CPV kód

32420000-3

Sieťové zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 2 552 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 80 346 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 4 579 EUR
DataCentrum 3 36 737 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 830 730 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 49 710 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 42 500 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 23 669 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 70 832 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 447 547 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 8 899 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 281 565 EUR
Generálna prokuratúra SR 5 505 917 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 165 EUR
HOREZZA, a.s. 3 866 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 23 432 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 32 342 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 350 EUR
Mesto Humenné 1 1 559 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 150 092 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 394 833 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 190 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 121 583 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 11 523 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 14 500 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 18 290 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 1 196 496 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2 146 575 EUR
Krajská prokuratúra 2 5 150 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 143 658 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 5 719 EUR
Gymnázium 1 3 258 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 414 383 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 10 134 311 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 23 380 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 43 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 23 700 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 85 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 5 358 601 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 325 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 17 300 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 5 011 343 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 3 458 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 283 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 233 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 239 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 16 188 906 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 2 960 EUR
Mestská knižnica Ružomberok 2 172 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 81 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 1 6 708 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 17 750 EUR
DATALAN, a.s. 6 454 565 EUR
AutoCont SK a.s. 5 624 146 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 1 21 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 915 EUR
Zvac Systems s.r.o. 1 233 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 3 000 EUR
Gratex International, a.s. 1 13 300 EUR
Compact, s.r.o. 1 1 333 EUR
OTNS, a. s. 1 3 258 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 157 500 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 72 993 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 285 242 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 2 948 166 EUR
SOITRON, s.r.o. 6 5 938 342 EUR
ANECT a.s. 2 118 817 EUR
PC SEMA, s.r.o. 6 32 547 EUR
ALCASYS, a.s. 2 17 292 EUR
TEMPEST a.s. 7 634 997 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 1 23 380 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 69 917 EUR
NESS Slovensko, a.s. 1 118 751 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 124 065 EUR
Grex SK, s. r. o. 1 5 719 EUR
ITSK, s.r.o. 19 24 602 EUR
TooNet, s. r. o. 1 11 523 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 5 197 967 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 4 52 050 EUR
O2 Business Services, a.s. 2 216 660 EUR
ARNET, s.r.o. 1 440 EUR
Yhman, s.r.o. 1 1 450 EUR
Aliga, s.r.o. 1 32 000 EUR
SWAN, a.s. 2 99 700 EUR
DITIS, a.s. 1 109 001 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 1 215 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 1 89 EUR
nanoTECH s.r.o. 6 35 855 EUR
PROFILINE Group, s.r.o. 1 165 EUR
K4FIN, s.r.o. 1 14 500 EUR
ASM Slovakia, spol. s r.o. 3 13 079 EUR
MIKOTECH, spol. s r.o. 2 32 342 EUR
Hardware Support s.r.o. 7 16 742 EUR
BONET Systems, s.r.o. 1 11 947 EUR
KonekTel, spol. s r.o. 2 5 528 EUR
ACS spol. s r.o. 1 10 833 EUR
IKAS,s.r.o. 1 1 559 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 1 22 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 5 900 EUR
C O M T E L , spol. s r.o. 1 64 900 EUR
Pavel Scholtz 1 555 EUR
Huatech a.s. 1 95 900 EUR
X logistics, s.r.o. 2 4 365 EUR
KASON, s.r.o. 2 1 541 EUR
WDS Solutions s. r. o. 1 86 667 EUR
HS technology s.r.o. 2 5 440 EUR
Dávid Vorčák 1 222 EUR
ReFoMa, s.r.o. 2 23 669 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výber dodávateľa sieťových komponentov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 60 000 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Doplnenie a konfigurácia systému na blokáciu prienikov a konsolidácia existujúcej siete Generálna prokuratúra SR 85 000 85000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Centrálny prístupový switch pre optickú sieť TT-IT, s.r.o. 40 000 40000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modulárny ethernetový prepínač s príslušenstvom. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 133 900 133900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia optickej siete Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 10 000 10000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500 157500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezpečnosť sieťovej komunikácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 474 083 474083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131 660 131660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnosť sieťovej komunikácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 474 083 474083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 248 330 248330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia pre Cisco switch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP kamera Technická univerzita v Košiciach 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UBNT NanoStation Loco M2 alebo ekvivalentný Mesto Čierna nad Tisou 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia areálovej IT komunikačnej infraštruktúry Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 69 166 69166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4 ks switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete Huawei CE6851-48S6Q-HI, alebo ekvivalent, vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 39 000 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupové body bezdrôtovej siete pre centrálne riadenú sieť Cisco Aironet Access point AIR-CAP3502E-E-K9 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 558 16558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupové body bezdrôtovej siete pre centrálne riadenú sieť Cisco Aironet Access point AIR-CAP3502E-E-K9 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 558 16558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade hardvéru a Support výrobcu pre McAfee Next Generation Firewall (Forcepoint NGFW) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 122 423 122423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa sieťových zariadení NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco 1921-SEC /K9 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite- prepínač Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový spínač D-Link DGS-1210-28P, alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete CISCO Catalyst 2960CG-8TC-L, alebo ekvivalent Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi - doplnenie Gymnázium 3 925 3925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sieťové zariadenia Cisco WS-C2960X-48TS-L Krajská prokuratúra 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové, nerepasované sieťové zariadenia Cisco WS-C2960X-48TS-L Krajská prokuratúra 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, kabeláž a iné príslušenstvo pre zabezpečenie prevádzky LAN Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fibre channel switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 726 3726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny sieťový prepínač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Firewall Úrad pre verejné obstarávanie 27 500 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete CISCO Catalyst 2960CG-8TC-L, alebo ekvivalent Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 13 700 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 portový gigabitový prepínač TP-LINK TL-SG1005D alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 35 388 35388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Wifi router UBNT UniFi AP AC LR Mestská knižnica Ružomberok 107 107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Mesto Humenné 1 923 1923.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Wifi router UBNT UniFi AP AC LR Mestská knižnica Ružomberok 107 107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
switch 3 ks, externá dokovacia stanica 1 ks Centrum vedecko-technických informácií SR 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Firewall FortiGate 300D, Switch Cisco Catalyst 3850 Štatistický úrad Slovenskej republiky 38 536 38536.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre štruktúrovanú kabeláž Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – pracovné stanice-desktopy, diskové úložisko, zálohovacie úložisko, sieťové zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 148 954 148953.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre bezdrôtovú sieť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 810 1810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Média konvertor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 027 16027.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 170 3170.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Sieťové zariadenie - 24 portový switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Wifi AP - UBNT UniFi AP AC LR HOREZZA, a.s. 509 509.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 170 3170.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Miniatúrny ethernetový prepínač zabudovaný do SFP modulu Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10GE optický modul typu SFP+, pre technológiu CWDM Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 8 400 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej a výpočtovej techniky-sieťové úložisko NAS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístupové prepínače bez ventilátora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SFP metalický modul 10/100/1000Base-T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2ks sieťových zariadení Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 102 946 102946.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SFP metalický modul 10/100/1000Base-T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup sieťových zariadení Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 123 723 123723.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Firewall FortiGate 200E alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 21 300 21300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ethernetové prepínače pre chrbticovú sieť CISCO alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica Bratislava 59 700 59700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ethernetový prepínače pre sieť CISCO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 260 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktívne sieťové zariadenie pre zabezpečenie siete Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 638 2638.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 portový gigabitový prepínač TP-LINK TL-SG1005D alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade zariadení v sieti Univerzal-net NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný aj externý bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac 1300Mb/s, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny areálový firewall pre zabezpečenie IT komunikačnej infraštruktúry Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 47 083 47083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístupové prepínače bez ventilátora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný aj externý bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac 1300Mb/s, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 250 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manažovateľné gigabitové prepínače a smerovače Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UBNT NanoStation Loco M2 HOREZZA, a.s. 138 138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 667 16667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10Gb/s Single Mode Bidirectional Datacom SFP+ Transceiveri FTLX2071D327/FTLX2071D333 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10Gb/s Single Mode Datacom SFP+ Transceiver FTLX1471D3BCL Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 108 000 108000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ubiquiti UniFi - UAP-AC-LR Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete Sociálna poisťovňa, ústredie 180 000 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Router Zyxel ZyWALL USG 40 - EU0101F HOREZZA, a.s. 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
10Gb/s Single Mode Datacom SFP+ Transceiver FTLX1471D3BCL Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Router Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 49 49.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Router Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 49 49.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switche DataCentrum 53 841 53841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové a nepoužité Switche DataCentrum 53 841 53841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FITEL Identifikátor optického vlákna ID-H/R v3 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového priestoru Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 502 172501.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switche DataCentrum 40 381 40381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup sieťových zariadení s 3 ročnou podporou a príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 112 480 112480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB Univerzitná nemocnica Bratislava 798 730 798730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Service router NE40E-M2K Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 115 200 115200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switch ZyXEL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 79 79.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
10-Gigabitový sieťový prepínač (switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Sociálna poisťovňa, ústredie 57 600 57600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktívne sieťové prvky s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 249 600 249600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gigabitový modul SFP, 1000Base-LX, simplexný SC konektor, XL-MGB-LXAD/XL-MGB-LXBD Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gigabitový modul SFP, 1000Base-LX, simplexný SC konektor, XL-MGB-LXAD/XL-MGB-LXBD Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete WS-C2960CG-8TC-L Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17 500 17500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 649 27648.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gigabitový modul SFP, 1000Base-SX, duplexný LC konektor,GLC-SX-MMD-DOM, CISCO kompatibilný, alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 1 980 1980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete WS-C2960CG-8TC-L Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup sieťových zariadení a napájacích zdrojov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 96 907 96907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 155 988 155988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gigabitový modul SFP, 1000Base-LX, simplexný SC konektor, XL-MGB-LXAD/XL-MGB-LXBD Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 129 843 129843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup firewallu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19 950 19950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie ochrany E-mail a WEB komunikácie Sociálna poisťovňa, ústredie 263 020 263019.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka WIFI siete Slovenský pozemkový fond 250 494 250494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
WiFi router Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 28 500 28500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
10-Gigabitový sieťový prepínač a sieťové karty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade bezdrôtovej infraštruktúry Trnavský samosprávny kraj 146 574 146573.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora systému pre zaistenie oblasti informačnej bezpečnosti a monitoringu Generálna prokuratúra SR 114 057 114056.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova centrálnej IT infraštruktúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 96 609 96609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Switch manažovateľný 48G Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Firewall Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 542 1541.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Switche pre používateľov siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 633 17633.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, rozvádzače, kabeláž a príslušenstvo Základná škola s materskou školou Župkov 4 150 4150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové firewally pre zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 540 11540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VPN zariadenia NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 44 417 44417.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posilnenie priepustnosti kostrovej komunikácie Generálna prokuratúra SR 160 440 160440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posilnenie priepustnosti kostrovej komunikácie Generálna prokuratúra SR 160 440 160440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na správu wifi Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 310 10310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
router Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové prvky pre prístupovú vrstvu so systémovou nadstavbou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 269 20269.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Update a doplnenie bezpečnostných prvkov a modulov Generálna prokuratúra SR 146 648 146647.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka, implementácia a konfigurácia prepínačov do siete Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 755 9754.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 11 500 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 104 920 6104920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych sieťových prvkov počítačovej sieti Ekonomická univerzita v Bratislave 1 428 1428.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka, implementácia a konfigurácia prepínačov do siete. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 145 14145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete WS-C2960CG-8TC-L Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom 175 923 175922.5 EUR 18. Jún 2018 29. Jún 2018 Nie 2018-06-18 00:00:00 UTC 2018-06-29 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×