CPV kód

09134100-8

Motorová nafta

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 17,056,702 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 2,050,136 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 95,000,000 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 362,308 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 44,934,812 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 151,378 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 45,560 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 538,899 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 3,512,760 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 49,400,000 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 293,032 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 34,913,523 EUR
Dopravný úrad 1 9,100 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 7,270 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 8 1,730,670 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 211,000 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 192,998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 417,930 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 537,950 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 9 178,475 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 3,147,909 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 1,446,168 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200,000 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 41,054 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 68,291,250 EUR
Spojená škola 1 32,378 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 374,294 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 119,350 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 204,153 EUR
Záchranná služba 7 2,121,001 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 17 319,509 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 78,662 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 112,350 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 226,500 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 184,667 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 21 229,356 EUR
Zoologická záhrada 1 4,350 EUR
Technické služby mesta, príspevková organizácia 3 168,542 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 156 7,435,287 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 850,000 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 31,762 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 67,236 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 8,650,800 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 10,490,972 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 20 281,719 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 2,291 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 450,002 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 7,449 EUR
Obec Štiavnik 15 58,297 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 103,533 EUR
EKOVER spol. s r.o. 2 324,362 EUR
Technické služby mesta Svit 1 199,553 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 17 4,383,700 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 61,550 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 12 90,183 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 28 379,277 EUR
Technické služby mesta Humenné 22 228,315 EUR
Obec Kuchyňa 1 7,954 EUR
Technické služby mesta Trebišov 8 176,573 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 40,843 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 37,874 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 3 76,462 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ViOn, a.s. 1 119,350 EUR
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o. 3 1,574,959 EUR
AF-CAR, s.r.o. 12 2,588,086 EUR
SLOVNAFT, a.s. 290 203,601,050 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 19 4,433,340 EUR
Stanislav Kandra 1 183,529 EUR
Bennet Oil s.r.o. 26 5,197,232 EUR
Solar 2009, a.s. 1 61,548,000 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 9,181 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 6,743,250 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 93 63,107,233 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 3 12,056,702 EUR
SK-fuel s. r. o. 1 140,833 EUR
PETROLTRANS, a.s. 29 374,293 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 52 833,670 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 1 55,200 EUR
TANKER, s.r.o. 24 361,141 EUR
G+G, s.r.o. 6 35,122 EUR
Solar 2009, a. s. 10 310,281 EUR
Róbert Pecko - DIESELTRANS 2 9,539 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 130,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 67,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 45,792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 122,127 EUR 2014 Tovary Nie 1
motorová nafta 2014 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 109,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre motorové vozidlá. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 55,938 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží. Technické služby mesta Prešov a.s. 20,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 157,309 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 28,600 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95,000,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,500,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 211,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,220,120 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 183,849 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292,187 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 264,971 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791,225 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146,720 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222,214 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 61,548,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 10,528 EUR 2013 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,582,700 EUR 2016 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9,379 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248,698 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 172,424 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,500,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta a pohonné látky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4,200,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 151,109 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 94,775 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 642,782 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,773 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397,426 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta, benzín UNI 95 s dovozom do benkalorov. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1,457,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka v areáli Služieb mesta Piešťany Služby Mesta Piešťany 2 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9,807 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 239,964 EUR 2014 Tovary Nie 2
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19,253 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,709,610 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402,702 EUR 2014 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,023,955 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 293,032 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11,340 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277,237 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,421,818 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 137,028 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967,387 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 419,220 EUR 2014 Tovary Nie 3
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237,823 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tankovanie motorovej nafty do HDV na pracoviskách ZSSK Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3,323,250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,197,400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142,496 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 156,521 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847,888 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 317,967 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2,417,760 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,510,853 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 215,055 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STNE EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 2,038,889 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 192,380 EUR 2015 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91,329 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241,553 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve I. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 29,936 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,263,754 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742,779 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 1,419,588 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126,622 EUR 2014 Tovary Áno 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 385,356 EUR 2015 Tovary Nie 3
Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO v roku 2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3,420,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21,874 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110,247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,631,091 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,278,535 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 287,657 EUR 2016 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 4600010938 Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 48,771 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482,870 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,551,604 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 249,368 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 102,531 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 834,392 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 343,512 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,000,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 747,135 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20,999 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262,440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12,729 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,664,500 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 798,690 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 537,950 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka Služby Mesta Piešťany 450,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263,182 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19,253 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za III. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,425,034 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 100,718 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 365,560 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 257,664 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,305,748 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží ( benkalorov ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1,587,964 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 51,485 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 101,001 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103,803 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17,893 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 910,959 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4,000,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 140,833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 235,504 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,245,277 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 270,245 EUR 2017 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9,406 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 178,753 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 207,470 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 110,966 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 62,603 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 644,306 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14,124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,482,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 367,213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 277,510 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 99,077 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,040,663 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97,475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 213,679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1,095,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 357,508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 157,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11,845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264,248 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 105,802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,026,878 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment Slovenská inšpekcia životného prostredia 184,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 345,845 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 159,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18,029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 69,394 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 340,788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 282,453 EUR 2017 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107,740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958,615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 284,859 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11,993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8,650,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 254,299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13,564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 32,211 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264,605 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36,954 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 598,454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nafta motorová dovozom cisternami Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 200,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit Technické služby mesta Svit 199,553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 176,540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394,701 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22,827 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 330,998 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21,791 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,085,843 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49,067,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Zoologická záhrada 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Kuchyňa 9,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 17,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 3,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11,392 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Sliač, a.s. 2,293 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Zborov nad Bystricou 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do služobných plavidiel Dopravný úrad 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 9,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 19,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11,399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 45,450 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Mestské lesy Košice a.s. 8,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 20,416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 7,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4,455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12,210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 58,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12,522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 10,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť) -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty a karty na čerpanie Univerzitná nemocnica Bratislava 45,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40,554 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 15,352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 61,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14,407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16,395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18,810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16,646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 17,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 26,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5,465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 57,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 17,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24,210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Slovenský hydrometeorologický ústav 193,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17,460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 26,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15,097 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12,416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12,240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18,417 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 18,031 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 36,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25,771 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15,285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20,964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 30,336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 368,993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 321,348 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28,624 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 175,495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,110,082 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do dieselgenerátorov pre Projekt MO34 Slovenské elektrárne, a.s. 704,310 EUR 2018 Tovary Nie 1