CPV kód

33100000-1

Zdravotnícke vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 2,816 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 182,937 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 12,221,513 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 36,600 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 0 EUR
Mesto Žilina 1 2,702 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1,455 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 239,501 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 124,682 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 25,472 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 133 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 183,369 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 17,042 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 11 250,128 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 146,317 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 60,595 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 3,586 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 85,368 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 23,901,622 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 66,520 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 110,416 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 13,150 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 4,183 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 900 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 786,535 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 57,199 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27 1,554,618 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 223 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 49,920 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 9,890 EUR
Mesto Krompachy 1 172,030 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 225,220 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 678,000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3,493 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 12,284 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 90,308 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 6 296,910 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 1 210,500 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 16,987 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 583,829 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1,579 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 3,333 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 6,908 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 25,000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 14,564 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 93,486 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 7,458 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 232,055 EUR
Horská záchranná služba 1 13,960 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 4,066 EUR
Národný onkologický ústav 7 68,317 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1,021 EUR
Obec Veľký Blh 1 177,800 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 549,000 EUR
Obec Likavka 1 168,125 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 42,000 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 8,416 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 1,106 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 17,699 EUR
PURUS, spol. s r.o. 3 639,745 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 286 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 3,885 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 824,910 EUR
PRO VITAE n.o. 1 647,599 EUR
MANUS-MED, s.r.o. 1 598,583 EUR
MEDCENTRUM, s.r.o. 1 797,300 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 19,911 EUR
wesper, a.s. 1 349,000 EUR
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 1 677,000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 16,750 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 0 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1,880 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6,042 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 6 2,721 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 1,680 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 17,995 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 13,477 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 375 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2,500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 9 1,296,754 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 8 7,052 EUR
NIMAG, spol. s r.o. 3 91,113 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 3 325,536 EUR
INTRAVENA s.r.o. 1 959 EUR
RADIX spol. s r.o. 12 466,022 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 1 158,310 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 48,200 EUR
TIMED, s.r.o. 8 168,580 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 19,640 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 2 77,528 EUR
WEGA - MS spol. s r.o. 1 172,030 EUR
EuDent, spol. s r.o. 2 99,268 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 1,353 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 4 940,710 EUR
VITAMED.SK s. r. o. 1 29,593 EUR
Med Partners a. s. 8 461,038 EUR
BIOTECH s.r.o. 2 4,301 EUR
BMT, s.r.o. 3 13,058,783 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 2 19,988 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 6 54,956 EUR
JK-Trading s.r.o. 4 71,757 EUR
G Trade s.r.o. 2 7,446 EUR
Bio G s.r.o. 1 2,255 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 2,650 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 316 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 5,041 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 9 37,144 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 4 18,687 EUR
Meditech SK, s.r.o. 3 18,679 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 7 564,925 EUR
Lambda Life a.s. 1 1,993 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 1 11,167 EUR
VWR International GmbH 3 122 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 3 143,541 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 2 765,154 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 2 55,100 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 2 829,779 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 2 198,160 EUR
CMI spol. s r.o. 5 225,253 EUR
EGO Zlín, spol. s r.o. 1 13,960 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 7 231,205 EUR
PCS spol. s .r.o. 1 49,920 EUR
ADAMED, s.r.o. 2 54,587 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 7 175,999 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 1,313 EUR
Ing. Miloš Ladický ELMED 1 2,424 EUR
Unique Medical s. r. o. 10 1,621,455 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 12 56,888 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 3 13,921 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 5 109,882 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 3 830 EUR
CHIRANA Medical, a.s. 1 9,595 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 2 137,240 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 19,482 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 1 0 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 516 EUR
Pharmacare Slovakia, spol. s r.o. 1 375 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 5 16,038 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 3 2,069 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 0 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 5 44,006 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 4 38,750 EUR
E-BA tpz, spol. s r.o. 2 23,858,623 EUR
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 2 79,390 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 1,226 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 598,583 EUR
VITAMED, k.s. 1 147,190 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 1 25,000 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 2 3,936 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 2 2,721 EUR
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 40,970 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 900 EUR
NRSYS s.r.o. 1 100,000 EUR
Surgitech s. r. o. 1 14,975 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1 0 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 1 133 EUR
AUDY s.r.o. 4 11,684 EUR
BETRIX, s.r.o. 1 1,665 EUR
SURVEYE, s. r. o. 2 43,200 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 3 8,565 EUR
AKD s.r.o. 1 300 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 2 465 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 1 2,325 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 3 7,722 EUR
EKONA COR s.r.o. 4 65,076 EUR
NEXA plus s.r.o. 2 2,129 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 17,995 EUR
STERIPAK s.r.o. 1 3,333 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 1 5,250 EUR
CHEIRÓN Cure s. r. o. 1 950 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 3 3,185 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 1,025 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 1 24,200 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 2 28,713 EUR
TRADENET s.r.o. 1 0 EUR
PROMOS s.r.o. 3 1,352 EUR
Medin Slovensko, s. r. o. 1 16,750 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 2 161,900 EUR
Zbazy, s.r.o. 2 2,708 EUR
HSC Medical, s.r.o. 2 22,493 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 4 1,569 EUR
CHIRONAX s.r.o. 2 16,774 EUR
MediWell s.r.o. 1 9,658 EUR
Medpin s.r.o. 1 6,700 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 4,527 EUR
MeWAdia s.r.o. 1 9,890 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 415 EUR
MV & S s.r.o. 1 358 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 1 0 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 4,133 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 374 EUR
ELMED, s.r.o. 1 30,366 EUR
MED - solutions s. r. o. 1 7,346 EUR
GENERO GROUP, s. r. o. 1 5,399 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 11 11,756 EUR
INDUBIA s.r.o. 1 4,200 EUR
MedSynthesis s.r.o. 1 5,400 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP - Tovar Mesto Krompachy 146,120 EUR 2015 Tovary Áno 1
prístrojové a materiálno-technické vybavenie neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 120,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Röntgenové zariadenie na kontrolu batožiny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 43,450 EUR 2014 Tovary Áno 1
Automatický lis pre spracovanie krvi Mesto Považská Bystrica 30,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zdravotného strediska v Obci Veľký Blh - nákup prístrojového vybavenia Obec Veľký Blh 179,762 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícka technika Zdravotného strediska Likavka Obec Likavka 170,380 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup prístrojového vybavenia pre ambulancie zdravotného strediska Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 120,832 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Mesto Kysucké Nové Mesto 678,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639,745 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zdravotnícka technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 22,450 EUR 2016 Tovary Nie 2
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889,438 EUR 2014 Tovary Nie 17
Modernizácie (upgrade) zariadenia počítačového tomografu (CT) - rekonštrukcia zariadenia TOSHIBA Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 549,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rozvoj rýchlej zdravotníckej starostlivosti a s tým súvisiacich diagnostických prístrojov. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 210,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 824,910 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckej techniky PRO VITAE n.o. 647,599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Infúzne a transfúzne súpravy Nemocnice s poliklinikami n.o. 17,250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Digitálny RTG komplet vrátane príslušenstva Nemocnice s poliklinikami n.o. 158,310 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika zdravotníckeho zariadenia MANUS–MED, s.r.o. MANUS-MED, s.r.o. 598,583 EUR 2015 Tovary Áno 1
Centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií pacientov OAIM Nemocnice s poliklinikami n.o. 24,900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia MEDCENTRUM, s.r.o. 797,300 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke prístroje 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 564,610 EUR 2015 Tovary Nie 5
Dodávka komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Cintorínskej ulici v Bratislave Nemocnica svätého Michala, a. s. 22,867,437 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Poliklinika Sekčov wesper, a.s. 349,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Medicínske centrum Nitra Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 677,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Operačný stôl s ortopedicko-traumatologickým príslušenstvom Nemocnice s poliklinikami n.o. 64,623 EUR 2015 Tovary Nie 1
Flexibilný videobronchoskop Nemocnice s poliklinikami n.o. 17,750 EUR 2015 Tovary Nie 1
Doplnenie komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Satinského ulici a presťahovaných ambulancií na Cintorínskej ulici 3/B v Bratislave Nemocnica svätého Michala, a. s. 991,186 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotná technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 481,253 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
CT Somatom Definition - výmena lampy STRATON MX 46 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143,218 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra – zdravotnícke vybavenie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12,221,513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre MR - cievka neuro-vasculárna a torso XL cievka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 88,154 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239,501 EUR 2018 Tovary Nie 5
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autodoplnky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko špecializovaný monitorovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky turniket Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakový bezválcový injektor pre aplikáciu kontrastnej látky pre CT vyšetrenie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací mobilný stolík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trubičky na odber vzoriek v pracovnom ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely - chirurgické násadce k vŕtačke INTRASURG 1000 Univerzitná nemocnica Martin 3,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Nemocnica Poprad a. s. 29,166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresy gázové nesterilné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok stomatologickej ambulancie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fonendoskopy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný prístroj na bezpečné uskladnenie kontaminovaného odpadu vrátane biologického odpadu pred následnou likvidáciou Fakultná nemocnica Trnava 9,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálny absorbér oxidu uhličitého Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oscilačná píla, modulárny motor a príslušenstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14,077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k autoklávu PARR 4749 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové skúmavky a plastové špice s filtrom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24,980 EUR 2016 Tovary Áno 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokolonoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčná pumpa na podávanie liečiv Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie, injekčné brucho Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set 6 automatických pipiet s nastaviteľným objemom vrátane špičiek, školský robustný mikroskop Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací mobilný stolík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 767 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návleky a rúška Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 4,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32,072 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskopická kamera, artroskopická optika, optický kábel Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8,903 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40,970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
TECHNICKÉ ZARIADENIE NA CHLADENIE PACIENTOV HLAVNE PRE APLIKÁCIU V PORESUSCITAČNÝCH STAVOCH Fakultná nemocnica Trnava 34,992 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG SE-1200 Express Fakultná nemocnica Trnava 6,216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne nádoby na uchovávanie kvapalín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny Box Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4,662 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky ortodontický spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 58,046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35,417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40,970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4,308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinický fonendoskop a výučbový fonendoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný terapeutický laser Nemocnica Poprad a. s. 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 5,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
špecializovaný monitorovací systém Fakultná nemocnica Trnava 9,276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 61,078 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenná rampa Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačné ležadlo ML2 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodná postel Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky nábytok kovový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 381 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie pre jednotku intenzívnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120,946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárny jednotlačítkový motor, nástavce a príslušenstvo alebo ekvivalent Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 10,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vákuový matrac, vákuová dlaha, Horská záchranná služba 19,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipetové špičky, vata buničitá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný stolový analyzátor Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4,879 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia čelová LED lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1,833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbava NHPO pre zdravotnícke zásahy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2,017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada automatických mikropipiet a chladiaci stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj pre kontinuálne eliminačné metódy Národný onkologický ústav 22,312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videonystagmograf Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29,654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava IS 103 Fakultná nemocnica Trenčín 31,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačná skúmavka a špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiokreslo polohovacie GAVOTA DI 2P s jedálenskou doskou alebo ekvivalent Mesto Žilina 3,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
SpO2 univerzálny senzor jednorazový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7,531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava artroskopického reťazca alebo ekvivalent Nemocnica Poprad a. s. 29,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručná štrbinová lampa Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9,647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na urológiu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novorodenecký NIV ventilátor vyššej triedy Fakultná nemocnica Trenčín 23,308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amalgamátor a amalgámové náplne. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický defibrilátor AED Plus + dospelé elktródy CPR -D Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Defibrilátor + neinvazívna externá kardiostimulácia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 33,185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Terapeutický prístroj na liečbu ultrazvukom Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor pre rádiofrekvenčnú indukovanú termoterapiu určenú pre výkony v oblasti ORL Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odmerný valec, teplomer Základná škola Májové námestie 1, Prešov 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manometrický (hodinkový) tlakomer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tréningové zdravotnícke pomôcky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14,549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnosticko - chirurgický mikroskop vrátane endoskopu a príslušenstva Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 10,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváračka sterilizačných obalov Fakultná nemocnica Trnava 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre zariadenie Somatom Sensation 64 Cardiac Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 156,863 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 557 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k navigačnému systému pre neurochirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uro-diagnostická endoskopická zostava alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24,427 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda a novorodenecká, detská, pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienická zdvíhacia stolička s hydraulickým zdvihom - vozík pre invalidov - CALYPSO alebo ekvivalent, Sprchové lehátko/vozík pre imobilných s hydraulickým zdvihom Concerto alebo ekvivalent so zvýšenými postrannicami, Pásový schodolez SA-3 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 19,803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pôrodný simulátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9,888 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na diagnostiku vestibulo okulárneho reflexu v reakcii na pohyb hlavy Fakultná nemocnica Trenčín 11,083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačé kontajnery pre operačné sály Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25,632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič so spínacími hodinami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25,454 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť-2 ks, Vyšetrovacie lôžko a Zdravotnícky nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 16,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenná rampa Národný onkologický ústav 14,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technický upgrade zdravotníckeho prístroja Národná transfúzna služba SR 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie - horná končatina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5,022 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 5,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Full HD artroskopická zostava s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102,559 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký ventilátor vyššej triedy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 195,868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Angiografický vstrekovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Video bronchoskop s monitorom a video jednotkou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopická ORL veža Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 52,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25,454 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33,188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka pod matrac Meditech Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulačný defibrilátor Stredná zdravotnícka škola 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
optiky a optické káble Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32,711 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf - OCT s nemydriatickou kamerou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 58,853 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací stôl a schodíky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo na prevoz pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 51,925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29,288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna váha pre obéznych Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
28 kanálový neurofyziologický systém EEG, EP Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG holter zostava Medilog AR 12 plus a software Darwin 2 Enterprise alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neuroendoskopická veža s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 105,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 5 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
digitálna lupa, špachtle a nálepky na označenie mikroskúmaviek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 805 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástena látková - paraván Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zás Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5,306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Separátor krvných zložiek Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 59,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set pre izoláciu DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 4 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Fakultná nemocnica Trnava 16,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, pre novorodencov, ventilácia dospelého pacienta, anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výbava tašky pre nehodu s hromadným postihnutím osôb (NHPO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie - rôzne Záchranná zdravotná služba Bratislava 17,995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúšobný rám + sada skúšobných skiel Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oftalmoskop Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disc Dispenzer, 90 mm, for 6 Catridges (dávkovač diskov (90 mm) pre 6 kaziet) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2,910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otvorené vyhrievané termolôžko Univerzitná nemocnica Bratislava 14,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica Trenčín 31,592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5,289 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 102,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2,910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická pre imunocytológiu Národný ústav reumatických chorôb 8,039 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 6,403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematologické vyšetrenie Národný ústav reumatických chorôb 8,080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2,915 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre acidobazickú reguláciu Národný ústav reumatických chorôb 2,706 EUR 2018 Tovary Nie 1
Artroskopické kliešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manometrický tlakomer, elektronický tlakomer, glukomer na meranie glykémie z prsta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - pinzeta, sklapel, nožnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kaliper mechanický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: dýchací systém pre dospelých a pre deti, vzduchovody GUEDEL airway Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 661 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely k prístroju Finometer Pro Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5,455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 101,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 279 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný dynamometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 522 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - rukoväť skalpelu, čepeľ skalpelu, korkovrt Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 5,228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 4,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf Fakultná nemocnica Trnava 165,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom a SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportné kreslo-sedačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj s lineárnou sondou Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127,049 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na snímanie ICG signálov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autosampler s technikou Head Space Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30,629 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny dýchací prístroj Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa dvojtanierová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - pinzety s vysokou precíznosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny prístroj EEG a Digitálny prístroj pre vyšetrenie EP Nemocnica svätého Michala, a. s. 43,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacke kreslo, stolík k lôžku "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 5,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 9,718 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ambulancie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 35,291 EUR 2018 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, 3-zvodová súprava Multi-Link, klieštiky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zástena trojdielna s plastovou výplňou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík a transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 62,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 5,228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Záchranná zdravotná služba Bratislava 4,857 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR skúmavky, PCR stripy, kryoskúmavky, mikrotitračné platničky a kultivačné a transportné fľaše, fľaše na kultivačné médiá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9,400 EUR 2018 Tovary Nie 1