CPV kód

33000000-0

Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 1 388 237 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 388 202 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 2 537 142 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 1 722 241 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 53 622 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 9 277 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 18 700 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 5 402 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 39 719 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 26 254 125 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 390 108 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 40 537 902 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 4 765 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 5 749 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 8 101 402 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 33 1 563 132 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 2 0 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 25 680 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 10 98 027 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 302 076 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 7 194 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 10 394 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 37 463 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 186 358 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 49 282 990 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 9 231 389 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 0 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 8 066 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 16 625 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 396 964 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 55 569 EUR
Obec Závod 1 59 808 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 34 845 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 86 58 389 EUR
Záchranná služba 1 3 900 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 30 534 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 10 43 041 EUR
Krajská prokuratúra 11 2 056 EUR
hameln rds a.s. 5 26 761 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 26 584 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 694 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 7 88 403 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 132 889 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 3 6 730 141 EUR
Národný onkologický ústav 24 116 583 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 775 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 48 902 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 15 64 233 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 9 26 048 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 12 656 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 27 39 887 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 160 758 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 238 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 390 EUR
Senium Medica s.r.o. 1 342 370 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 8 000 EUR
NaturePharm s.r.o. 3 67 949 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 8 208 EUR
Obchodná akadémia 1 83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 39 983 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250 EUR
Národná transplantačná organizácia 6 21 412 EUR
Spojená škola 5 437 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 2 223 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 4 38 965 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 113 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 432 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 467 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 9 209 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 6 380 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 6 600 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 1 395 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 1 000 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 4 506 171 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 11 712 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 6 449 EUR
ULTRAMED s.r.o. 5 330 661 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 9 2 071 108 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 24 486 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 3 29 745 EUR
Daffer spol. s r.o. 2 2 101 EUR
RADIX spol. s r.o. 26 494 290 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 5 486 293 EUR
TIMED, s.r.o. 35 297 233 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 8 114 321 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 3 4 394 EUR
TT Pharma, s.r.o. 7 300 007 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 1 22 EUR
Clinimed, s.r.o. 2 2 998 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 1 160 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 18 1 271 439 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 4 759 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 186 358 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 11 475 EUR
BANCHEM, s.r.o. 3 16 138 EUR
Med Partners a. s. 2 34 446 EUR
BIOTECH s.r.o. 7 14 154 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 2 540 EUR
BMT, s.r.o. 3 9 169 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 76 400 695 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1 342 370 EUR
JK-Trading s.r.o. 1 694 EUR
G Trade s.r.o. 1 33 EUR
Ceemed, s.r.o. 4 71 650 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 3 0 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 2 485 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 476 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 1 580 EUR
PANEP s.r.o. 1 2 879 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 51 179 894 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 47 161 145 EUR
Meditech SK, s.r.o. 2 23 140 EUR
Lambda Life a.s. 1 5 419 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 2 390 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 3 8 164 EUR
Merck spol. s r.o. 1 6 400 EUR
VWR International GmbH 3 10 440 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 981 EUR
Fintex, s.r.o. 1 3 540 EUR
ProMinent Slovensko, s.r.o. 1 59 808 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 2 171 541 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 4 40 190 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 7 135 770 EUR
Insomnium, s. r. o. 1 4 430 EUR
CMI spol. s r.o. 16 275 299 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 1 863 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 3 10 340 EUR
LABO - SK, s. r. o. 9 176 884 EUR
MEDIKO. spol. s r.o. 1 3 465 EUR
Ing. Miloš Ladický ELMED 3 9 174 EUR
Unique Medical s. r. o. 1 42 180 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 7 818 EUR
MEDIAL spol. s r.o. 2 4 100 EUR
ARBE, s.r.o. 2 16 690 EUR
FreeTech services, spol. s r.o. 3 36 012 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 18 495 370 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 3 132 875 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 3 5 135 EUR
Alab, spol. s r. o. 4 30 923 EUR
BATIST Medical SK, s.r.o. 1 514 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 8 30 829 EUR
CHIRANA Medical, a.s. 3 93 672 EUR
STAVREM PLUS, s.r.o. 1 7 950 EUR
ECOLAB s.r.o. 2 4 800 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 3 2 996 EUR
Miroslav KASANA - SANUS 1 12 890 EUR
INAMED, s. r. o. 1 32 500 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 1 110 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 9 1 501 016 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 2 13 733 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 986 806 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 1 841 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 240 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 2 16 748 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 2 1 969 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 600 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 3 16 181 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 5 127 352 EUR
Videris Slovensko s. r. o. 2 55 489 EUR
POMARK-MD s.r.o. 2 109 435 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 1 792 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 1 4 643 EUR
PHARMOS, a.s. 3 14 208 EUR
MED LEADER s.r.o. 1 1 974 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 5 9 300 EUR
Albertina Trading, spol. s r.o. 1 299 332 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 5 74 736 EUR
ZOLS s.r.o. 1 54 500 EUR
GEMINY s.r.o. 1 36 500 EUR
J. G. Benegroup s.r.o. 1 25 000 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 173 EUR
NRSYS s.r.o. 2 2 492 EUR
Media Comp. s.r.o. 26 30 201 EUR
BD 5, s. r. o. 2 6 430 809 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 4 13 383 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 16 3 854 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 0 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 7 15 589 EUR
A & M Trading s.r.o. 1 13 888 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 0 EUR
ImuMed SK, s. r. o. 1 0 EUR
SURVEYE, s. r. o. 6 33 427 EUR
VICOM s.r.o. 5 872 EUR
GAVAX, s.r.o. 1 1 250 EUR
IMEDEX s.r.o. 3 38 180 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 34 667 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 29 EUR
Unicomp s.r.o. 1 1 399 EUR
MEDISYNER, o.z. 3 1 310 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 3 10 364 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 4 10 919 EUR
EKONA COR s.r.o. 4 25 727 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 0 EUR
VERDI, s. r. o. 2 3 019 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 396 EUR
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1 2 432 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 3 133 276 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 4 2 663 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 3 48 191 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 3 22 833 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 0 EUR
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. 2 21 280 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 6 300 EUR
STIRILAB, s.r.o. 1 52 EUR
Scintila, s.r.o. 1 2 920 EUR
KEYmax s.r.o. 1 2 230 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 153 EUR
MediScience s.r.o. 2 720 EUR
DISPOLAB, Žilina s.r.o. 1 3 744 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 35 EUR
EKOKROK s.r.o. 1 6 810 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 250 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" 1 2 083 EUR
CHIRONAX s.r.o. 1 2 290 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 1 199 EUR
GASOTECH, s.r.o. 1 2 083 EUR
GENYuse, s. r. o. 6 21 412 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 9 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 2 649 EUR
VIAGENE s.r.o. 2 7 147 EUR
BUKÓZA INVEST spol. s r. o. 1 20 790 EUR
Salvena, s.r.o. 2 13 814 EUR
EUROSPOL MEDIA, s.r.o. 1 11 242 EUR
OCULUS & Co, spol. s r.o. 1 14 250 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 4 769 EUR
NEXTMED, s. r. o. 1 1 758 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 1 832 EUR
Neomedica s. r. o. 4 77 486 EUR
Aloquence, s. r. o. 2 1 798 EUR
MEDECOR Slovensko s. r. o. 4 150 706 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 2 11 500 EUR
GIEGO s.r.o. 2 1 395 EUR
Slovamed s.r.o. 1 299 EUR
TradeMedical, a.s. 1 22 240 EUR
Medplus, s.r.o. 2 18 022 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 32 338 EUR 2014 Tovary Áno 3
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 7 322 EUR 2014 Tovary Áno 2
Tlaková filtrácia na odstraňovanie amoniaku, železa a mangánu Obec Závod 50 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky - zostavy pre odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 8 603 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky a spotrebný materiál pre odbor zdravotnícky asistent a odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 34 647 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 763 842 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225 675 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke vybavenie - IV. štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 41 793 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov- hemostatikum Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 678 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie - IV.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 57 808 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – III.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 22 122 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie zdravotníckej techniky v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Senium Medica. Senium Medica s.r.o. 342 370 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10 520 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 847 EUR 2014 Tovary Áno 5
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikacných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 202 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zdravotnícke vybavenie - III.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 17 651 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 618 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 645 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 802 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311 222 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 685 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460 709 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124 633 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál, technika a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 365 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 297 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s. 299 332 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckeho vybavenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 173 359 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Spracovanie liečivých rastlín v spoločnosti NaturePharm s.r.o. NaturePharm s.r.o. 67 949 EUR 2017 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 655 802 EUR 2017 Tovary Nie 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111 809 EUR 2017 Tovary Nie 3
INFÚZNE ROZTOKY - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov IMUNA PHARM, a.s. 6 111 859 EUR 2018 Tovary Áno 1
zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný onkologický ústav 9 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj k urologickým výkonom Fakultná nemocnica Trnava 23 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia jednotka a kreslo pre oftalmológiu Fakultná nemocnica Trenčín 19 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD cold head motor pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 766 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD displacer kit pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 982 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický keratorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer s pachymetriou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 629 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
FULL HD endoskopická kamera Fakultná nemocnica Trnava 26 203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie očného pozadia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 955 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie subjektívnej refrakcie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bežné nahradné diely a spotrebný materiál jednotnej líniovej rady k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Odsávacia hadica, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 549 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovacie a dokumentačné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21 581 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie niektorých tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 612 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
SPOTREBNÝ ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL: nátronové vápno, zberný vak na sekrét s hadicou, Ventilácia dospelého pacienta počas intenzívnej medicíny, Antibakteriálny filter elektrostatický pre dospelých, deti, RZP, pre anestézu s Luer Lock portom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 516 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický materiál pre nemocničné oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tympanometrický prístroj Detská fakultná nemocnica Košice 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovacie postele, matrace a nočné stolíky SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 17 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba KL 32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávačka na dýchacie cesty a odsávanie hlienov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 068 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 843 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoduodenoskop Fakultná nemocnica Trnava 29 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný binokulárny autorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalentné Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
doplnenie endoskopickeho videoreťazca Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková terapia. Spirometria. Fakultná nemocnica Trnava 6 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy Národný onkologický ústav 4 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný prístroj pre oftalmológiu s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 113 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica Poprad a. s. 2 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou,s automaticky plniacou komoroou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 574 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový vstup, Infúzny filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, absorbér CO2 valčekové, Zberný vak s viečkom a filtrom, Maska kyslíková pre dospelých, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatic Endo probes Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša so sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 933 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, ventilácia pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný prístroj pre oftalmológiu s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 113 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitrapper pH-Z Fakultná nemocnica Trnava 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém sestra - pacient VISOCALL IP pre 6x miestnosti, kde sa spolu nachádza 12 lôžok Národný onkologický ústav 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24 682 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160407 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 532 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prstová manžeta na kontinuálne zaznamenávanie tlaku krvi prístrojom Finometer MIDI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24 682 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Odberové tampóny v skúmavke Fakultná nemocnica Trnava 4 688 EUR 2016 Tovary Nie 1
CO2 medicinálny F27 20 kg Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno , Zberný vak, Neinvazívna ventilácia, Anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 025 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál pre zabezpečenie dýchacích ciest Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 549 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska pre vysokú koncentráciu pre dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrokauter s príslušenstvom Nemocnica Snina, s.r.o. 9 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 1 209 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 4 397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
vlozky porodnicke Fakultná nemocnica Trnava 4 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnosticko-operačný mikroskop OMS 2350 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 222 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový perimeter na vyšetrenie zorného poľa Fakultná nemocnica Trnava 21 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG Elektoródy Fakultná nemocnica Trnava 6 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Univerzitná nemocnica Bratislava 6 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný inkubátor s ventilátorom a podvozok s pripevnením k transportnému vozidlu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný binokulárny autorefraktometer Fakultná nemocnica Trenčín 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský monitor vitálnych funkcií s 10,1" Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 52 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, laryngeálne masky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 178 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer Fakultná nemocnica Nitra 8 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 4 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštalácia Closed-Circuit Television kamier a monitorov do prostredia a na pracovisko radiačnej onkológie - 3ks statická a 3ks motorická kamera + 6ks monitorov Národný onkologický ústav 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 2ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 10 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myčka endoskopov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, zberný vak s viečkom a filtrom objem, antibakteriálny nízkoobjemový filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pumpa s odsávačkou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny box Fakultná nemocnica Trnava 9 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Urologický katéter s balónikom Foley Nelaton 2-cestný Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke hypoalergénne transparentné náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 426 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke bavlnené náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 401 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maska tvárová, čiapka operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém, Hadica odsávacia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 444 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor Fakultná nemocnica Nitra 5 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný odev jednorázový Fakultná nemocnica Trnava 79 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
3216 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 921 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac Sentina Lohmann & Rauscher "alebo ekvivalent", Jednorázový návlek na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šicí materiál – SILON monofilament Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 848 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovacie kreslo s elektrickým ovládaním Fakultná nemocnica Nitra 29 751 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krém na ruky - utierky , dezinfekčné prostriedky. Národný onkologický ústav 6 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 103 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, endotracheálna kanyla, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 849 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, Bakteriálno-vírusový filte Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny mobilný zdvihák pre zdvih, transfer, manipuláciu a nácvik chôdze osôb s obmedzenou mobilitou Fakultná nemocnica Trnava 8 646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 10 771 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 664 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza hydrofilná nesterilná skladaná zložky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacia a výplachová pumpa k endourologickým výkonom s automatickou reguláciou tlaku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 987 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inzulínová pumpa ACCU-CHEK Spirit Combo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiofrekvenčný generátor Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ozónu Fakultná nemocnica Trnava 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitrapper pH-Z recorder Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasť fixačná Grip-Lok univerzálna,veľkosť stredná silicone adhesive (ZEF3300MWA) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter pre intrakardiálny ultrazvuk (ICE) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205 057 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biochemické identifikačné mikrotesty- Mikrolatest ID Výskumný ústav vodného hospodárstva 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínska odsávačka sekrétov -elektrická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava s kreslom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 41 592 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 64 965 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 79 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,5/2,0/2,5, Lubrikačný gél pre medicínsky použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
odsávačka - 2 ks Fakultná nemocnica Nitra 9 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž ochranných prvkov Národný onkologický ústav 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 587 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúceho kamerového systému do vnútornych priestorov a na pracoviská Národný onkologický ústav 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačné rolky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Trenčín 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inšrumentačné vozíky Nemocnica Poprad a. s. 6 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 9 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laser pre oftalmológiu Fakultná nemocnica Trenčín 61 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dynamický konvektívny systém ohrevu pacienta systémom vyhrievacích prikrývok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
podložka pod chorých PVC 110x220 Fakultná nemocnica Trnava 1 841 EUR 2016 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kolieska Národný onkologický ústav 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, laboratórny spotrebný materiál, krv zvierat Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky zdravotný materiál- Respiratory a Medical Národný onkologický ústav 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhrievacie lôžko pre novorodencov Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 212 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini kontajner na ľad, Magic Touch 2 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravoky Národný onkologický ústav 4 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 701 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy,vedierka. Národný onkologický ústav 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad, Dýchací systém pre dospelých a pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektródy EEG hydrogélové, Elektródy EEG ihlové Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 139 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 018 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétrový set pre periférne nervové blokády C, Sonda pre dlhodobé podávanie enterálnej výživy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 754 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kompaktný cysto-ureteroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
CENTRÁLNY VENÓZNY KATÉTER ANTIMIKROBIÁLNY DVOJLUMENOVÝ S RÚŠKOVACÍM SETOM, 20 cm, V720 Národný onkologický ústav 3 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový litotriptor 2 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 111 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 813 EUR 2016 Tovary Nie 1
endoskopická odsávačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka s guľatým dnom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 39 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 891 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, Foley katéter s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
perfúzny roztok Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 933 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj najvyššej triedy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 129 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa a spotrebný materiál Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrapulzátor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický počítačový perimeter Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektróda EKG Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové plienkové nohavičky Fakultná nemocnica Trenčín 20 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 798 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set - dvojcestný set clave konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 743 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, zberný vak, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 514 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 42 565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 591 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 437 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica Trenčín 6 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný bezkontaktný tonometer Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indirektný oftalmoskop - digitálny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 13 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 889 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém Vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačný prístroj Nemocnica Poprad a. s. 53 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 8 794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno guličkové Fakultná nemocnica Trnava 2 868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 22 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
0417 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 051 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a papierové uteráky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, nebulizátor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa s možnosťou použitia 2 vakových setov Fakultná nemocnica Trnava 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický refraktokeratometer Fakultná nemocnica Trenčín 9 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 052 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, Dýchací okruh Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 064 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopické prenosné zariadenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9 277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier, utierky,obrúsky Národný onkologický ústav 1 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 521 EUR 2017 Tovary Nie 1
stojany na mikroskúmavky, úložný kryobox na mikroskúmavky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Fakultná nemocnica Trnava 6 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly dvojvrstvový biely, perforovaný, Podložky pod chorých z PVC Nemocnica Poprad a. s. 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Absorbent CO2, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre neonatal vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, bez zvlhčovacej kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre ventilačnú techniku Nemocnica Poprad a. s. 9 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky a spotrebný materiál, dezinfekcia Národný ústav reumatických chorôb 11 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyuretánová fólia , vlhke hojenie ran Nemocnica Poprad a. s. 7 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický biometer Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 45 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický počítačový perimeter Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopické trakčné zariadenie na rameno Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
1017 Spotrebný materiál a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 329 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne-pomôcky pre anestéziu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 34 863 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chodítko s opornou doskou, 4-kolieskové Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre, cievky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický zvlhčovač dýchacích plynov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové operačné čiapky a jednorázová chirurgická maska (ústenka) s úväzkami Fakultná nemocnica Nitra 6 075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné nahradné diely a spotrebný materiál k monitorovacej technike GE Healthcare. Nemocnica Poprad a. s. 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, zberný vak, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini, SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klasické, endoskopické inštrumenty a kontajnery pre chirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 109 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pílové listy k oscilačnej pílke Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedická vŕtačka na veľké kosti s príslušenstvom - náhradné diely Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberová technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Fakultná nemocnica Nitra 10 079 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické odsávačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rektoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné náhradné diely a spotrebný materiál k monitorovacej technike GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
MPCU pre Magnetom Symphony Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12 028 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
C-MAC monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický modul, ochranná taška a videolaryngoskopická lyžica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 873 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamerová hlava, optický kábel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 087 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 941 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14 446 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 524 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre striekačkové Nylon Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier, utierky, obrúsky, desiatové vrecká Národný onkologický ústav 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno,maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
FULL HD laparoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 164 554 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov - prekladové prevedenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 428 EUR 2017 Tovary Nie 1
2617- Pipety Research plus 1-kanálové a otočný stojan kompatibilný so 6-timi pipetami tohto typu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 896 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopické inštrumenty a optiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 188 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinický tlakový katetér pre vedecké účely. Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 732 EUR 2017 Tovary Áno 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 087 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k defibrilátorom Corpuls 1 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla pediatrická, neonatálna, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s viečkom 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 66 179 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 951 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička Laboratórneho skla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba zberná na biologický odpad k 1,5 l zbernému odsávaciemu vaku Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatic Endo probes 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 951 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intrakardiálny echokardiografický katéter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 186 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 10 754 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 93 312 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25 967 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 99 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
3217 Pipety - Sedem pipiet s patentovaným systémom LTS™; otočný stojan; pipetové špičky LTS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávanie sekrétov, Nemocnica Poprad a. s. 8 574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na diamagnetickú terapiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 85 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filter ECO-MICRO s PORTOM neonatologický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektróda pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD VIDEOKOLONOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultratenký videogastroskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Husí krk, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový filter, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 856 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD tenký videokolonoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 37 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Fakultná nemocnica Nitra 15 413 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter 2 a 3 lumenový Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 686 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardio-torakálny digitálny systém Fakultná nemocnica Trnava 4 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálny somatický oxisenzor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stimulátory - Defibrilačné elektródy Záchranná služba 4 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
drobné laboratórne príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lymfodrenážny prístroj plus príslušenstvo Stredná zdravotnícka škola 2 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
perfúzny roztok Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mitraclip - systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termodilučný katéter s katétrom pre multilumenový prístup a sprievodným katétrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 83 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický keratorefraktometer Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 10 003 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biolampa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Difúzer CO2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 874 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 27 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Fakultná nemocnica Nitra 15 413 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical - dýchacie systémy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 614 EUR 2018 Tovary Nie 1
PP fľaše pre odbery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uretero-reno-fibroskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polohovacie pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 289 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
0918 Pipeta, číslicové stopky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 339 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla, odsávacia hadica, vak zberný odsávací jednorázový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 065 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportný systém pre novorodencov Fakultná nemocnica Trenčín 53 259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manuálne plniaca nízkoobjemová zvlhčovacia komora jednorazová Detská fakultná nemocnica Košice 2 398 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 4 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 533 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 011 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD analyzátor zrakovej odozvy vrátanie čítacieho panelu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný ref-keratometer s digitálnym kontaktným tonometrom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonometer s pachymetrom s prenosnou štrbinovou lampou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 139 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 853 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amplifikačný kit a spotrebný tovar pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 765 EUR 2018 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 158 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, kozie sérum a reagencie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
dýchací okruh Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 43 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 874 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 032 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplaste, obväzy, ovínadla, kompresy a iné Národný ústav reumatických chorôb 9 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby-Actigraph accelerometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oftalmologický operačný stôl mobilný Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 694 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 7 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sietnicová kamera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 186 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 184 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 14 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, bunkové médiá, ornitín, alkalická fosfatáza-detekčný kit, mraziaca nádobka na bunky, krycie sklíčka na imunohistochémiu, kity na detekciu neurálnych markerov a markerov troch zárodočných vrstiev, odberové skúmavky na prietokovú cytometriu. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 114 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 178 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 533 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 831 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 22 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 118 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2 300 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zdravotnícke potreby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 278 EUR 2018 Tovary Nie 1
chémia pre hodnotenie DNA knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia pre prácu s DNA a RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzny stojan chromovaný Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 378 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 749 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5 086 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spinálna ihla G25, 88 mm, typ Pencil point, oranžová, so zavádzacou ihlou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 518 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Nitra 4 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 775 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 463 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 033 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 532 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a drobné prístroje CA VEGA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a drobné prístroje CA VEGA 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc TERATOMA reagencie AP-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 863 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 6 438 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrokoagulácia najvyššej triedy s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný automat Nemocnica s poliklinikou Myjava 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
TRENAŽÉR PRE HORNÝ A DOLNÝ GIT Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
12-kanálový prenosný bezdrôtový EKG prístroj s analytickým softvérom Univerzita Komenského v Bratislave 2 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 375 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 318 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Národný onkologický ústav 12 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prstové manžety na kontinuálne zaznamenávanie tlaku krvi prístrojom Finometer MIDI Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 251 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k prístroju EndoPAT 2000 a k prístroju VaSera 1500N Univerzita Komenského v Bratislave 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 3 021 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 10 754 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
ICG zostava Fakultná nemocnica Trenčín 46 596 EUR 2019 Tovary Nie 1
TRENAŽÉR PRE HORNÝ A DOLNÝ GIT Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 20 875 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 336 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 831 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na celotelovú terapeutickú hypotermiu novorodencov (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 38 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 676 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoobjemové irigačné roztoky - vývoj a výroba IMUNA PHARM, a.s. 318 950 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 401 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava 2 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 060 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 187 462 EUR 2019 Tovary Nie 1
Flexibilný intubačný videoendoskop s monitorom Fakultná nemocnica Nitra 14 947 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 26 771 EUR 2019 Tovary Nie 1
Quark RMR kompletný systém Biomedicínske centrum SAV 37 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 104 EUR 2015 Tovary Nie 1
Enteroskopický prístroj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 961 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky - fonendoskop, merač krvného tlaku s manžetou, manžety, vyučovací stetoskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 910 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 48 258 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčný digitálny zobrazovací systém (OCT) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 167 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 278 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzový materiál 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 6 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv - infúzne súpravy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 176 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre, cievky 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 26 936 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 095 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultratenký fibrobronchoskop (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 38 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 113 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 606 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 48 258 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre, cievky 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
1 x mobilný zdvihák Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
1 x zdvihák DARTLIFT 150 light, 1 x zdvihák DARTLIFT 300 ultra Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 8 164 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-dentálna hygiena Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 677 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-fyzioterapia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 078 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-Dg sérum, sérum anti-D Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 901 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál - pomôcky pre fyzioterapiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 445 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
dýchací okruh Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 813 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika - laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 51 404 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laser pre oftalmológiu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67 625 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 635 EUR 2019 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 909 EUR 2019 Tovary Nie 1
umelý nos pre tracheostomických pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 913 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD VIDEOKOLONOSKOP PRE NAVIGOVANÚ KOLONOSKOPIU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 138 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 318 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14 930 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 6 338 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 759 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - tubus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 573 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - zdravotnícky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 584 EUR 2020 Tovary Nie 1
podložka z PVC Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 830 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter s impedanciou Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 375 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vata a dezinfekcia plôch Spojená škola 95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dekontaminačné lepiace rohože s antibakteriálnou zložkou, návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre bunkovú imunitu Národný ústav reumatických chorôb 11 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silne zásaditý tekutý čistiaci prípravok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke prístroje Spojená škola internátna Prakovce 442 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Spojená škola internátna Prakovce 1 435 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 980 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 518 983 EUR 2020 Tovary Áno 3

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×