CPV kód

33000000-0

Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 1,388,237 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 388,202 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 1,135,742 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 1,682,137 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 44,602 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 9,277 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 12,900 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 5,402 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 34,050 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 26 254,125 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 306,819 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 30 451,586 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 4,765 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 5,749 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 8 101,402 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 882,084 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 2 0 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 9,180 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 8 79,007 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 188,556 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 6,284 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 34,859 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 232,573 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 8 184,989 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 0 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 8,066 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 396,964 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 23 40,157 EUR
Obec Závod 1 59,808 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 34,845 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 79 28,796 EUR
Záchranná služba 1 3,900 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 34,697 EUR
Krajská prokuratúra 11 2,056 EUR
hameln rds a.s. 5 26,761 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 26,584 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 694 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 61,803 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 26,664 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 2 6,411,191 EUR
Národný onkologický ústav 22 101,413 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 775 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 48,902 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 8 14,228 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 15,433 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,414 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 27 39,887 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 160,758 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 238 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1,390 EUR
Senium Medica s.r.o. 1 342,370 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 8,000 EUR
NaturePharm s.r.o. 3 67,949 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 8,208 EUR
Obchodná akadémia 1 83 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250 EUR
Národná transplantačná organizácia 3 3,943 EUR
Spojená škola 2 217 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 691 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 4 38,965 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 113 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2,432 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 467 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 9 209 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 4 263 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 6,449 EUR
ULTRAMED s.r.o. 3 88,461 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 5 657,740 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 24,486 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 3 29,745 EUR
RADIX spol. s r.o. 24 433,038 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 4 372,773 EUR
TIMED, s.r.o. 32 282,695 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 7 99,391 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 3 4,394 EUR
TT Pharma, s.r.o. 6 259,903 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 1 22 EUR
Clinimed, s.r.o. 2 2,998 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 1,160 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 13 762,894 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 4,759 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 11,475 EUR
BANCHEM, s.r.o. 3 16,138 EUR
Med Partners a. s. 2 34,446 EUR
BIOTECH s.r.o. 4 6,417 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 2,540 EUR
BMT, s.r.o. 3 9,169 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 72 374,238 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1 342,370 EUR
JK-Trading s.r.o. 1 694 EUR
G Trade s.r.o. 1 33 EUR
Ceemed, s.r.o. 2 45,050 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 3 0 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 2,485 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 476 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 3 967 EUR
PANEP s.r.o. 1 2,879 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 38 70,078 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 41 129,568 EUR
Meditech SK, s.r.o. 1 22,140 EUR
Lambda Life a.s. 1 5,419 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 2,390 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 2 2,219 EUR
Merck spol. s r.o. 1 6,400 EUR
VWR International GmbH 3 10,440 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 981 EUR
ProMinent Slovensko, s.r.o. 1 59,808 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 3 9,656 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 5 91,180 EUR
Insomnium, s. r. o. 1 4,430 EUR
CMI spol. s r.o. 15 207,774 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 3 10,340 EUR
LABO - SK, s. r. o. 9 176,884 EUR
MEDIKO. spol. s r.o. 1 3,465 EUR
Ing. Miloš Ladický ELMED 3 9,174 EUR
Unique Medical s. r. o. 1 42,180 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 7,818 EUR
MEDIAL spol. s r.o. 2 4,100 EUR
ARBE, s.r.o. 2 16,690 EUR
FreeTech services, spol. s r.o. 3 36,012 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 14 292,381 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 2,575 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 3 5,135 EUR
Alab, spol. s r. o. 4 30,923 EUR
BATIST Medical SK, s.r.o. 1 514 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 5 26,463 EUR
CHIRANA Medical, a.s. 2 81,960 EUR
STAVREM PLUS, s.r.o. 1 7,950 EUR
ECOLAB s.r.o. 2 4,800 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 3 2,996 EUR
Miroslav KASANA - SANUS 1 12,890 EUR
INAMED, s. r. o. 1 32,500 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 9 1,501,016 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 2 13,733 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 986,806 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 1,841 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 240 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 1 16,748 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 2 1,969 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 600 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 2 15,750 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 3 111,531 EUR
Videris Slovensko s. r. o. 2 55,489 EUR
POMARK-MD s.r.o. 2 109,435 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 1 792 EUR
PHARMOS, a.s. 3 14,208 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 5 9,300 EUR
Albertina Trading, spol. s r.o. 1 299,332 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 5 74,736 EUR
ZOLS s.r.o. 1 54,500 EUR
GEMINY s.r.o. 1 36,500 EUR
J. G. Benegroup s.r.o. 1 25,000 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 173 EUR
NRSYS s.r.o. 2 2,492 EUR
Media Comp. s.r.o. 15 17,420 EUR
BD 5, s. r. o. 1 6,111,859 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 4 13,383 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12 2,205 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 0 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 7 15,589 EUR
A & M Trading s.r.o. 1 13,888 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 0 EUR
SURVEYE, s. r. o. 5 29,387 EUR
VICOM s.r.o. 5 872 EUR
GAVAX, s.r.o. 1 1,250 EUR
IMEDEX s.r.o. 2 21,680 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 34,667 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 29 EUR
Unicomp s.r.o. 1 1,399 EUR
MEDISYNER, o.z. 2 150 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 3 10,364 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 4 10,919 EUR
EKONA COR s.r.o. 4 25,727 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 0 EUR
VERDI, s. r. o. 2 3,019 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 396 EUR
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1 2,432 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 3 133,276 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 3 1,415 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 1 8,208 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 2 21,429 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 0 EUR
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. 2 21,280 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 6,300 EUR
STIRILAB, s.r.o. 1 52 EUR
KEYmax s.r.o. 1 2,230 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 153 EUR
MediScience s.r.o. 2 720 EUR
DISPOLAB, Žilina s.r.o. 1 3,744 EUR
EKOKROK s.r.o. 1 6,810 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 250 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" 1 2,083 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 1 199 EUR
GASOTECH, s.r.o. 1 2,083 EUR
GENYuse, s. r. o. 3 3,943 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 9 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 2,649 EUR
VIAGENE s.r.o. 1 2,114 EUR
BUKÓZA INVEST spol. s r. o. 1 20,790 EUR
Salvena, s.r.o. 2 13,814 EUR
OCULUS & Co, spol. s r.o. 1 14,250 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 4 769 EUR
NEXTMED, s. r. o. 1 1,758 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 1,832 EUR
Neomedica s. r. o. 3 76,936 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 23 EUR
MEDECOR Slovensko s. r. o. 4 150,706 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 5,500 EUR
Slovamed s.r.o. 1 299 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 32,338 EUR 2014 Tovary Áno 3
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 7,322 EUR 2014 Tovary Áno 2
Tlaková filtrácia na odstraňovanie amoniaku, železa a mangánu Obec Závod 50,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky - zostavy pre odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 8,603 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky a spotrebný materiál pre odbor zdravotnícky asistent a odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 34,647 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 763,842 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225,675 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke vybavenie - IV. štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 41,793 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov- hemostatikum Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,678 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie - IV.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 57,808 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – III.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 22,122 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie zdravotníckej techniky v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Senium Medica. Senium Medica s.r.o. 342,370 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10,520 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98,847 EUR 2014 Tovary Áno 5
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikacných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,202 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zdravotnícke vybavenie - III.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 17,651 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,618 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,645 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,802 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311,222 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8,599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14,685 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,709 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,633 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál, technika a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,365 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,297 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s. 299,332 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckeho vybavenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 173,359 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Spracovanie liečivých rastlín v spoločnosti NaturePharm s.r.o. NaturePharm s.r.o. 67,949 EUR 2017 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 655,802 EUR 2017 Tovary Nie 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111,809 EUR 2017 Tovary Nie 3
INFÚZNE ROZTOKY - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov IMUNA PHARM, a.s. 6,111,859 EUR 2018 Tovary Áno 1
zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný onkologický ústav 9,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj k urologickým výkonom Fakultná nemocnica Trnava 23,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia jednotka a kreslo pre oftalmológiu Fakultná nemocnica Trenčín 19,715 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD cold head motor pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5,766 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD displacer kit pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11,982 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický keratorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer s pachymetriou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10,629 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
FULL HD endoskopická kamera Fakultná nemocnica Trnava 26,203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie očného pozadia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2,851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3,955 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie subjektívnej refrakcie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1,618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bežné nahradné diely a spotrebný materiál jednotnej líniovej rady k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Odsávacia hadica, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 549 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovacie a dokumentačné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8,143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21,581 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie niektorých tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1,612 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
SPOTREBNÝ ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL: nátronové vápno, zberný vak na sekrét s hadicou, Ventilácia dospelého pacienta počas intenzívnej medicíny, Antibakteriálny filter elektrostatický pre dospelých, deti, RZP, pre anestézu s Luer Lock portom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 516 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický materiál pre nemocničné oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tympanometrický prístroj Detská fakultná nemocnica Košice 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovacie postele, matrace a nočné stolíky SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 17,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba KL 32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávačka na dýchacie cesty a odsávanie hlienov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2,068 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,843 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoduodenoskop Fakultná nemocnica Trnava 29,332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný binokulárny autorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalentné Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
doplnenie endoskopickeho videoreťazca Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková terapia. Spirometria. Fakultná nemocnica Trnava 6,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy Národný onkologický ústav 4,472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný prístroj pre oftalmológiu s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 113,647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica Poprad a. s. 2,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou,s automaticky plniacou komoroou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,574 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový vstup, Infúzny filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, absorbér CO2 valčekové, Zberný vak s viečkom a filtrom, Maska kyslíková pre dospelých, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatic Endo probes Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša so sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 933 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, ventilácia pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný prístroj pre oftalmológiu s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 113,647 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitrapper pH-Z Fakultná nemocnica Trnava 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém sestra - pacient VISOCALL IP pre 6x miestnosti, kde sa spolu nachádza 12 lôžok Národný onkologický ústav 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24,682 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160407 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4,532 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prstová manžeta na kontinuálne zaznamenávanie tlaku krvi prístrojom Finometer MIDI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24,682 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Odberové tampóny v skúmavke Fakultná nemocnica Trnava 4,688 EUR 2016 Tovary Nie 1
CO2 medicinálny F27 20 kg Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno , Zberný vak, Neinvazívna ventilácia, Anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,025 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál pre zabezpečenie dýchacích ciest Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11,549 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska pre vysokú koncentráciu pre dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrokauter s príslušenstvom Nemocnica Snina, s.r.o. 9,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 1,209 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 4,397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
vlozky porodnicke Fakultná nemocnica Trnava 4,122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnosticko-operačný mikroskop OMS 2350 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12,222 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový perimeter na vyšetrenie zorného poľa Fakultná nemocnica Trnava 21,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG Elektoródy Fakultná nemocnica Trnava 6,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Univerzitná nemocnica Bratislava 6,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný inkubátor s ventilátorom a podvozok s pripevnením k transportnému vozidlu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný binokulárny autorefraktometer Fakultná nemocnica Trenčín 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský monitor vitálnych funkcií s 10,1" Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 52,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, laryngeálne masky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,178 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer Fakultná nemocnica Nitra 8,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 4,732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8,593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštalácia Closed-Circuit Television kamier a monitorov do prostredia a na pracovisko radiačnej onkológie - 3ks statická a 3ks motorická kamera + 6ks monitorov Národný onkologický ústav 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 2ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 10 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myčka endoskopov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39,116 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, zberný vak s viečkom a filtrom objem, antibakteriálny nízkoobjemový filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pumpa s odsávačkou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11,108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny box Fakultná nemocnica Trnava 9,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Urologický katéter s balónikom Foley Nelaton 2-cestný Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke hypoalergénne transparentné náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,426 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke bavlnené náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 401 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maska tvárová, čiapka operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém, Hadica odsávacia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,444 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor Fakultná nemocnica Nitra 5,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný odev jednorázový Fakultná nemocnica Trnava 79,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
3216 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,921 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac Sentina Lohmann & Rauscher "alebo ekvivalent", Jednorázový návlek na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šicí materiál – SILON monofilament Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3,848 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovacie kreslo s elektrickým ovládaním Fakultná nemocnica Nitra 29,751 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krém na ruky - utierky , dezinfekčné prostriedky. Národný onkologický ústav 6,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5,103 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, endotracheálna kanyla, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 849 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, Bakteriálno-vírusový filte Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny mobilný zdvihák pre zdvih, transfer, manipuláciu a nácvik chôdze osôb s obmedzenou mobilitou Fakultná nemocnica Trnava 8,646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 10,771 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 664 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza hydrofilná nesterilná skladaná zložky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacia a výplachová pumpa k endourologickým výkonom s automatickou reguláciou tlaku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,987 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inzulínová pumpa ACCU-CHEK Spirit Combo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiofrekvenčný generátor Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20,833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ozónu Fakultná nemocnica Trnava 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitrapper pH-Z recorder Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasť fixačná Grip-Lok univerzálna,veľkosť stredná silicone adhesive (ZEF3300MWA) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter pre intrakardiálny ultrazvuk (ICE) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205,057 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2,648 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biochemické identifikačné mikrotesty- Mikrolatest ID Výskumný ústav vodného hospodárstva 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínska odsávačka sekrétov -elektrická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava s kreslom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 41,592 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8,593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 64,965 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 79,507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3,224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,5/2,0/2,5, Lubrikačný gél pre medicínsky použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
odsávačka - 2 ks Fakultná nemocnica Nitra 9,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24,912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž ochranných prvkov Národný onkologický ústav 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,587 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúceho kamerového systému do vnútornych priestorov a na pracoviská Národný onkologický ústav 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačné rolky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Trenčín 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inšrumentačné vozíky Nemocnica Poprad a. s. 6,188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 9,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laser pre oftalmológiu Fakultná nemocnica Trenčín 61,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dynamický konvektívny systém ohrevu pacienta systémom vyhrievacích prikrývok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
podložka pod chorých PVC 110x220 Fakultná nemocnica Trnava 1,841 EUR 2016 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kolieska Národný onkologický ústav 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, laboratórny spotrebný materiál, krv zvierat Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2,102 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky zdravotný materiál- Respiratory a Medical Národný onkologický ústav 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhrievacie lôžko pre novorodencov Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,212 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini kontajner na ľad, Magic Touch 2 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77,116 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravoky Národný onkologický ústav 4,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,701 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy,vedierka. Národný onkologický ústav 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,964 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad, Dýchací systém pre dospelých a pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektródy EEG hydrogélové, Elektródy EEG ihlové Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,139 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,018 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétrový set pre periférne nervové blokády C, Sonda pre dlhodobé podávanie enterálnej výživy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 754 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kompaktný cysto-ureteroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,992 EUR 2016 Tovary Nie 1
CENTRÁLNY VENÓZNY KATÉTER ANTIMIKROBIÁLNY DVOJLUMENOVÝ S RÚŠKOVACÍM SETOM, 20 cm, V720 Národný onkologický ústav 3,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový litotriptor 2 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 111 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,813 EUR 2016 Tovary Nie 1
endoskopická odsávačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka s guľatým dnom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 39,906 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,891 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, Foley katéter s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
perfúzny roztok Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9,933 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj najvyššej triedy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 129,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa a spotrebný materiál Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3,232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrapulzátor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,964 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický počítačový perimeter Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektróda EKG Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové plienkové nohavičky Fakultná nemocnica Trenčín 20,795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 798 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set - dvojcestný set clave konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 743 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, zberný vak, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,514 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 42,565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 591 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 437 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica Trenčín 6,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný bezkontaktný tonometer Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indirektný oftalmoskop - digitálny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 13,197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,889 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém Vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačný prístroj Nemocnica Poprad a. s. 53,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 8,794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno guličkové Fakultná nemocnica Trnava 2,868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 22,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
0417 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2,051 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a papierové uteráky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, nebulizátor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa s možnosťou použitia 2 vakových setov Fakultná nemocnica Trnava 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický refraktokeratometer Fakultná nemocnica Trenčín 9,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,052 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, Dýchací okruh Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2,064 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopické prenosné zariadenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9,277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier, utierky,obrúsky Národný onkologický ústav 1,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,521 EUR 2017 Tovary Nie 1
stojany na mikroskúmavky, úložný kryobox na mikroskúmavky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Fakultná nemocnica Trnava 6,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly dvojvrstvový biely, perforovaný, Podložky pod chorých z PVC Nemocnica Poprad a. s. 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Absorbent CO2, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre neonatal vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, bez zvlhčovacej kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre ventilačnú techniku Nemocnica Poprad a. s. 9,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky a spotrebný materiál, dezinfekcia Národný ústav reumatických chorôb 11,588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyuretánová fólia , vlhke hojenie ran Nemocnica Poprad a. s. 7,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický biometer Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 45,630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický počítačový perimeter Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopické trakčné zariadenie na rameno Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
1017 Spotrebný materiál a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,329 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9,792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,244 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne-pomôcky pre anestéziu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 34,863 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chodítko s opornou doskou, 4-kolieskové Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre, cievky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický zvlhčovač dýchacích plynov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové operačné čiapky a jednorázová chirurgická maska (ústenka) s úväzkami Fakultná nemocnica Nitra 6,075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné nahradné diely a spotrebný materiál k monitorovacej technike GE Healthcare. Nemocnica Poprad a. s. 9,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, zberný vak, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini, SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klasické, endoskopické inštrumenty a kontajnery pre chirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 109,562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pílové listy k oscilačnej pílke Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedická vŕtačka na veľké kosti s príslušenstvom - náhradné diely Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberová technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Fakultná nemocnica Nitra 10,079 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické odsávačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rektoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné náhradné diely a spotrebný materiál k monitorovacej technike GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,467 EUR 2017 Tovary Nie 1
MPCU pre Magnetom Symphony Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12,028 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
C-MAC monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický modul, ochranná taška a videolaryngoskopická lyžica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,873 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamerová hlava, optický kábel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6,087 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 941 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14,446 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,524 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre striekačkové Nylon Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier, utierky, obrúsky, desiatové vrecká Národný onkologický ústav 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno,maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,597 EUR 2017 Tovary Nie 1
FULL HD laparoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 164,554 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov - prekladové prevedenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,820 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15,428 EUR 2017 Tovary Nie 1
2617- Pipety Research plus 1-kanálové a otočný stojan kompatibilný so 6-timi pipetami tohto typu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 896 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopické inštrumenty a optiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23,188 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14,399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinický tlakový katetér pre vedecké účely. Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8,732 EUR 2017 Tovary Áno 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,087 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k defibrilátorom Corpuls 1 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7,519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla pediatrická, neonatálna, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s viečkom 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 66,179 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20,336 EUR 2017 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20,336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 951 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička Laboratórneho skla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba zberná na biologický odpad k 1,5 l zbernému odsávaciemu vaku Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatic Endo probes 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14,951 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3,775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intrakardiálny echokardiografický katéter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 186,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 10,754 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 93,312 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25,967 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 99,264 EUR 2017 Tovary Nie 1
3217 Pipety - Sedem pipiet s patentovaným systémom LTS™; otočný stojan; pipetové špičky LTS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávanie sekrétov, Nemocnica Poprad a. s. 8,574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na diamagnetickú terapiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 85,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filter ECO-MICRO s PORTOM neonatologický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektróda pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD VIDEOKOLONOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71,670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultratenký videogastroskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Husí krk, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový filter, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 856 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD tenký videokolonoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 37,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5,175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Fakultná nemocnica Nitra 15,413 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter 2 a 3 lumenový Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35,686 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardio-torakálny digitálny systém Fakultná nemocnica Trnava 4,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálny somatický oxisenzor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stimulátory - Defibrilačné elektródy Záchranná služba 4,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
drobné laboratórne príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lymfodrenážny prístroj plus príslušenstvo Stredná zdravotnícka škola 2,918 EUR 2017 Tovary Nie 1
perfúzny roztok Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14,553 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mitraclip - systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termodilučný katéter s katétrom pre multilumenový prístup a sprievodným katétrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58,356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 83,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický keratorefraktometer Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 10,003 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5,134 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biolampa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Difúzer CO2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208,874 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 27,555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Fakultná nemocnica Nitra 15,413 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical - dýchacie systémy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11,614 EUR 2018 Tovary Nie 1
PP fľaše pre odbery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uretero-reno-fibroskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14,790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polohovacie pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 289 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
0918 Pipeta, číslicové stopky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 339 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla, odsávacia hadica, vak zberný odsávací jednorázový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,065 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2,479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportný systém pre novorodencov Fakultná nemocnica Trenčín 53,259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manuálne plniaca nízkoobjemová zvlhčovacia komora jednorazová Detská fakultná nemocnica Košice 2,398 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 4,610 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,533 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14,890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3,011 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD analyzátor zrakovej odozvy vrátanie čítacieho panelu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27,245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný ref-keratometer s digitálnym kontaktným tonometrom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18,265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonometer s pachymetrom s prenosnou štrbinovou lampou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22,220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,139 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,853 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amplifikačný kit a spotrebný tovar pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,765 EUR 2018 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24,158 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, kozie sérum a reagencie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
dýchací okruh Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11,312 EUR 2018 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 43,080 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 874 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5,032 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplaste, obväzy, ovínadla, kompresy a iné Národný ústav reumatických chorôb 9,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16,666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby-Actigraph accelerometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oftalmologický operačný stôl mobilný Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14,694 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 7,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sietnicová kamera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 186,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,184 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9,828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 14,485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,312 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, bunkové médiá, ornitín, alkalická fosfatáza-detekčný kit, mraziaca nádobka na bunky, krycie sklíčka na imunohistochémiu, kity na detekciu neurálnych markerov a markerov troch zárodočných vrstiev, odberové skúmavky na prietokovú cytometriu. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,114 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 178,311 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,533 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,831 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 22,210 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,118 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2,300 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zdravotnícke potreby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2,835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12,278 EUR 2018 Tovary Nie 1
chémia pre hodnotenie DNA knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia pre prácu s DNA a RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzny stojan chromovaný Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 378 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20,801 EUR 2018 Tovary Nie 1