CPV kód

09134220-5

Naftové palivo (EN 590)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 169,749,497 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 2,800,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVNAFT, a.s. 9 34,792,997 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 1 2,800,000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 3 33,842,300 EUR
PETROLTRANS, a.s. 2 101,114,200 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,462,595 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7,300,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,891,323 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,527,629 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,921,877 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,898,267 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4,452,378 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,919,391 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,218,219 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc v rušňových depách ZSSK Cargo Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9,622,500 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4,501,318 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88,315,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16,919,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie motorovej nafty Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2,800,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12,799,100 EUR 2018 Tovary Nie 1