CPV kód

32422000-7

Sieťové komponenty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 2 836 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 14 081 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 291 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 1 449 673 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 91 620 EUR
Generálna prokuratúra SR 6 655 389 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 1 468 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 4 728 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 133 310 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 16 667 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 836 400 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 7 499 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 8 405 283 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 129 600 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 10 833 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 2 625 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 1 244 EUR
Mesto Trenčín 23 338 500 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 183 333 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 76 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 595 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 24 999 EUR
Ústav polymérov SAV 4 750 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 29 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 7 570 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 15 667 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 129 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 2 4 695 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 872 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 58 EUR
Stredná odborná škola technická 1 4 583 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 7 875 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 16 667 EUR
DATALAN, a.s. 8 1 522 275 EUR
AutoCont SK a.s. 11 183 581 EUR
Gratex International, a.s. 1 7 570 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 495 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 183 333 EUR
SOFOS, s r. o. 1 24 999 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 2 948 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 128 983 EUR
PolyStar, s.r.o. 1 393 EUR
TEMPEST a.s. 5 635 297 EUR
ITSK, s.r.o. 10 37 246 EUR
TooNet, s. r. o. 2 23 633 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 3 714 473 EUR
A2B s.r.o. 1 15 667 EUR
CellQoS, a.s. 1 7 499 EUR
BEGA, s.r.o. 1 9 908 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 5 30 145 EUR
STOP LUP, s.r.o. 1 4 540 EUR
Legia, a.s. 1 13 399 EUR
nanoTECH s.r.o. 5 85 510 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 17 129 EUR
BIOMETRIC, spol. s r. o. 1 60 750 EUR
COMINFO, a.s. 9 65 606 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 1 21 832 EUR
ASM Slovakia, spol. s r.o. 1 780 EUR
CORADO Elektrik, s.r.o 1 2 414 EUR
TCNS, s. r. o. 1 1 080 EUR
Ing. Dušan Bielik - DUMAS 1 291 EUR
Hardware Support s.r.o. 2 578 EUR
AnStel s. r. o. 1 385 EUR
HENRYSO, s.r.o. 4 11 075 EUR
Pavel Scholtz 1 795 EUR
X logistics, s.r.o. 8 41 755 EUR
DITEC Commerce s.r.o. 1 91 620 EUR
KASON, s.r.o. 1 129 EUR
TEGEM s.r.o 1 226 EUR
CSFIT s.r.o. 3 187 274 EUR
Microshop, s.r.o. 1 176 000 EUR
Fast Web s. r. o. 1 25 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Šifrovanie DWDM komunikácie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 635 973 635973.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka aktívnych zariadení sieťovej infraštruktúry LAN Sociálna poisťovňa, ústredie 836 400 836400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Extreme Networks Summit X460-G2 48t 10GE4 alebo ekvivalent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 800 19800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťových prepínač-switch, 5 -portový Mesto Čierna nad Tisou 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové zálohovacie zariadenie s funkciou Wi-Fi základne, bezdrôtová klávesnica a bezdrôtový dotykový ovládač Katolícka univerzita v Ružomberku 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 760 26760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponent do Elektronického zabezpečovacieho systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky IKT. Katolícka univerzita v Ružomberku 895 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva Mesto Trenčín 25 236 25236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový kábel a konektory na ethernetovú sieť Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu výpočtovej techniky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 471 471.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový modul Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 291 291.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Support na CISCO a dalsie zariadenia Generálna prokuratúra SR 161 999 161998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zaistenie bezpečnosti projektu Elektronické služby Generálna prokuratúra SR 76 000 76000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 318 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
powerline LAN cez zásuvku 230V Wi-Fi Kit (powerline LAN + wifi extender) Ústav experimentálnej fyziky SAV 92 91.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
ADVA SFP+ moduly NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 900 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP SFP+ moduly NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 900 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II Mesto Trenčín 17 236 17236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové prístupové body (wireless access point) Sieťový prepínač s podporou PoE (network switch) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 540 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Router/AP AirLive AirMax5X Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu výpočtovej techniky na prepoj budov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 300 1299.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optický prevodnik X2-10GB-LR, SM, 10km, SC duplex Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco SG100-24 24-Port Gigabit Switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2016 Mesto Trenčín 17 562 17562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2017 Mesto Trenčín 22 055 22054.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Support na CISCO a dalsie zariadenia Generálna prokuratúra SR 161 999 161998.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátový rozvádzač 19"/6U s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 308 21308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2017 Mesto Trenčín 18 710 18710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, switche Základná škola s materskou školou Župkov 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, switche Základná škola s materskou školou Župkov 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPE SFP+ moduly a HPE SFP+ transceivery NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 000 205000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Distrubučný sieťový prepínač Národný bezpečnostný úrad 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2017 Mesto Trenčín 6 767 6767.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IPS sonda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 49 398 49398.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optické prevodníky SFP a patch káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 13 109 13109.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 885 884.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 174 1173.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 13 109 13109.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 13 109 13109.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPE Access switche NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 140 000 140000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manažovateľný prepínač 48 port s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 252 23252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implementácia výkonného záložného zdroja na platformu IS PRV Pôdohospodárska platobná agentúra 49 800 49800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2018 Mesto Trenčín 10 760 10760.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálny zálohovací systém - výmena Master serverov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 146 996 146996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dátového úložiska k serveru Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2018 Mesto Trenčín 20 047 20047.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému - doplnenie existujúceho prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 889 12888.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2019 Mesto Trenčín 44 879 44878.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS Generálna prokuratúra SR 172 799 172798.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému - doplnenie existujúceho prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 805 3804.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému - doplnenie existujúceho prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 17 327 17326.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 000 176000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 7 570 7570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2019 Mesto Trenčín 20 901 20901.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktívne a pasívne sieťové komponenty Priemyselný PoE Switch ULTIPOWER 311SFP-POE (1xGE, PoW, 1x SFP 1000Mbps) alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická 4 583 4583.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
SFP+ moduly Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
WiFi AP, prepínače, komonenty pre stohovanie prepínačov Rozhlas a televízia Slovenska 94 228 94227.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
SW a HW príslušenstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 11420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SFP moduly Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Access point VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks firewallov Hlavné mesto SR Bratislava 15 895 15894.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2019 Mesto Trenčín 14 225 14224.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Access point VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 234 1234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Firewall + support a služby na 1 rok Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 9 747 9747.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie bezpečnostných kamier s príslušenstvom I /2019 Mesto Trenčín 12 391 12391.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 215 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložný centrálny firewall pre počítačovú sieť a support Fakultná nemocnica Trenčín 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks firewallov Hlavné mesto SR Bratislava 39 700 39700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov Hlavné mesto SR Bratislava 137 800 137800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybudovanie prostredia pre prevádzku aplikáciína virtuálnej platforme Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 248 250 248250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks firewallov Hlavné mesto SR Bratislava 4 060 4060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2020 Mesto Trenčín 2 128 2128.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie serverov pre databázy Oracle NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 380 188380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka sieťových prvkov Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 190 3190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2020 Mesto Trenčín 37 465 37465.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov Hlavné mesto SR Bratislava 135 000 135000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na PC Univerzitná nemocnica Bratislava 2 674 2674.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS Generálna prokuratúra SR 160 799 160798.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Loadbalancer s ochranou aplikácii Národné centrum zdravotníckych informácií 156 000 156000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MikroTik Cloud Router Switch - CRS125-24G-1S-IN Múzeum v Kežmarku 155 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov Hlavné mesto SR Bratislava 130 000 130000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov Hlavné mesto SR Bratislava 92 000 92000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup sieťových zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 63 178 63177.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doplnenie prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 109 6108.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doplnenie prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 109 6108.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Layer 3 Prepínače s funkciuo PoE Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 884 884.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
SFP a SFP+ moduly Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2020 Mesto Trenčín 30 844 30843.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Access point VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doplnenie prístupového a dochádzkového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 89 925 89925.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2020 Mesto Trenčín 30 079 30078.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2020 Mesto Trenčín 30 079 30078.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zrýchlenie dátovej komunikácie Generálna prokuratúra SR 87 238 87238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SFP moduly Národné centrum zdravotníckych informácií 3 631 3631.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2021 Mesto Trenčín 25 623 25622.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2021 Mesto Trenčín 25 623 25622.52 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Hardware a Support - Rozšírenie existujúceho wifi riešenia SF Slovenská filharmónia 37 866 37866.0 EUR 17. Október 2019 21. Október 2019 Neuvedené 2019-10-17 00:00:00 UTC 2019-10-21 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×