 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky – erytropoetíny a antihistaminiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 311,056 EUR 2016 Tovary Nie 2
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 681,545 EUR 2016 Tovary Nie 54
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561,466 EUR 2016 Tovary Neuvedené 59
Lieky a zdravotnícke pomôcky 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1,301,694 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189,870 EUR 2015 Tovary Neuvedené 7
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189,870 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÝCIU; č. 3. OFTALMOLOGIKÁ; č. 4. VAZODILATANCIA; č. 5. HYPOTENZÍVA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 226,934 EUR 2014 Tovary Nie 74
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 32,528 EUR 2013 Tovary Áno 1
Lieky a zdravotné pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 54,853 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2,983,781 EUR 2014 Tovary Nie 60
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 30,730 EUR 2013 Tovary Áno 1
Lieky 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1,754,429 EUR 2014 Tovary Nie 14
Liek s účinnou látkou Indursulfáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480,223 EUR 2014 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 286,161 EUR 2015 Tovary Nie 14
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298,444 EUR 2015 Tovary Nie 50
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9,409 EUR 2015 Tovary Nie 10
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. SAPASMOLYTIKÁ, č. 2. ANTIDOTUM, č. 3. SYMPATOMIMETIKÁ, č. 4. VITAMÍNY, č. 5. VARIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 978,209 EUR 2015 Tovary Nie 33
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 908,846 EUR 2016 Tovary Neuvedené 37
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 468,158 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,965,605 EUR 2015 Tovary Nie 7
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,965,605 EUR 2016 Tovary Nie 5
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 334,284 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 47,382 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1,700,461 EUR 2017 Služby Neuvedené 48
Kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5,642,082 EUR 2017 Tovary Neuvedené 40
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3,424,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10,129 EUR 2015 Tovary Nie 11
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,886 EUR 2015 Tovary Nie 9
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45,134 EUR 2016 Tovary Nie 4
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 268,220 EUR 2017 Tovary Nie 18
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 541,116 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 90,735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 182,551 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1,120,555 EUR 2017 Tovary Nie 4
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11,759 EUR 2015 Tovary Nie 10
Liečivá pre pacientov VITALITA n.o. 205,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3,424,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 42,013 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 183,470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3,424,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693,825 EUR 2016 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693,825 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45,940 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4,672,510 EUR 2018 Tovary Nie 70
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13,948 EUR 2018 Tovary Nie 9
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 545,545 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 22,964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 134,733 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,853,892 EUR 2018 Tovary Nie 8
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,988,592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 640,384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20,827 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 41,396 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7,522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 74,897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá - anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16,906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,945 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 865 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4,175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 473 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 403 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský ochranný krém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12,308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 837 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 105,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 538 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,785 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,611 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 898 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 883 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7,405 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farmaceutické výrobky a roztoky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4,634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17,575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Médium Colilert-18 Výskumný ústav vodného hospodárstva 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17,646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,093 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5,835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky nejódované - síran bárnatý so suspendujúcou látkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - ketoprofén 100mg inj. roztok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,978 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 125ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 200ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 717 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,527 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,901 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky pre centrálnu nervovú sústavu - peptidový preparát z bravčového mozgu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 84,473 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,089 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3,677 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bortezomib 3,5mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,759 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 50mg/0,5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analgetiká-metamizol 1000 mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -aflibercept 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,088 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -aflibercept 200mg/8ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - azacitidín 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oftalmologiká - ranibizumab 1,65 mg/0,165ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - romiplostim 500µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - romiplostim 250µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,902 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunosupresíva- natalizumab 300mg/15ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - loratadín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - tigecyklín 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,556 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefotaxím 2g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,581 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - klindamycín 600mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,862 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - linezolid 600mg/300ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 100 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 400mg/16ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - eribulín 0,88/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,369 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -trastuzumab 150mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,744 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -trastuzumab 600mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - panitumumab 400mg/20ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,365 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - panitumumab 100mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunomodulátory - peginterferón beta 1-a, 125µg/0,5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,173 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - rituximab 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7,196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - obinutuzumab 1000mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - Heparín 50K/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - guajfenezín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - kodeín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - dimetidén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,047 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - cetrizín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - bisulepín 2mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - cyproheptadín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 572 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - ketotifén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy - Terlipresín 1mg + rozpúšťadlo 0,2mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón 125µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín 125 mg, predĺžené uvoľňovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín 250mg, predĺžené uvoľňovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel (nanočastice viazané na albumín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,894 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - propofol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - cetuximab 100mg/20ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - Nadroparín 47,5KU/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - rituximab 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - tietylperazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 243 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroxim 1,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - altepláza 20 mg +20ml solv. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,364 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemoterapeutiká- metronidazol 500mg/100ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,438 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 25 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiaká - levosimendan 12,5 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiaká - alprostadil 20µg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,904 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - ľudský fibrinogén, ľudský trombín, 9,5cm x 4,8cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,719 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - vinflunín 250 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,831 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - acetylcysteín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antiparkinsoniká - apomorfín 50mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -mitomycín 20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - trastuzumab emtanzín 100 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - kolistín 1MIU Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - kladribín 10mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 219,748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,916 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihormóny - fulvestrant 250mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - trimekaín, karbetopedecín 100mg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,602 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - Sufentanil 50µg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,174 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortikosteroidy na systémové použitie - Hydrokortizón 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 206,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá- kyselina levofolínová 50mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,828 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - fludarabín 50mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - docetaxel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,738 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - gemcitabín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - doxorubicín 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,011 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bleomycín 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,096 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 48,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - salbutamol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,036 EUR 2017 Tovary Nie 1
sudocrem Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11,668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14,577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 866 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4,171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotiká na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2,324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9,749 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 79,356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,141 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiparazitiká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,087 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nutričné prípravky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 73,485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - itroprid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,866 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ondansetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,805 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - palonosetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - aktívne uhlie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - metformín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glukóza 1-fosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,359 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - síran horečnatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15,518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 14,865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky - Antitrombín III Fakultná nemocnica Nitra 4,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - kyselina amidotrizoová 76% (20ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26,106 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18,256 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13,464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 125ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16,674 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá - anestetiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre nervový systém Ľubovnianska nemocnica, n. o. 47,152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ranitidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11,168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - famotidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - omeprazol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,842 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pantoprazol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -drotaverín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - simetikón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -atropín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 823 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - butylskopolamín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,532 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - metamizol, pitofenón, fenpiverín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus -paracetamol 500mg, kodeín 19,2mg, pitofenón 10mg, fenipiverín 0,1g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - mesalazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - difenoxylát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,638 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -nifuroxazid 200mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - rifamixín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,511 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glycerol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - laktulóza (sir 50% ) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - Sennové glykozidy - sennozid B Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,394 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - silymarín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina ursodeoxycholová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -metoklopramid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - Escherichia coli , Streptococcus faecalis , Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus helveticus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - inzulín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina askorbová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 904 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pyridoxín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gynekologiká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - tokoferol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 581 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kalciumglukonát 1g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,088 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - uhličitan vápenatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - chlorid vápenatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - draslík, horčík Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,295 EUR 2017 Tovary Nie 1
OMALIZUMAB i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 109,182 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFUROXIM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 14,632 EUR 2017 Tovary Nie 1
ATRAKURIUM inj. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,046 EUR 2017 Tovary Nie 1
IMUNOBLOBULÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 37,142 EUR 2017 Tovary Nie 1
AMINOFYLÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,169 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOMPLEX ŽELEZO-SACHARÓZA Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9,622 EUR 2017 Tovary Nie 1
PANTOPRAZOL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20,841 EUR 2017 Tovary Nie 1
GENTAMICIN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2,092 EUR 2017 Tovary Nie 1
SUFENTANIL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,677 EUR 2017 Tovary Nie 1
ACETYLCYSTEIN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,311 EUR 2017 Tovary Nie 1
PARACETAMOL 1g i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,619 EUR 2017 Tovary Nie 1
METAMIZOL inj 1000 mg Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,681 EUR 2017 Tovary Nie 1
METAMIZOL inj 2500 mg Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12,958 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRIMEKAIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 39,744 EUR 2017 Tovary Nie 1
TIOPENTAL 1,0g inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3,989 EUR 2017 Tovary Nie 1
TIOPENTAL 0,5g inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,326 EUR 2017 Tovary Nie 1
METRONIDAZOL 500mg inf Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24,623 EUR 2017 Tovary Nie 1
VANKOMYCÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,579 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOLISTIMETAT SODNÝ Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6,398 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOTAXÍM 2g Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOTAXÍM 1g Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 30,159 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOPERAZÓN SULBAKTAN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
TERLIPRESIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29,902 EUR 2017 Tovary Nie 1
SUXAMETONIUM 100 inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6,073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - domperidón, dinátriumpikosulfát, dinátriumpikosulfát +oxid horečnatý+ kyselina citrónová, diosmektit, sulfasalazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pankreatín s amylolytickou činnosťou, lipolytickou účinnosťou a proteolytickou účinnosťou, pankreatín (lipáza, amyláza, proteáza) , prášok z pankreasu ošípaných (lipáza, amyláza, proteáza) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glichidón, gliklazid, glimepirid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 967 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -ergocholekalciferol, cholekalciferol, tiamín, tiamíndichlorid, pyridoxínchlorid, kyanokobalamín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - retinol (vitamín A), fytomenadión (vitamín D2), ergokalciferol (vitamín E), tokoferol (vitamín K1) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 255 EUR 2017 Tovary Nie 1
Altepláza Fakultná nemocnica Nitra 144,838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -urapidil Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -furosemid 2 ml/20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -spironolaktón 25mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,764 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - komplexy horčíka a hliníka a chlorid draselný cps Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina tioktová 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,487 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - pentoxifylín 100mg (parent.) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - furosemid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,351 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - etofylín, teofylínu 160mg+40mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - organo-heparinoidy 60mg/30g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,211 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém- naftidrofuryl 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - troxerutín 300mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,283 EUR 2017 Tovary Nie 1
ROMIPLOSTÍM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 81,323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14,202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - digoxín, glyceroltrinitrát, izosorbidmononitrát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - propafenón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,344 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - molsidomín, moxonidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,106 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - amiodarón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,812 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - norepinefrín (noradrenalín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - dopamín 200mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -epinefrín (adrenalín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - levosimendan 12,5mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18,405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - izosorbiddinitrát 10mg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - Kyselina (RS)-3-metyl-2-oxovalérová vápenatá soľ, Kyselina 4-metyl-2-oxovalérová, vápenatá soľ, Kyselina 2-oxo-3-fenylpropiónová, vápenatá soľ, Kyselina 3-metyl-2-oxomaslová, vápenatá soľ, Kyselina DL-2-hydroxy-4-metylsulfanylmaslová vápenatá soľ, atď. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -chlorid draselný con inf Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kreatinolfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - indapamid, doxazosín, hydrochlórtiazid, pentoxifylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 678 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - metyldopa, L, etofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 929 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - amlodipín, bisoprolol, hydrochlórotiazid, betaxolol, kalciumdobesilát, polidokanol, polykrezulén,cinchokaín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -metoprolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - bisoprolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - karvedilol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kyselina askorbová,rutozid 100mg+20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,094 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - diosmín, hesperidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -metoprolol 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -nitrendipín 20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,112 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - nimodipín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,006 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - atorvastatín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - lamipril, diltiazem, losartan Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - perindopril Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kaptopril Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - irbesartan , simvastatín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 651 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - lacidipín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - prednizón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - metylprednizolón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - dexametazón 8mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,449 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - nebivolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 105,930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - jódovaný povidón sap der Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,948 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - neomycín, bacitracín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - neomycín, bacitracín 10g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - kyselina fusidová 2%/15 g; hydrokortizón, kys.fusidová; betametazón, kys.fusidová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária)- phagi particulae contra staphyllococcus polyvalens 10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - polystyrénsulfonát 300g a šalviová tinktúra 50ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 617 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - mesna 400mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - ceruleum protectum V 50mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 500ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - terlipresín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37,471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - oxytocín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - karbetocín 100 µg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - oktreotid 0,1mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - betametazón 2mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - hydrokortizón 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22,715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - levotyroxín, sodná soľ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výživa pre doplnkovú bezproteinovú výživu dojčiat a deti do 3 rokov veku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 579 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nutričné prípravky II. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 67,561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90,229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá - antibiotiká Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B01AD02 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 53,019 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. S01LA05 - Aflibercept Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 28,737 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A12CE02 - Seleničitan sodný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6,282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A07AA12 - Fidaxomicín Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. S01LA04 - Ranibizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 158,791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - piroxikam, meloxikam, escín, rokuróniumbromid, baklofén , tolperizón, kolchicín, kyselina zoledrónová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - alopurinol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - kyselina pamidrónová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - denosumab Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55,414 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - botulotoxín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33,305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - atrakurium Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15,824 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - suxametónium Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12,049 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15,527 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15,297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farmaceutické výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 74,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 75,992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7,062 EUR 2017 Tovary Nie 1
voda pre molekulárnu biológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. H01BA04 - Terlipresín Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19,502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. C01EB05 - Kreatinfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33,958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. R03DX05 - Omalizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 90,477 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 38,104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31,611 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 153,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 51,395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,193 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrady minerálnych prvkov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11,323 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické rádiofarmakum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82,410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 - Palivizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 160,115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82,410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - prometazín, tietylperazín, cetrizín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - ipratrópiumbromid 4000 µg/ 10ml/ 200 dávok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - efedrín 50mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,021 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - omalizumab 150mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - kodeín 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,297 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - oxymetazolín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 726 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,207 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - butamirát a guajfenezín; dimetindén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky bez obsahu omamných a psychotropných látok a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 222,089 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky s obsahom omamných a psychotropných látok Záchranná zdravotná služba Bratislava 3,617 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31,606 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laxanciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2,316 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vitamíny Ľubovnianska nemocnica, n. o. 863 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antidiabetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spazmolytiká, anticholinergiká, propulzíva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2,839 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a Atiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2,451 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 31,982 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4,919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20,356 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,033 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 5,203 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC H01-Hormóny hypofýzy a hypotalamu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12,887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Arachidonic Acid, ADP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 1 Národný ústav reumatických chorôb 4,764 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 2 Národný ústav reumatických chorôb 1,844 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 3 Národný ústav reumatických chorôb 7,682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 6 Národný ústav reumatických chorôb 2,933 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 7 Národný ústav reumatických chorôb 1,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 5 Národný ústav reumatických chorôb 23,262 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC H02-Kortikosteroidy na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5,576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 86,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC C01 - Kardiaká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9,296 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N01-Anestetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 25,623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N02-Analgetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16,841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 5,971 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC M05-Lieky proti ochoreniam kostí Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21,405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4,474 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 139,201 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antireumatiká a Antiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4,825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá – anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antacída, antiulceróza a antiflatulenciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 72,046 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 3,879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny D06 - Antibiotiká a Chemoterapeutiká, dermatologiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,998 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny D08 - Antiseptiká a Dezinficienciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 425,055 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31,607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31,589 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel, antiemetika - granisetron Národný onkologický ústav 14,523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina , antiemetika - ondansetron Národný onkologický ústav 8,186 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 74,442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 22,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430,211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34,959 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 67,816 EUR 2018 Tovary Nie 1