CPV kód

33124130-5

Diagnostický spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 39,740 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 20,000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 4,019,587 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28 40,739 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 48,000 EUR
Národná transfúzna služba SR 14 5,216,123 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 239 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 0 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 3 156,350 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 30,000 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 107,900 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 5,893 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 24,929 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 56,550 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 349,115 EUR
Záchranná služba 3 73,262 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 17 198,328 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 1,871 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 318,884 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 2,670 EUR
Národná transplantačná organizácia 4 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 277 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 6,527 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TIMED, s.r.o. 4 736 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 2 143,169 EUR
TT Pharma, s.r.o. 1 15,158 EUR
MGP, spol. s r.o. 5 8,480 EUR
BIOTECH s.r.o. 5 211,847 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 3 169,213 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1 7,698 EUR
JK-Trading s.r.o. 2 15,053 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 4 324,014 EUR
G Trade s.r.o. 11 174,696 EUR
Bio G s.r.o. 2 3,359 EUR
Ceemed, s.r.o. 3 21,000 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 6 8,017 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 200 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 80 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 4 1,643 EUR
Lambda Life a.s. 20 3,700,179 EUR
Merck spol. s r.o. 5 588 EUR
VWR International GmbH 3 2,890 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 12 3,907,314 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 10,000 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 8 1,426,062 EUR
LABO - SK, s. r. o. 3 6,159 EUR
Life Technologies s r.o. 3 750 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 48,103 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 1 20,000 EUR
Lambda life, a.s. 1 371,121 EUR
ProScience Tech s. r. o. 6 32,250 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 8 3,133 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 140 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 238 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 4 3,270 EUR
Eurolab Lambda a.s. 4 1,489 EUR
Ecoli s.r.o. 5 2,645 EUR
Roner, s.r.o. 2 0 EUR
TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK spol. s r.o. 2 30,000 EUR
Unicomp s.r.o. 3 456 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 1 0 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 620 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 1 83 EUR
Scintila, s.r.o. 4 7,189 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 90 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 5 10,363 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 60 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 0 EUR
Diagnostica, a.s. 2 412 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 18 EUR
MkB Test a.s. 3 27,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toxikologické testy jednoparametrové a viacparametrové na vyšetrenie drog Centrum pre liečbu drogových závislostí 120,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176,287 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371,121 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 889,014 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 252,246 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 2,127,689 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226,399 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 348,695 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 173,852 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 366,336 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 190,861 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 376,300 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 180,106 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 325,378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 325,378 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 123,671 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,952,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 155,728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 179,603 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 174,293 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 255,892 EUR 2014 Tovary Nie 1
Krvné plyny - acidobáza Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový spotrebný materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3,204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické- testovacie prúžky ku prístroju Reflotron a AccuTrend Plus Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krv a krvné deriváty. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1,228 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre príručný koagulometer Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické gély pre USG vyšetrenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37,598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas INTEGRA 800 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 154,970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas e411 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 178,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas b121 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37,598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre a plastové obaly na filtre pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu vírusovej DNA, RNA a bakteriálnej DNA. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potencovanie účinnosti vakcín proti lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28,344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,603 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 43,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,927 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymerázy, GelRed Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza pre imunoelektroforézu 50g Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 EUR 2016 Tovary Nie 1
SEP-PAK PLUS cartridges C18 50BX (2 bal. = 100ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fasciola hepatica ELISA kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky a príslušenstvo k prietokovému cytometru MACSQuant analyzer a k MiniMACS separator Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189,258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky so závitom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
STAPHYTEST S.aureus latexový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre automatický stolný analyzátor Biosen C-line Clinic Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krvné plyny - acidobáza Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
TESTOVACIE PRÚŽKY OPTIUM PLUS pre glukomer Optium a Optium Xceed, 1x50 ks Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acidobazická regulácia Národný ústav reumatických chorôb 2,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematológiu a koaguláciu Národný ústav reumatických chorôb 8,470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alpha 2-Antiplasmin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasminogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 1,505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 4,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 42,688 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinická imunológia a imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 99,164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 2,261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biologický indikátor pre skúšanie sterilizátorov, validačný set pre rok 2017 alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2,058 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup filtrov pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,338 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 357 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit na DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkovú kultiváciu a molekulové metódy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 131 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,156 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a reagencie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15,109 EUR 2017 Tovary Nie 1
MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačná súprava, adaptér Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,336 EUR 2017 Tovary Nie 1
FreeStyle Optium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiky, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie na pre-izoláciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 28,685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7,567 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
My Taq DNA polymeráza a My Taq Red Mix Národná transplantačná organizácia 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 3,002 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 721 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforéza na chipe Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,072 EUR 2017 Tovary Nie 1
SynergyT DNA Polymerase Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elisa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6,919 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203,064 EUR 2017 Tovary Nie 1
sP - selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudský trombín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Síran amónny pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková línia MRC-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,973 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR box a izolačné kity Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky (indikačné papieriky) Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na prácu s DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 65,546 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solubilný P – selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 737 EUR 2018 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav reumatických chorôb 11,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,861 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXP Ampulle test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 2,714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 2,714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém na čistenie amplifikačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 6,351 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 8,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy + EKG Príslušenstvo Záchranná služba 57,724 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6,328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 5,230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčná serológiu Národný ústav reumatických chorôb 134,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR amplifikačná súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na dôkaz protilátok proti vírusu osýpok a rubeole Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 41,868 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 31,525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - roztoky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 4,159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 3,535 EUR 2018 Tovary Nie 1
My Taq Red Mix polymeraza a Gel red nanášacia zmes Národná transplantačná organizácia 2,937 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladací box na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabička na mikroskopické sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu Národný ústav reumatických chorôb 4,295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,738 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,710 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIAPHEN Fibrinogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
platničky na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 286 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na testovanie kvantitatívnych hladín cholínesteráz v krvi. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14,907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 168,233 EUR 2016 Tovary Nie 1