CPV kód

33100000-1

Zdravotnícke vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 2 816 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 182 937 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 12 250 613 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 36 600 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 1 710 245 EUR
Mesto Žilina 1 2 702 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1 455 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 239 501 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 127 912 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 8 310 806 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 133 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 183 369 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 17 042 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 12 301 728 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 168 317 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 60 595 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 3 586 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 85 368 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 5 24 065 611 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 66 520 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 110 416 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 13 150 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 4 183 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 1 650 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 786 535 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 57 199 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 1 767 588 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 223 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 49 920 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 105 180 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 8 2 334 863 EUR
Mesto Krompachy 1 172 030 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 225 220 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 678 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3 493 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 12 284 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 90 308 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 14 1 516 738 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 1 210 500 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 16 987 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 26 584 439 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 579 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 3 333 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 23 97 515 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 32 275 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 1 797 883 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 366 027 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 93 486 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 7 458 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 232 055 EUR
Horská záchranná služba 1 13 960 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 4 066 EUR
Národný onkologický ústav 15 359 145 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 021 EUR
Obec Veľký Blh 1 177 800 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 3 833 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 549 000 EUR
Obec Likavka 1 168 125 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 42 000 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 8 416 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 147 072 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 905 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 1 106 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 17 699 EUR
PURUS, spol. s r.o. 3 639 745 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 286 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 3 885 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 824 910 EUR
PRO VITAE n.o. 1 647 599 EUR
MANUS-MED, s.r.o. 1 598 583 EUR
MEDCENTRUM, s.r.o. 1 797 300 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 19 911 EUR
wesper, a.s. 1 349 000 EUR
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 1 677 000 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 358 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 16 750 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 0 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 880 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 042 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 8 3 555 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 1 680 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 1 500 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 17 995 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 13 477 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 375 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 500 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 11 964 037 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 2 437 333 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 10 1 411 179 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 10 38 552 EUR
NIMAG, spol. s r.o. 3 91 113 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 4 453 536 EUR
INTRAVENA s.r.o. 1 959 EUR
RADIX spol. s r.o. 15 634 009 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 1 158 310 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 48 200 EUR
TIMED, s.r.o. 11 869 264 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 19 640 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 2 77 528 EUR
WEGA - MS spol. s r.o. 3 236 137 EUR
EuDent, spol. s r.o. 2 99 268 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 1 353 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 6 1 264 295 EUR
VITAMED.SK s. r. o. 2 452 705 EUR
Med Partners a. s. 8 461 038 EUR
BIOTECH s.r.o. 3 32 643 EUR
BMT, s.r.o. 3 13 058 783 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 2 19 988 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 10 414 959 EUR
DCX spol. s r. o. 1 67 089 EUR
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 1 39 998 EUR
JK-Trading s.r.o. 4 71 757 EUR
G Trade s.r.o. 2 7 446 EUR
Bio G s.r.o. 1 2 255 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 2 650 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 2 1 066 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 5 041 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 9 37 144 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 4 18 687 EUR
Meditech SK, s.r.o. 3 18 679 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 10 764 138 EUR
Lambda Life a.s. 1 1 993 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 1 11 167 EUR
VWR International GmbH 3 122 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 3 143 541 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 3 1 074 487 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 4 67 283 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 6 853 268 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 2 198 160 EUR
CMI spol. s r.o. 8 405 795 EUR
EGO Zlín, spol. s r.o. 1 13 960 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 9 342 508 EUR
PCS spol. s .r.o. 1 49 920 EUR
ADAMED, s.r.o. 2 54 587 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 7 175 999 EUR
LABO - SK, s. r. o. 3 121 622 EUR
Ing. Miloš Ladický ELMED 2 49 174 EUR
Unique Medical s. r. o. 19 3 232 628 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 17 752 830 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 3 13 921 EUR
BD BAMED s.r.o. 1 830 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 5 109 882 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 5 48 330 EUR
CHIRANA Medical, a.s. 1 9 595 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 2 137 240 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 19 482 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 4 1 710 245 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 516 EUR
Pharmacare Slovakia, spol. s r.o. 1 375 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 5 16 038 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 2 40 000 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 3 2 069 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 0 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 5 44 006 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 4 38 750 EUR
E-BA tpz, spol. s r.o. 2 23 858 623 EUR
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 2 79 390 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 1 226 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 598 583 EUR
VITAMED, k.s. 1 147 190 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 1 25 000 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 2 3 936 EUR
MED LEADER s.r.o. 1 112 600 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 2 2 721 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 1 299 941 EUR
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 40 970 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 900 EUR
NRSYS s.r.o. 1 100 000 EUR
Surgitech s. r. o. 7 1 619 171 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1 0 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 1 133 EUR
AUDY s.r.o. 4 11 684 EUR
BETRIX, s.r.o. 1 1 665 EUR
SURVEYE, s. r. o. 2 43 200 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 3 8 565 EUR
AKD s.r.o. 1 300 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 2 465 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 1 2 325 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 3 7 722 EUR
EKONA COR s.r.o. 4 65 076 EUR
NEXA plus s.r.o. 2 2 129 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 17 995 EUR
STERIPAK s.r.o. 1 3 333 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 3 218 220 EUR
CHEIRÓN Cure s. r. o. 1 950 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 3 3 185 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 1 025 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 1 24 200 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 2 28 713 EUR
TRADENET s.r.o. 2 9 555 EUR
PROMOS s.r.o. 3 1 352 EUR
Medin Slovensko, s. r. o. 1 16 750 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 2 161 900 EUR
Zbazy, s.r.o. 2 2 708 EUR
HSC Medical, s.r.o. 2 22 493 EUR
EKOKROK s.r.o. 1 7 275 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 4 1 569 EUR
CHIRONAX s.r.o. 4 66 190 EUR
MediWell s.r.o. 1 9 658 EUR
Medpin s.r.o. 1 6 700 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 4 527 EUR
MeWAdia s.r.o. 1 9 890 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 415 EUR
MV & S s.r.o. 1 358 EUR
Chirana Progress, s.r.o. 1 366 027 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 1 0 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 4 133 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 374 EUR
Chiramex s.r.o. 1 7 905 EUR
iTech medical s.r.o. 1 69 500 EUR
ELMED, s.r.o. 1 30 366 EUR
MED - solutions s. r. o. 1 7 346 EUR
GENERO GROUP, s. r. o. 1 5 399 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 17 42 640 EUR
INDUBIA s.r.o. 2 8 033 EUR
MedSynthesis s.r.o. 1 5 400 EUR
Elekta Services s.r.o., organizačná zložka 1 219 700 EUR
MEDISAL, s.r.o. 1 19 600 EUR
Saegeling Medizintechnik, s. r. o. 1 16 583 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP - Tovar Mesto Krompachy 146 120 EUR 2015 Tovary Áno 1
prístrojové a materiálno-technické vybavenie neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 120 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Röntgenové zariadenie na kontrolu batožiny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 43 450 EUR 2014 Tovary Áno 1
Automatický lis pre spracovanie krvi Mesto Považská Bystrica 30 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zdravotného strediska v Obci Veľký Blh - nákup prístrojového vybavenia Obec Veľký Blh 179 762 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícka technika Zdravotného strediska Likavka Obec Likavka 170 380 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup prístrojového vybavenia pre ambulancie zdravotného strediska Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 120 832 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Mesto Kysucké Nové Mesto 678 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639 745 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zdravotnícka technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 450 EUR 2016 Tovary Nie 2
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438 EUR 2014 Tovary Nie 17
Modernizácie (upgrade) zariadenia počítačového tomografu (CT) - rekonštrukcia zariadenia TOSHIBA Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 549 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rozvoj rýchlej zdravotníckej starostlivosti a s tým súvisiacich diagnostických prístrojov. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 210 500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 824 910 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckej techniky PRO VITAE n.o. 647 599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Infúzne a transfúzne súpravy Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Digitálny RTG komplet vrátane príslušenstva Nemocnice s poliklinikami n.o. 158 310 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika zdravotníckeho zariadenia MANUS–MED, s.r.o. MANUS-MED, s.r.o. 598 583 EUR 2015 Tovary Áno 1
Centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií pacientov OAIM Nemocnice s poliklinikami n.o. 24 900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia MEDCENTRUM, s.r.o. 797 300 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke prístroje 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 564 610 EUR 2015 Tovary Nie 5
Dodávka komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Cintorínskej ulici v Bratislave Nemocnica svätého Michala, a. s. 22 867 437 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Poliklinika Sekčov wesper, a.s. 349 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Medicínske centrum Nitra Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 677 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Operačný stôl s ortopedicko-traumatologickým príslušenstvom Nemocnice s poliklinikami n.o. 64 623 EUR 2015 Tovary Nie 1
Flexibilný videobronchoskop Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 750 EUR 2015 Tovary Nie 1
Doplnenie komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Satinského ulici a presťahovaných ambulancií na Cintorínskej ulici 3/B v Bratislave Nemocnica svätého Michala, a. s. 991 186 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotná technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 481 253 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
CT Somatom Definition - výmena lampy STRATON MX 46 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 218 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra – zdravotnícke vybavenie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 221 513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre MR - cievka neuro-vasculárna a torso XL cievka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 88 154 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501 EUR 2018 Tovary Nie 5
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autodoplnky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko špecializovaný monitorovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky turniket Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakový bezválcový injektor pre aplikáciu kontrastnej látky pre CT vyšetrenie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací mobilný stolík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trubičky na odber vzoriek v pracovnom ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely - chirurgické násadce k vŕtačke INTRASURG 1000 Univerzitná nemocnica Martin 3 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Nemocnica Poprad a. s. 29 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresy gázové nesterilné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok stomatologickej ambulancie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fonendoskopy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný prístroj na bezpečné uskladnenie kontaminovaného odpadu vrátane biologického odpadu pred následnou likvidáciou Fakultná nemocnica Trnava 9 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálny absorbér oxidu uhličitého Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oscilačná píla, modulárny motor a príslušenstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k autoklávu PARR 4749 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové skúmavky a plastové špice s filtrom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980 EUR 2016 Tovary Áno 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokolonoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčná pumpa na podávanie liečiv Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie, injekčné brucho Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set 6 automatických pipiet s nastaviteľným objemom vrátane špičiek, školský robustný mikroskop Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací mobilný stolík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 767 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návleky a rúška Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 072 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskopická kamera, artroskopická optika, optický kábel Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 903 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
TECHNICKÉ ZARIADENIE NA CHLADENIE PACIENTOV HLAVNE PRE APLIKÁCIU V PORESUSCITAČNÝCH STAVOCH Fakultná nemocnica Trnava 34 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG SE-1200 Express Fakultná nemocnica Trnava 6 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne nádoby na uchovávanie kvapalín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny Box Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 662 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky ortodontický spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 58 046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinický fonendoskop a výučbový fonendoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný terapeutický laser Nemocnica Poprad a. s. 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 5 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
špecializovaný monitorovací systém Fakultná nemocnica Trnava 9 276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 61 078 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenná rampa Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačné ležadlo ML2 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodná postel Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky nábytok kovový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 381 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie pre jednotku intenzívnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárny jednotlačítkový motor, nástavce a príslušenstvo alebo ekvivalent Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 10 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vákuový matrac, vákuová dlaha, Horská záchranná služba 19 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipetové špičky, vata buničitá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný stolový analyzátor Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 879 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia čelová LED lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbava NHPO pre zdravotnícke zásahy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada automatických mikropipiet a chladiaci stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj pre kontinuálne eliminačné metódy Národný onkologický ústav 22 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videonystagmograf Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava IS 103 Fakultná nemocnica Trenčín 31 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačná skúmavka a špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiokreslo polohovacie GAVOTA DI 2P s jedálenskou doskou alebo ekvivalent Mesto Žilina 3 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
SpO2 univerzálny senzor jednorazový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava artroskopického reťazca alebo ekvivalent Nemocnica Poprad a. s. 29 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručná štrbinová lampa Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na urológiu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novorodenecký NIV ventilátor vyššej triedy Fakultná nemocnica Trenčín 23 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amalgamátor a amalgámové náplne. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický defibrilátor AED Plus + dospelé elktródy CPR -D Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Defibrilátor + neinvazívna externá kardiostimulácia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 33 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Terapeutický prístroj na liečbu ultrazvukom Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor pre rádiofrekvenčnú indukovanú termoterapiu určenú pre výkony v oblasti ORL Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odmerný valec, teplomer Základná škola Májové námestie 1, Prešov 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manometrický (hodinkový) tlakomer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tréningové zdravotnícke pomôcky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnosticko - chirurgický mikroskop vrátane endoskopu a príslušenstva Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 10 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváračka sterilizačných obalov Fakultná nemocnica Trnava 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre zariadenie Somatom Sensation 64 Cardiac Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 156 863 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 557 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k navigačnému systému pre neurochirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uro-diagnostická endoskopická zostava alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 427 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda a novorodenecká, detská, pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienická zdvíhacia stolička s hydraulickým zdvihom - vozík pre invalidov - CALYPSO alebo ekvivalent, Sprchové lehátko/vozík pre imobilných s hydraulickým zdvihom Concerto alebo ekvivalent so zvýšenými postrannicami, Pásový schodolez SA-3 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 19 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pôrodný simulátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 888 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na diagnostiku vestibulo okulárneho reflexu v reakcii na pohyb hlavy Fakultná nemocnica Trenčín 11 083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačé kontajnery pre operačné sály Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič so spínacími hodinami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 454 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť-2 ks, Vyšetrovacie lôžko a Zdravotnícky nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 16 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenná rampa Národný onkologický ústav 14 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technický upgrade zdravotníckeho prístroja Národná transfúzna služba SR 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie - horná končatina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 022 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Full HD artroskopická zostava s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 559 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký ventilátor vyššej triedy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 195 868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Angiografický vstrekovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Video bronchoskop s monitorom a video jednotkou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopická ORL veža Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 52 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 454 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33 188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka pod matrac Meditech Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulačný defibrilátor Stredná zdravotnícka škola 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
optiky a optické káble Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 711 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf - OCT s nemydriatickou kamerou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 58 853 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací stôl a schodíky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo na prevoz pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 51 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna váha pre obéznych Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
28 kanálový neurofyziologický systém EEG, EP Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG holter zostava Medilog AR 12 plus a software Darwin 2 Enterprise alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neuroendoskopická veža s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 105 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 5 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
digitálna lupa, špachtle a nálepky na označenie mikroskúmaviek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 805 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástena látková - paraván Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zás Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Separátor krvných zložiek Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 59 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set pre izoláciu DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 4 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Fakultná nemocnica Trnava 16 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, pre novorodencov, ventilácia dospelého pacienta, anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výbava tašky pre nehodu s hromadným postihnutím osôb (NHPO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie - rôzne Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúšobný rám + sada skúšobných skiel Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oftalmoskop Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disc Dispenzer, 90 mm, for 6 Catridges (dávkovač diskov (90 mm) pre 6 kaziet) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otvorené vyhrievané termolôžko Univerzitná nemocnica Bratislava 14 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica Trenčín 31 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 289 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 102 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická pre imunocytológiu Národný ústav reumatických chorôb 8 039 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 6 403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematologické vyšetrenie Národný ústav reumatických chorôb 8 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 915 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre acidobazickú reguláciu Národný ústav reumatických chorôb 2 706 EUR 2018 Tovary Nie 1
Artroskopické kliešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manometrický tlakomer, elektronický tlakomer, glukomer na meranie glykémie z prsta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - pinzeta, sklapel, nožnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kaliper mechanický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: dýchací systém pre dospelých a pre deti, vzduchovody GUEDEL airway Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 661 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely k prístroju Finometer Pro Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 101 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 279 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný dynamometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 522 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - rukoväť skalpelu, čepeľ skalpelu, korkovrt Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 5 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 4 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf Fakultná nemocnica Trnava 165 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom a SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportné kreslo-sedačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj s lineárnou sondou Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 049 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na snímanie ICG signálov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autosampler s technikou Head Space Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 629 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny dýchací prístroj Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa dvojtanierová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - pinzety s vysokou precíznosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny prístroj EEG a Digitálny prístroj pre vyšetrenie EP Nemocnica svätého Michala, a. s. 43 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacke kreslo, stolík k lôžku "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 5 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 9 718 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ambulancie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 35 291 EUR 2018 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, 3-zvodová súprava Multi-Link, klieštiky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zástena trojdielna s plastovou výplňou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík a transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 62 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 5 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 857 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR skúmavky, PCR stripy, kryoskúmavky, mikrotitračné platničky a kultivačné a transportné fľaše, fľaše na kultivačné médiá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminárny box Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 8 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolík inštrumentálny dovojpolicový , Skriňa na lieky SL 108 Bc bez koliesok "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny nábytok Národný onkologický ústav 4 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny nábytok do ambulancií Národný onkologický ústav 5 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny a zdravotnícky nábytok Národný onkologický ústav 6 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 741 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 194 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícka nástenná rampa Národný onkologický ústav 31 506 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplotné sondy, SpO2 prstový senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORL prístrojová zostava na endoskopickú operatívu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 85 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bronchofibroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacké kreslo Národný onkologický ústav 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súbor prístrojov pre vestibulologické a audiologické pracovisko Univerzitná nemocnica Bratislava 186 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 100 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bronchoskop s monitorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 235 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny nábytok do ambulancií Národný onkologický ústav 6 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 100 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie pre liečbu urologickej litiázy Nemocnica svätého Michala, a. s. 97 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na monitorovanie priebehu mimotelového obehu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zástena trojdielna s plastovou výplňou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, snímač teploty pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 955 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plne hybridný tkanivový procesor Fakultná nemocnica Trnava 51 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Artroskopická zostava Nemocnica svätého Michala, a. s. 67 089 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok do nemocničného prostredia Národný onkologický ústav 6 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videobronchoskopická zostava s príslušenstvom Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 95 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD stroboskopický systém a videoendoskopická jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 127 378 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celotelová vaňa s hydromasážnym kúpeľom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Catalyst, Catalyst Sentinel zariadenie pre sledovanie polohy a pohybov pacienta Národný onkologický ústav 219 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napínací stolík (vyhrievaný) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 996 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072 EUR 2019 Tovary Nie 13
Technologické vybavenie hydrokineziterapie Národné rehabilitačné centrum 398 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Defibrilátory a chirurgické aspirátory Fakultná nemocnica Nitra 554 594 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chladenie krvi Fakultná nemocnica Trenčín 49 220 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 498 EUR 2019 Tovary Áno 3
EKG Fakultná nemocnica Trenčín 9 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická zdravotnícka technika Fakultná nemocnica Trenčín 301 585 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anesteziológia Fakultná nemocnica Trenčín 348 495 EUR 2019 Tovary Áno 1
Endoskopické prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 114 425 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka Fakultná nemocnica Trenčín 67 860 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 28 342 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Diagnostika Nemocnica Zvolen a. s. 358 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroje Fakultná nemocnica Nitra 973 140 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zariadenia pre neonatálnu starostlivosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 395 406 EUR 2019 Tovary Áno 2
Nákup operačných mikroskopov, fakovitrektómie a RTG Fakultná nemocnica Nitra 804 795 EUR 2019 Tovary Áno 2
Centrálna sterilizácia a sterilizačné kontajnery Fakultná nemocnica Nitra 607 858 EUR 2019 Tovary Áno 2
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá, zobrazovacia technika Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 128 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica Trenčín 299 941 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 138 477 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 292 733 EUR 2019 Tovary Áno 4
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 71 638 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Počítačová tomografia Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 309 333 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306 EUR 2020 Tovary Áno 7

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×