CPV kód

33124110-9

Diagnostické systémy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 40 990 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 021 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 197 892 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 62 900 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 69 147 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 196 770 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 47 034 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 59 995 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 79 820 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 217 968 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 74 900 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 18 100 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 841 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 266 607 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 833 EUR
Národný onkologický ústav 2 128 687 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 130 225 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 1 197 892 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 1 9 740 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 25 000 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 1 47 034 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 1 217 968 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 228 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 833 EUR
Lambda Life a.s. 1 18 100 EUR
Merck spol. s r.o. 1 1 021 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 1 22 997 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 10 970 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 5 18 392 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 68 180 EUR
Unique Medical s. r. o. 1 62 900 EUR
Life Technologies s r.o. 1 478 EUR
A care, s.r.o. 1 49 900 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 1 105 690 EUR
MEDIC LABOR, s.r.o. 10 248 215 EUR
TatraMed Software s.r.o. 5 357 162 EUR
IMEDEX s.r.o. 1 68 850 EUR
Diagnostica, a.s. 1 135 EUR
Amplia s. r. o. 1 62 045 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zostava spirometra a bodypletyzmografu s kabínou Univerzitná nemocnica Martin 39 700 39700.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostika prevodovky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompletný ELISA kit na meranie kolagén-viažucej aktivity von Willebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický set NGS BRCA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 20 000 19999.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biophen Heparin LRT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexný systém integrovateľný do angiografického prístroja pre intravaskulárne meranie tlaku Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DxH Lyse Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky tele-diagnostický systém MTDS K4 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 199 000 199000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PACS systém Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 41 666 41666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498 1498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 873 1873.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Fakultná nemocnica Trnava 65 200 65200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 367 9366.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčný digitálny zobrazovací systém Fakultná nemocnica Nitra 218 702 218702.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicínsky tele-diagnostický systém MTDS NF12 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 880 14880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie pre spánkové laboratórium Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 170 29170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicínsky tele-diagnostický systém MTDS OK4 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ambulantné vyšetrovacie boxy Univerzitná nemocnica Bratislava 239 160 239160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 367 9366.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optis Upgrade kit zariadenia pre OCT Ilumien Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicínsky tele-diagnostický systém MTDS NF12 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44 586 44586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 228 833 228833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Manometrický systém pre anorektálnu a pažerákovú oblasť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 69 000 69000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 367 9366.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity na kalibráciu a verifikáciu prístroja MAGPIX Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 275 1274.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k vákuovému bioptickému systému Národný onkologický ústav 23 000 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity na detekciu génov SARS-CoV-2, IAV a IBV Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 80 500 80500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity na detekciu génov SARS-CoV-2, IAV a IBV Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 75 000 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 912 4911.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie a zariadenie pre možnosti testovania SARS-Cov-2 pomocou real-time PCR Národný onkologický ústav 109 217 109216.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostický mamografický softvér vrátane HW Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 740 9740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Prístrojové vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení Univerzitná nemocnica Bratislava 450 540 450540.0 EUR 24. Február 2021 22. Marec 2021 Nie 2021-02-24 00:00:00 UTC 2021-03-22 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×