CPV kód

09134100-8

Motorová nafta

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 17 056 702 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 5 944 891 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 152 154 143 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 362 308 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 44 934 812 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 151 378 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 45 560 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 840 038 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 7 812 760 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 49 400 000 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 293 032 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 205 500 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 44 36 679 793 EUR
Dopravný úrad 1 9 100 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 7 270 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 174 581 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 8 1 730 670 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 211 000 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 192 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 464 249 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 686 829 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 15 255 289 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 4 762 929 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17 1 927 386 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 000 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 41 054 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 68 291 250 EUR
Spojená škola 2 67 234 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 38 1 006 444 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 98 820 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 119 350 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 24 322 893 EUR
Záchranná služba 7 2 121 001 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 17 319 509 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 122 724 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 112 350 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 226 500 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 184 667 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 24 266 319 EUR
Zoologická záhrada 1 4 350 EUR
Technické služby mesta, príspevková organizácia 3 168 542 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 208 8 579 521 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 850 000 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 7 37 336 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 67 236 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 8 650 800 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 45 525 838 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 83 167 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 36 393 975 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 2 291 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 450 002 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 7 449 EUR
Obec Štiavnik 23 89 590 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 103 533 EUR
EKOVER spol. s r.o. 3 465 633 EUR
Technické služby mesta Svit 1 199 553 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 20 9 134 563 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 116 395 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 19 149 245 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 45 648 114 EUR
Technické služby mesta Humenné 35 387 961 EUR
Obec Kuchyňa 1 7 954 EUR
Technické služby mesta Trebišov 10 269 573 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 40 843 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 37 874 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 5 148 255 EUR
Technické služby mesta Trebišova 4 37 360 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 1 246 927 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ViOn, a.s. 1 119 350 EUR
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o. 3 1 574 959 EUR
AF-CAR, s.r.o. 15 3 184 893 EUR
SLOVNAFT, a.s. 384 303 965 776 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 19 4 433 340 EUR
Stanislav Kandra 1 183 529 EUR
Bennet Oil s.r.o. 26 5 197 232 EUR
Solar 2009, a.s. 1 61 548 000 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 9 181 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 6 743 250 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 124 74 117 749 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 3 12 056 702 EUR
SK-fuel s. r. o. 2 282 104 EUR
PETROLTRANS, a.s. 39 594 353 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 56 911 473 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 1 55 200 EUR
TANKER, s.r.o. 34 451 224 EUR
Helada, s.r.o. 4 66 225 EUR
G+G, s.r.o. 19 362 444 EUR
Solar 2009, a. s. 40 636 640 EUR
Róbert Pecko - DIESELTRANS 4 17 849 EUR
ADVANCE OIL s. r. o. 9 112 574 EUR
REAL - K, s.r.o. 1 83 167 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 130 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 67 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 45 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 122 127 EUR 2014 Tovary Nie 1
motorová nafta 2014 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 109 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre motorové vozidlá. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 55 938 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží. Technické služby mesta Prešov a.s. 20 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 157 309 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 28 600 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 211 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 120 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 183 849 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 187 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 264 971 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791 225 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 720 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222 214 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 61 548 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 10 528 EUR 2013 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 582 700 EUR 2016 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 379 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 698 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 172 424 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta a pohonné látky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 200 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 151 109 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 94 775 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 642 782 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 71 773 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397 426 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta, benzín UNI 95 s dovozom do benkalorov. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 457 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka v areáli Služieb mesta Piešťany Služby Mesta Piešťany 2 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 807 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 239 964 EUR 2014 Tovary Nie 2
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19 253 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 709 610 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402 702 EUR 2014 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 023 955 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 293 032 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11 340 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277 237 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 421 818 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 137 028 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967 387 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 419 220 EUR 2014 Tovary Nie 3
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237 823 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tankovanie motorovej nafty do HDV na pracoviskách ZSSK Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 323 250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 197 400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 496 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 156 521 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847 888 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 317 967 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 417 760 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 510 853 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 215 055 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STNE EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 2 038 889 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 192 380 EUR 2015 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91 329 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241 553 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve I. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 29 936 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 263 754 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742 779 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 1 419 588 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126 622 EUR 2014 Tovary Áno 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 385 356 EUR 2015 Tovary Nie 3
Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO v roku 2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 420 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 874 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 631 091 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 278 535 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 287 657 EUR 2016 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 4600010938 Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 48 771 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482 870 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 551 604 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 249 368 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 102 531 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 834 392 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 343 512 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 747 135 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 999 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 729 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 664 500 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 798 690 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 537 950 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka Služby Mesta Piešťany 450 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263 182 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19 253 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za III. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 425 034 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 100 718 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 365 560 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 257 664 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 305 748 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží ( benkalorov ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 587 964 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 51 485 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 101 001 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103 803 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 893 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 910 959 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 000 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 140 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 235 504 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 245 277 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 270 245 EUR 2017 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 406 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 178 753 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 207 470 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 110 966 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 62 603 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 644 306 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 482 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 367 213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 277 510 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 99 077 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 040 663 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 213 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 095 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 357 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 157 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 248 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 105 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 026 878 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment Slovenská inšpekcia životného prostredia 184 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 345 845 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 159 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 69 394 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 340 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 282 453 EUR 2017 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 284 859 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 650 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 254 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 32 211 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 605 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 954 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 598 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nafta motorová dovozom cisternami Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 200 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit Technické služby mesta Svit 199 553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 176 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 701 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 827 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 330 998 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 791 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 085 843 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49 067 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Zoologická záhrada 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Kuchyňa 9 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 3 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Sliač, a.s. 2 293 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Zborov nad Bystricou 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do služobných plavidiel Dopravný úrad 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 19 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 45 450 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Mestské lesy Košice a.s. 8 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 20 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 7 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 58 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 10 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť) -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty a karty na čerpanie Univerzitná nemocnica Bratislava 45 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 554 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 15 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 61 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 22 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 17 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 26 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 57 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 17 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Slovenský hydrometeorologický ústav 193 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 26 064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 097 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 417 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 18 031 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 36 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 771 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 30 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 368 993 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 321 348 EUR 2018 Tovary Nie 13
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 26 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 624 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 175 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 110 082 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 33 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 46 152 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do dieselgenerátorov pre Projekt MO34 Slovenské elektrárne, a.s. 704 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 598 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 902 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 897 307 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 375 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 324 098 EUR 2018 Tovary Nie 13
Motorová nafta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 42 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 240 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 37 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 981 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 000 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PLATOBNÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 60 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 36 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 141 271 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 194 301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 123 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 765 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 304 977 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 184 377 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 16 200 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 536 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 656 961 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 486 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 4 402 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 39 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 615 020 EUR 2019 Tovary Nie 2
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 21 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 420 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 11 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM Technické služby mesta Rimavská Sobota 246 927 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 178 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 325 644 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 392 303 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 927 094 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 325 625 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 179 793 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 379 065 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 460 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 176 261 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka rafinérských produktov Centrum výcviku Lešť 174 581 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 278 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 98 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 371 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 761 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 9 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 33 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 412 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 18 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 866 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby obstarávateľa a iných mestských subjektov prostredníctvom palivových kariet TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 108 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 760 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 788 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 197 147 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 189 529 EUR 2020 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 840 000 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 191 561 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 905 534 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 375 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 22 226 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 111 289 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 009 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 310 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 127 619 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 866 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 000 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×