CPV kód

09134100-8

Motorová nafta

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 17 056 702 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 5 747 744 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 152 154 143 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 362 308 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 44 934 812 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 151 378 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 45 560 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 831 559 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 6 972 760 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 49 400 000 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 293 032 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 205 500 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 43 36 552 174 EUR
Dopravný úrad 1 9 100 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 7 270 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 174 581 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 8 1 730 670 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 211 000 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 192 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 444 240 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 576 950 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 10 220 475 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 4 762 929 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 1 816 097 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 000 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 41 054 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 68 291 250 EUR
Spojená škola 2 67 234 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 38 1 006 444 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 98 820 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 119 350 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 19 259 246 EUR
Záchranná služba 7 2 121 001 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 17 319 509 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 102 723 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 112 350 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 226 500 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 184 667 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 24 266 319 EUR
Zoologická záhrada 1 4 350 EUR
Technické služby mesta, príspevková organizácia 3 168 542 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 195 8 389 969 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 850 000 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 7 37 336 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 67 236 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 8 650 800 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 18 44 428 743 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 28 342 051 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 2 291 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 450 002 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 7 449 EUR
Obec Štiavnik 19 74 582 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 103 533 EUR
EKOVER spol. s r.o. 3 465 633 EUR
Technické služby mesta Svit 1 199 553 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 19 9 112 337 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 98 250 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 16 122 277 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 36 495 119 EUR
Technické služby mesta Humenné 28 302 280 EUR
Obec Kuchyňa 1 7 954 EUR
Technické služby mesta Trebišov 10 269 573 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 40 843 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 37 874 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 5 148 255 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 1 246 927 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ViOn, a.s. 1 119 350 EUR
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o. 3 1 574 959 EUR
AF-CAR, s.r.o. 14 3 147 743 EUR
SLOVNAFT, a.s. 361 301 618 521 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 19 4 433 340 EUR
Stanislav Kandra 1 183 529 EUR
Bennet Oil s.r.o. 26 5 197 232 EUR
Solar 2009, a.s. 1 61 548 000 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 9 181 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 6 743 250 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 111 73 735 036 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 3 12 056 702 EUR
SK-fuel s. r. o. 2 282 104 EUR
PETROLTRANS, a.s. 35 556 993 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 56 911 473 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 1 55 200 EUR
TANKER, s.r.o. 27 376 465 EUR
G+G, s.r.o. 15 287 701 EUR
Solar 2009, a. s. 25 455 938 EUR
Róbert Pecko - DIESELTRANS 4 17 849 EUR
ADVANCE OIL s. r. o. 5 83 644 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 130 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 67 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 45 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 122 127 EUR 2014 Tovary Nie 1
motorová nafta 2014 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 109 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre motorové vozidlá. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 55 938 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží. Technické služby mesta Prešov a.s. 20 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 157 309 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 28 600 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 211 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 120 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 183 849 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 187 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 264 971 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791 225 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 720 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222 214 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 61 548 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 10 528 EUR 2013 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 582 700 EUR 2016 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 379 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 698 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 172 424 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta a pohonné látky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 200 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 151 109 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 94 775 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 642 782 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 71 773 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397 426 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta, benzín UNI 95 s dovozom do benkalorov. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 457 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka v areáli Služieb mesta Piešťany Služby Mesta Piešťany 2 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 807 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 239 964 EUR 2014 Tovary Nie 2
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19 253 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 709 610 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402 702 EUR 2014 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 023 955 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 293 032 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11 340 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277 237 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 421 818 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 137 028 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967 387 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 419 220 EUR 2014 Tovary Nie 3
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237 823 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tankovanie motorovej nafty do HDV na pracoviskách ZSSK Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 323 250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 197 400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 496 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 156 521 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847 888 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 317 967 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 417 760 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 510 853 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 215 055 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STNE EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 2 038 889 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 192 380 EUR 2015 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91 329 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241 553 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve I. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 29 936 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 263 754 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742 779 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 1 419 588 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126 622 EUR 2014 Tovary Áno 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 385 356 EUR 2015 Tovary Nie 3
Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO v roku 2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 420 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 874 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 631 091 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 278 535 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 287 657 EUR 2016 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 4600010938 Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 48 771 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482 870 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 551 604 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 249 368 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 102 531 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 834 392 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 343 512 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 747 135 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 999 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 729 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 664 500 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 798 690 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 537 950 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka Služby Mesta Piešťany 450 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263 182 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19 253 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za III. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 425 034 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 100 718 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 365 560 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 257 664 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 305 748 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží ( benkalorov ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 587 964 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 51 485 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 101 001 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103 803 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 893 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 910 959 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 000 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 140 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 235 504 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 245 277 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 270 245 EUR 2017 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 406 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 178 753 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 207 470 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 110 966 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 62 603 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 644 306 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 482 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 367 213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 277 510 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 99 077 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 040 663 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 213 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 095 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 357 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 157 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 248 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 105 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 026 878 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment Slovenská inšpekcia životného prostredia 184 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 345 845 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 159 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 69 394 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 340 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 282 453 EUR 2017 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 284 859 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 650 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 254 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 32 211 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 605 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 954 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 598 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nafta motorová dovozom cisternami Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 200 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit Technické služby mesta Svit 199 553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 176 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 701 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 827 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 330 998 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 791 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 085 843 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49 067 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Zoologická záhrada 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Kuchyňa 9 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 3 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Sliač, a.s. 2 293 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Zborov nad Bystricou 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do služobných plavidiel Dopravný úrad 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 19 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 45 450 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Mestské lesy Košice a.s. 8 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 20 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 7 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 58 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť) -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty a karty na čerpanie Univerzitná nemocnica Bratislava 45 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 554 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 15 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 61 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 22 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 17 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 26 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 57 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 17 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Slovenský hydrometeorologický ústav 193 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 26 064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 097 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 417 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 18 031 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 36 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 771 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 30 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 368 993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 321 348 EUR 2018 Tovary Nie 13
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 26 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 624 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 175 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 110 082 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 33 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 46 152 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do dieselgenerátorov pre Projekt MO34 Slovenské elektrárne, a.s. 704 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 598 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 902 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 897 307 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 375 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 324 098 EUR 2018 Tovary Nie 13
Motorová nafta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 42 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 240 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 37 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 981 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 000 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PLATOBNÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 60 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 36 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 141 271 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 194 301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 123 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 765 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 304 977 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 184 377 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 16 200 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 536 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 656 961 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 486 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 4 402 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 39 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 615 020 EUR 2019 Tovary Nie 2
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 21 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 420 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 11 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM Technické služby mesta Rimavská Sobota 246 927 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 178 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 325 644 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 392 303 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 927 094 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 325 625 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 179 793 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 379 065 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 460 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 176 261 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka rafinérských produktov Centrum výcviku Lešť 174 581 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 278 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 98 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 371 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 761 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 EUR 2016 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×