CPV kód

33600000-6

Farmaceutické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 418 803 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 13 065 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 3 573 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 88 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 74 330 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 2 161 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 162 5 303 925 EUR
Psychiatrická nemocnica 5 344 359 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 401 777 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 579 31 752 282 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 4 018 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 640 897 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 311 055 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 3 560 944 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 145 937 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 36 646 011 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 21 269 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 21 381 752 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 236 2 548 569 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 167 217 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 95 000 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 3 853 889 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 36 948 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 624 699 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 23 2 009 257 EUR
Záchranná služba 6 276 743 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 46 1 663 286 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 5 374 537 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 687 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 22 6 763 270 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 5 29 203 EUR
Národný onkologický ústav 33 14 336 619 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 182 551 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 309 718 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 28 368 483 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 103 701 042 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 10 1 588 710 EUR
VITALITA n.o. 1 205 000 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 152 352 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 139 418 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 466 23 933 008 EUR
INTRAVENA s.r.o. 78 2 313 498 EUR
TIMED, s.r.o. 3 83 719 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 31 2 030 374 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 79 1 097 642 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 43 1 596 418 EUR
TT Pharma, s.r.o. 1 139 691 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 85 4 902 901 EUR
MGP, spol. s r.o. 12 123 981 EUR
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. 2 167 217 EUR
MiliPharm s.r.o. 1 95 000 EUR
BIOTECH s.r.o. 3 910 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 518 33 015 790 EUR
DCX spol. s r. o. 20 293 571 EUR
MFC, s.r.o. 2 1 695 EUR
QCS Pharma, s.r.o. 4 253 624 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 3 1 101 742 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 2 488 EUR
Lambda Life a.s. 3 841 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 7 466 947 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 2 950 EUR
Arspharm, s.r.o. 4 307 538 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 4 26 138 EUR
Cymedica SK, spol. s r.o. 1 687 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 2 2 518 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 13 1 215 055 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 2 640 140 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 2 418 803 EUR
Transmedic s.r.o. 2 911 441 EUR
Medispine SK s.r.o. 1 309 140 EUR
INTRAVENA s. r. o. 2 37 583 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 5 1 400 EUR
LK1 s.r.o. 3 624 699 EUR
VERUM, spol. s r.o. Košice 1 30 080 EUR
MEDIC INTERNATIONAL s. r. o. 10 122 257 EUR
PHARMOS, a.s. 6 431 421 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 3 1 269 712 EUR
Senium Medica s. r. o. 4 174 906 EUR
Zdenpharm, s.r.o. 1 90 735 EUR
A - MEDICAL s.r.o. 1 182 551 EUR
PhMr. Viliam Tóth - Lekáreň - HUMANITAS 1 205 000 EUR
LACOMED SK spol. s r.o. 1 30 000 EUR
Ecoli s.r.o. 1 108 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 200 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 5 19 203 EUR
InterMedical Plus, a.s. 12 104 137 EUR
Lekáreň Viola s.r.o. 2 309 718 EUR
TOPVETBB, s.r.o. 1 939 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 654 EUR
NOVIO, s.r.o. 1 1 243 EUR
UVEA MEDIKLINIK, s. r. o. 4 130 181 EUR
PURUS, spol. s r.o. 1 64 500 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 1 88 EUR
EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. 1 934 996 EUR
InterMedical Group, s.r.o. 1 233 665 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky Psychiatrická nemocnica Hronovce 113 031 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv a poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 95 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 98 137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 101 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 111 199 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup liekov pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 52 108 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky – erytropoetíny a antihistaminiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 311 056 EUR 2016 Tovary Nie 2
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 681 545 EUR 2016 Tovary Nie 54
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561 466 EUR 2016 Tovary Neuvedené 59
Lieky a zdravotnícke pomôcky 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 301 694 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870 EUR 2015 Tovary Neuvedené 7
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÝCIU; č. 3. OFTALMOLOGIKÁ; č. 4. VAZODILATANCIA; č. 5. HYPOTENZÍVA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 226 934 EUR 2014 Tovary Nie 74
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 32 528 EUR 2013 Tovary Áno 1
Lieky a zdravotné pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 54 853 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781 EUR 2014 Tovary Nie 60
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 30 730 EUR 2013 Tovary Áno 1
Lieky 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 754 429 EUR 2014 Tovary Nie 14
Liek s účinnou látkou Indursulfáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 223 EUR 2014 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 286 161 EUR 2015 Tovary Nie 14
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 444 EUR 2015 Tovary Nie 50
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 409 EUR 2015 Tovary Nie 10
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. SAPASMOLYTIKÁ, č. 2. ANTIDOTUM, č. 3. SYMPATOMIMETIKÁ, č. 4. VITAMÍNY, č. 5. VARIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 978 209 EUR 2015 Tovary Nie 33
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 908 846 EUR 2016 Tovary Neuvedené 37
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 468 158 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605 EUR 2015 Tovary Nie 7
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605 EUR 2016 Tovary Nie 5
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 334 284 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 47 382 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 700 461 EUR 2017 Služby Neuvedené 48
Kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 642 082 EUR 2017 Tovary Neuvedené 40
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3 424 355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 129 EUR 2015 Tovary Nie 11
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 886 EUR 2015 Tovary Nie 9
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45 134 EUR 2016 Tovary Nie 4
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 268 220 EUR 2017 Tovary Nie 18
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 541 116 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 90 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 182 551 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 120 555 EUR 2017 Tovary Nie 4
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 759 EUR 2015 Tovary Nie 10
Liečivá pre pacientov VITALITA n.o. 205 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3 424 355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 42 013 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 183 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3 424 355 EUR 2017 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693 825 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45 940 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 672 510 EUR 2018 Tovary Nie 70
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 948 EUR 2018 Tovary Nie 9
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 545 545 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 22 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 134 733 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892 EUR 2018 Tovary Nie 8
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 988 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 640 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20 827 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 41 396 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 74 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá - anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 945 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 865 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 473 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 403 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský ochranný krém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 837 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 105 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 538 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 785 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 611 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 898 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 883 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farmaceutické výrobky a roztoky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Médium Colilert-18 Výskumný ústav vodného hospodárstva 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 093 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky nejódované - síran bárnatý so suspendujúcou látkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - ketoprofén 100mg inj. roztok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 978 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 125ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 200ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 717 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 527 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 901 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky pre centrálnu nervovú sústavu - peptidový preparát z bravčového mozgu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 84 473 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 089 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 677 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bortezomib 3,5mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 759 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 50mg/0,5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analgetiká-metamizol 1000 mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -aflibercept 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 088 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -aflibercept 200mg/8ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - azacitidín 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oftalmologiká - ranibizumab 1,65 mg/0,165ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - romiplostim 500µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - romiplostim 250µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 902 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunosupresíva- natalizumab 300mg/15ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - loratadín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - tigecyklín 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 556 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefotaxím 2g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 581 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - klindamycín 600mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 862 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - linezolid 600mg/300ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 100 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 400mg/16ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - eribulín 0,88/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 369 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -trastuzumab 150mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 744 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -trastuzumab 600mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - panitumumab 400mg/20ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - panitumumab 100mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunomodulátory - peginterferón beta 1-a, 125µg/0,5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 173 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - rituximab 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - obinutuzumab 1000mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - Heparín 50K/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - guajfenezín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - kodeín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - dimetidén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 047 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - cetrizín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - bisulepín 2mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - cyproheptadín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 572 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - ketotifén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy - Terlipresín 1mg + rozpúšťadlo 0,2mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón 125µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín 125 mg, predĺžené uvoľňovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín 250mg, predĺžené uvoľňovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel (nanočastice viazané na albumín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 894 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - propofol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - cetuximab 100mg/20ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - Nadroparín 47,5KU/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - rituximab 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - tietylperazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 243 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroxim 1,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - altepláza 20 mg +20ml solv. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 364 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemoterapeutiká- metronidazol 500mg/100ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 438 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 25 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiaká - levosimendan 12,5 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiaká - alprostadil 20µg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 904 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - ľudský fibrinogén, ľudský trombín, 9,5cm x 4,8cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 719 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - vinflunín 250 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 831 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - acetylcysteín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antiparkinsoniká - apomorfín 50mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -mitomycín 20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - trastuzumab emtanzín 100 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - kolistín 1MIU Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - kladribín 10mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 219 748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 916 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihormóny - fulvestrant 250mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - trimekaín, karbetopedecín 100mg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 602 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - Sufentanil 50µg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 174 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortikosteroidy na systémové použitie - Hydrokortizón 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 206 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá- kyselina levofolínová 50mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 828 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - fludarabín 50mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - docetaxel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 738 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - gemcitabín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - doxorubicín 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 011 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bleomycín 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 096 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 48 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - salbutamol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 036 EUR 2017 Tovary Nie 1
sudocrem Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 866 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotiká na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 749 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 79 356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 141 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiparazitiká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 087 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nutričné prípravky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 73 485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - itroprid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 866 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ondansetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 805 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - palonosetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - aktívne uhlie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - metformín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glukóza 1-fosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 359 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - síran horečnatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 14 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky - Antitrombín III Fakultná nemocnica Nitra 4 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - kyselina amidotrizoová 76% (20ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 106 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 256 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 125ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16 674 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá - anestetiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre nervový systém Ľubovnianska nemocnica, n. o. 47 152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ranitidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - famotidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - omeprazol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 842 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pantoprazol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -drotaverín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - simetikón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -atropín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 823 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - butylskopolamín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 532 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - metamizol, pitofenón, fenpiverín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus -paracetamol 500mg, kodeín 19,2mg, pitofenón 10mg, fenipiverín 0,1g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - mesalazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - difenoxylát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -nifuroxazid 200mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - rifamixín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 511 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glycerol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - laktulóza (sir 50% ) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - Sennové glykozidy - sennozid B Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 394 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - silymarín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina ursodeoxycholová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -metoklopramid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - Escherichia coli , Streptococcus faecalis , Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus helveticus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - inzulín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina askorbová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 904 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pyridoxín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gynekologiká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - tokoferol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 581 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kalciumglukonát 1g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 088 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - uhličitan vápenatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - chlorid vápenatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - draslík, horčík Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
OMALIZUMAB i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 109 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFUROXIM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 14 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
ATRAKURIUM inj. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 046 EUR 2017 Tovary Nie 1
IMUNOBLOBULÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 37 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
AMINOFYLÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 169 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOMPLEX ŽELEZO-SACHARÓZA Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 622 EUR 2017 Tovary Nie 1
PANTOPRAZOL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 841 EUR 2017 Tovary Nie 1
GENTAMICIN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 092 EUR 2017 Tovary Nie 1
SUFENTANIL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 677 EUR 2017 Tovary Nie 1
ACETYLCYSTEIN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 311 EUR 2017 Tovary Nie 1
PARACETAMOL 1g i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 619 EUR 2017 Tovary Nie 1
METAMIZOL inj 1000 mg Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 681 EUR 2017 Tovary Nie 1
METAMIZOL inj 2500 mg Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 958 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRIMEKAIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 39 744 EUR 2017 Tovary Nie 1
TIOPENTAL 1,0g inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
TIOPENTAL 0,5g inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 326 EUR 2017 Tovary Nie 1
METRONIDAZOL 500mg inf Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
VANKOMYCÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 579 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOLISTIMETAT SODNÝ Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOTAXÍM 2g Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOTAXÍM 1g Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 30 159 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOPERAZÓN SULBAKTAN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
TERLIPRESIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 902 EUR 2017 Tovary Nie 1
SUXAMETONIUM 100 inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - domperidón, dinátriumpikosulfát, dinátriumpikosulfát +oxid horečnatý+ kyselina citrónová, diosmektit, sulfasalazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pankreatín s amylolytickou činnosťou, lipolytickou účinnosťou a proteolytickou účinnosťou, pankreatín (lipáza, amyláza, proteáza) , prášok z pankreasu ošípaných (lipáza, amyláza, proteáza) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glichidón, gliklazid, glimepirid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 967 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -ergocholekalciferol, cholekalciferol, tiamín, tiamíndichlorid, pyridoxínchlorid, kyanokobalamín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - retinol (vitamín A), fytomenadión (vitamín D2), ergokalciferol (vitamín E), tokoferol (vitamín K1) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 255 EUR 2017 Tovary Nie 1
Altepláza Fakultná nemocnica Nitra 144 838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -urapidil Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -furosemid 2 ml/20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -spironolaktón 25mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 764 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - komplexy horčíka a hliníka a chlorid draselný cps Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina tioktová 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 487 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - pentoxifylín 100mg (parent.) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - furosemid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 351 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - etofylín, teofylínu 160mg+40mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - organo-heparinoidy 60mg/30g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 211 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém- naftidrofuryl 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - troxerutín 300mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 283 EUR 2017 Tovary Nie 1
ROMIPLOSTÍM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 81 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - digoxín, glyceroltrinitrát, izosorbidmononitrát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - propafenón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 344 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - molsidomín, moxonidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 106 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - amiodarón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 812 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - norepinefrín (noradrenalín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - dopamín 200mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -epinefrín (adrenalín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - levosimendan 12,5mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - izosorbiddinitrát 10mg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - Kyselina (RS)-3-metyl-2-oxovalérová vápenatá soľ, Kyselina 4-metyl-2-oxovalérová, vápenatá soľ, Kyselina 2-oxo-3-fenylpropiónová, vápenatá soľ, Kyselina 3-metyl-2-oxomaslová, vápenatá soľ, Kyselina DL-2-hydroxy-4-metylsulfanylmaslová vápenatá soľ, atď. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -chlorid draselný con inf Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kreatinolfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - indapamid, doxazosín, hydrochlórtiazid, pentoxifylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 678 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - metyldopa, L, etofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 929 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - amlodipín, bisoprolol, hydrochlórotiazid, betaxolol, kalciumdobesilát, polidokanol, polykrezulén,cinchokaín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -metoprolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - bisoprolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - karvedilol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kyselina askorbová,rutozid 100mg+20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 094 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - diosmín, hesperidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -metoprolol 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -nitrendipín 20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - nimodipín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 006 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - atorvastatín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - lamipril, diltiazem, losartan Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - perindopril Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kaptopril Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - irbesartan , simvastatín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 651 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - lacidipín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - prednizón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - metylprednizolón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - dexametazón 8mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 449 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - nebivolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 105 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - jódovaný povidón sap der Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 948 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - neomycín, bacitracín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - neomycín, bacitracín 10g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - kyselina fusidová 2%/15 g; hydrokortizón, kys.fusidová; betametazón, kys.fusidová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária)- phagi particulae contra staphyllococcus polyvalens 10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - polystyrénsulfonát 300g a šalviová tinktúra 50ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 617 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - mesna 400mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - ceruleum protectum V 50mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 500ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - terlipresín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37 471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - oxytocín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - karbetocín 100 µg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - oktreotid 0,1mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - betametazón 2mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - hydrokortizón 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - levotyroxín, sodná soľ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výživa pre doplnkovú bezproteinovú výživu dojčiat a deti do 3 rokov veku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 579 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nutričné prípravky II. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 67 561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá - antibiotiká Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B01AD02 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 53 019 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. S01LA05 - Aflibercept Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 28 737 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A12CE02 - Seleničitan sodný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A07AA12 - Fidaxomicín Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. S01LA04 - Ranibizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 158 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - piroxikam, meloxikam, escín, rokuróniumbromid, baklofén , tolperizón, kolchicín, kyselina zoledrónová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - alopurinol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - kyselina pamidrónová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - denosumab Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 414 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - botulotoxín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - atrakurium Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 824 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - suxametónium Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 049 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 527 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farmaceutické výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 74 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 75 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 062 EUR 2017 Tovary Nie 1
voda pre molekulárnu biológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. H01BA04 - Terlipresín Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. C01EB05 - Kreatinfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. R03DX05 - Omalizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 90 477 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 38 104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 153 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 51 395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 193 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrady minerálnych prvkov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 323 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické rádiofarmakum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 - Palivizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 160 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - prometazín, tietylperazín, cetrizín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - ipratrópiumbromid 4000 µg/ 10ml/ 200 dávok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - efedrín 50mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 021 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - omalizumab 150mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - kodeín 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 297 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - oxymetazolín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 726 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 207 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - butamirát a guajfenezín; dimetindén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky bez obsahu omamných a psychotropných látok a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 222 089 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky s obsahom omamných a psychotropných látok Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 617 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 606 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laxanciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 316 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vitamíny Ľubovnianska nemocnica, n. o. 863 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antidiabetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spazmolytiká, anticholinergiká, propulzíva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 839 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a Atiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 451 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 31 982 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 356 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 033 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 5 203 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC H01-Hormóny hypofýzy a hypotalamu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Arachidonic Acid, ADP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 1 Národný ústav reumatických chorôb 4 764 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 2 Národný ústav reumatických chorôb 1 844 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 3 Národný ústav reumatických chorôb 7 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 6 Národný ústav reumatických chorôb 2 933 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 7 Národný ústav reumatických chorôb 1 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 5 Národný ústav reumatických chorôb 23 262 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC H02-Kortikosteroidy na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 86 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC C01 - Kardiaká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 296 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N01-Anestetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 25 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N02-Analgetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 5 971 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC M05-Lieky proti ochoreniam kostí Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 474 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 139 201 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antireumatiká a Antiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá – anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antacída, antiulceróza a antiflatulenciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 72 046 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 3 879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny D06 - Antibiotiká a Chemoterapeutiká, dermatologiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 998 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny D08 - Antiseptiká a Dezinficienciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 425 055 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel, antiemetika - granisetron Národný onkologický ústav 14 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina , antiemetika - ondansetron Národný onkologický ústav 8 186 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 74 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 4-1 Národný ústav reumatických chorôb 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 16 615 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre pacientov Národný ústav reumatických chorôb 1 093 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 22 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 959 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 67 816 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skyrín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre pacientov Národný ústav reumatických chorôb 7 489 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 67 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky rozpustné vo vode Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 269 EUR 2018 Tovary Nie 1
5-Bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 141 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olanzapín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 304 EUR 2018 Tovary Nie 1
(+)-MK-801 hydrogen maleát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 556 058 EUR 2018 Služby Nie 5
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 19 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 452 846 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 834 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 75 275 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 062 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhrady minerálnych prvkov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 25 117 EUR 2016 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 508 430 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY II. pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 617 328 EUR 2019 Tovary Nie 67
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 599 587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 67 764 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 14 977 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - V03AB35 - sugamadex Národný onkologický ústav 7 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
protamín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 443 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 19 972 EUR 2017 Tovary Nie 1
Voľnopredajné lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 243 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 77 997 EUR 2019 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 224 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 290 EUR 2018 Služby Nie 5
Lieky a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 161 723 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perorálne formy Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 071 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nízkomolekulové heparíny Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 43 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
A06 - Laxanciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 773 EUR 2019 Tovary Nie 1
A03 - Spazmolytiká, anticholinergiká, propulzíva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
A07 - Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a Atiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky na mimoriadny dovoz Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 530 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 310 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 10 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 271 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 7 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 934 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 6 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 42 147 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 121 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 1 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 448 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky na mimoriadny dovoz 2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 889 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 5 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 272 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 9 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 239 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 348 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 184 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 8 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 915 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 3 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 414 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. R03DX05 - Omalizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 109 334 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A12CE02 - Seleničitan sodný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 40 102 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antacída, antiulceróza a antiflatulenciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 723 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 934 675 EUR 2019 Tovary Nie 7
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 489 440 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 18 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 145 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 829 EUR 2019 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 547 EUR 2018 Služby Nie 5
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 978 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 10 129 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 281 206 EUR 2019 Tovary Nie 12
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 183 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 432 EUR 2018 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 402 028 EUR 2019 Tovary Nie 6
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 18 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 218 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 478 EUR 2018 Služby Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 225 414 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 194 791 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 15 745 072 EUR 2019 Tovary Nie 28
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 183 318 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 66 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 649 041 EUR 2019 Tovary Nie 4
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 538 905 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU - MABTHERA Národný ústav reumatických chorôb 354 023 EUR 2019 Tovary Nie 1
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 117 249 EUR 2019 Tovary Nie 2
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 76 267 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62 853 EUR 2018 Tovary Nie 5
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 99 277 EUR 2019 Tovary Nie 6
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 840 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B01AD02 - Altepláza Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 80 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terlipresín Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 273 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. C01EB05 - Kreatínfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 77 045 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. L04AA33 - vedolizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 164 637 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - R06AX - bisulepín Národný onkologický ústav 1 995 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - V03AB35 - sugamadex Národný onkologický ústav 7 309 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydroxymethylfurfural-test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 115 309 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a infúzne roztoky Záchranná služba 3 661 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B01 - Antitrombotiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 56 505 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 348 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perorálne lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 20 101 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 66 279 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá 2019-2020 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 117 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 6 063 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 705 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 6 063 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×