CPV kód

33124130-5

Diagnostický spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 58 231 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 20 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 4 146 832 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 42 116 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 4 632 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 73 020 EUR
Národná transfúzna služba SR 18 5 843 456 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 239 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 618 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 3 156 350 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 30 000 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 107 900 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 8 537 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 24 35 213 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 48 88 431 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 349 115 EUR
Záchranná služba 4 87 762 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 23 335 830 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 1 871 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 45 258 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 318 884 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 2 670 EUR
Národná transplantačná organizácia 4 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 277 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 6 527 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TIMED, s.r.o. 4 736 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 2 143 169 EUR
TT Pharma, s.r.o. 1 15 158 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 3 128 796 EUR
MGP, spol. s r.o. 5 8 480 EUR
BIOTECH s.r.o. 6 214 847 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 6 169 482 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1 7 698 EUR
JK-Trading s.r.o. 2 15 053 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 5 333 372 EUR
G Trade s.r.o. 14 294 705 EUR
Bio G s.r.o. 2 3 359 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 1 2 618 EUR
Ceemed, s.r.o. 5 45 780 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 11 19 537 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 570 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 80 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 7 5 797 EUR
Lambda Life a.s. 25 3 761 485 EUR
Merck spol. s r.o. 5 588 EUR
VWR International GmbH 4 3 802 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 16 4 534 647 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 10 000 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 9 1 426 320 EUR
LABO - SK, s. r. o. 4 6 159 EUR
Life Technologies s r.o. 5 8 425 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 648 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 48 103 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 1 20 000 EUR
Lambda life, a.s. 1 371 121 EUR
ProScience Tech s. r. o. 8 34 225 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 10 7 139 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 140 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 238 EUR
MEDIC LABOR, s.r.o. 1 0 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 648 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 14 500 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 5 4 250 EUR
Eurolab Lambda a.s. 4 1 489 EUR
Ecoli s.r.o. 5 2 645 EUR
Roner, s.r.o. 2 0 EUR
TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK spol. s r.o. 2 30 000 EUR
Unicomp s.r.o. 3 456 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 1 0 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 620 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 682 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 1 700 EUR
Scintila, s.r.o. 5 8 389 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 90 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 5 10 363 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 60 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 0 EUR
Diagnostica, a.s. 3 5 123 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 18 EUR
AERO LOGISTICS s.r.o. 1 417 EUR
MkB Test a.s. 5 40 520 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 2 1 826 EUR
Abbott Laboratories, s.r.o. 1 699 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toxikologické testy jednoparametrové a viacparametrové na vyšetrenie drog Centrum pre liečbu drogových závislostí 120 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176 287 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371 121 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 889 014 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 252 246 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 2 127 689 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226 399 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 348 695 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 173 852 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 366 336 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 190 861 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 376 300 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 180 106 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 325 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 325 378 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 123 671 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 952 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 155 728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 179 603 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 174 293 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 255 892 EUR 2014 Tovary Nie 1
Krvné plyny - acidobáza Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový spotrebný materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické- testovacie prúžky ku prístroju Reflotron a AccuTrend Plus Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krv a krvné deriváty. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre príručný koagulometer Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické gély pre USG vyšetrenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas INTEGRA 800 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 154 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas e411 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 178 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas b121 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre a plastové obaly na filtre pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu vírusovej DNA, RNA a bakteriálnej DNA. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potencovanie účinnosti vakcín proti lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28 344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 603 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 43 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 927 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymerázy, GelRed Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza pre imunoelektroforézu 50g Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 EUR 2016 Tovary Nie 1
SEP-PAK PLUS cartridges C18 50BX (2 bal. = 100ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fasciola hepatica ELISA kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky a príslušenstvo k prietokovému cytometru MACSQuant analyzer a k MiniMACS separator Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky so závitom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
STAPHYTEST S.aureus latexový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre automatický stolný analyzátor Biosen C-line Clinic Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krvné plyny - acidobáza Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
TESTOVACIE PRÚŽKY OPTIUM PLUS pre glukomer Optium a Optium Xceed, 1x50 ks Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acidobazická regulácia Národný ústav reumatických chorôb 2 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematológiu a koaguláciu Národný ústav reumatických chorôb 8 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alpha 2-Antiplasmin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasminogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 1 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 4 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 42 688 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinická imunológia a imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 99 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 2 261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biologický indikátor pre skúšanie sterilizátorov, validačný set pre rok 2017 alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 058 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup filtrov pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 338 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 357 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit na DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkovú kultiváciu a molekulové metódy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 131 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a reagencie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačná súprava, adaptér Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
FreeStyle Optium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiky, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie na pre-izoláciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 28 685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 567 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
My Taq DNA polymeráza a My Taq Red Mix Národná transplantačná organizácia 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 3 002 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 721 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforéza na chipe Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 072 EUR 2017 Tovary Nie 1
SynergyT DNA Polymerase Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elisa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 919 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203 064 EUR 2017 Tovary Nie 1
sP - selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudský trombín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Síran amónny pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková línia MRC-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR box a izolačné kity Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky (indikačné papieriky) Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na prácu s DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 65 546 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solubilný P – selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 737 EUR 2018 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav reumatických chorôb 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 861 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXP Ampulle test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 2 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 2 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém na čistenie amplifikačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 6 351 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 8 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy + EKG Príslušenstvo Záchranná služba 57 724 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 5 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčná serológiu Národný ústav reumatických chorôb 134 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR amplifikačná súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na dôkaz protilátok proti vírusu osýpok a rubeole Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 41 868 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 31 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - roztoky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 4 159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 3 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
My Taq Red Mix polymeraza a Gel red nanášacia zmes Národná transplantačná organizácia 2 937 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladací box na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabička na mikroskopické sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu Národný ústav reumatických chorôb 4 295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 738 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIAPHEN Fibrinogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
platničky na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 286 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na testovanie kvantitatívnych hladín cholínesteráz v krvi. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 007 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 207 882 EUR 2018 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 168 233 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové laboratórne testy a spotrebný laboratórny materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre histologické laboratórne spracovanie nádorových vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 648 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu sekvenačných reakcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky - kolóny, platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus- TaqMan próby v2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus - plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinický exóm - komplexný diagnostický nástroj zriedkavých onkogenetických chorôb Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 49 098 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - II. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 299 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 915 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 163 558 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 312 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 170 187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Schirmerov test (diagnostické prúžky) Národný ústav reumatických chorôb 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 515 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 8 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímacia manžeta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 169 219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 124 369 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
ULTRAGEL II SONOTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu Národný ústav reumatických chorôb 109 992 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy + EKG Príslušenstvo Záchranná služba 22 324 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, odberové ihly a odberové skúmavky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - ultrasnap, aquasnap. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 256 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sety na biochemický rozbor krvi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická kolóna pre analýzu prchavých zložiek rastlinných materiálov pomocou GC/MS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 778 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetický separátor na mikrokolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 309 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čuchový identifikačný test so 16 položkami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre prenatálny skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 563 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 492 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 25 825 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set Národný ústav reumatických chorôb 13 280 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 570 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, diagnostický, spotrebný, materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 182 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×