CPV kód

33111730-7

Potreby pre angioplastiku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 689 670 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 31 3 378 154 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 52 53 624 225 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 219 380 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 3 4 072 700 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 15 3 894 424 EUR
TIMED, s.r.o. 2 5 142 771 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 3 2 160 800 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 7 1 793 314 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 3 965 931 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 2 698 982 EUR
GlobalMed a. s. 2 744 147 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 2 297 476 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 5 9 732 168 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 6 3 867 667 EUR
A care, s.r.o. 5 3 990 052 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 3 2 331 186 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 3 686 720 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 1 687 776 EUR
ELU Medical s.r.o. 4 1 489 935 EUR
TransMedica, s.r.o. 6 862 480 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 3 1 366 774 EUR
JN Development, s.r.o. 2 262 424 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 70 310 EUR
Cardioservice, s. r. o. 2 5 074 012 EUR
Innova Slovakia s.r.o. 2 1 533 031 EUR
RAVIKA spol. s r. o. 1 853 000 EUR
InterMedical Plus, a.s. 1 1 947 730 EUR
JI-MEDICAL SK s.r.o. 1 1 551 724 EUR
SK Medic s.r.o. 1 46 518 EUR
Euromedical spol. s.r.o. 3 1 787 377 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221 EUR 2015 Tovary Nie 26
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162 EUR 2016 Tovary Nie 31
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 622 925 EUR 2018 Tovary Nie 4
Intraaortálne balónikové katétre s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 66 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samoexpandovateľný stent Fakultná nemocnica Trenčín 109 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samoexpandovateľný stent Fakultná nemocnica Trenčín 109 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046 EUR 2019 Tovary Nie 26

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×