CPV kód

31681410-0

Elektromateriály

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 1 643 EUR
Slovenská správa ciest 1 98 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 36 470 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 4 007 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 399 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 6 039 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 373 474 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 465 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 1 750 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 125 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 325 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 2 200 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 325 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 6 100 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 3 210 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 3 890 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 5 580 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 115 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 16 839 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 38 EUR
Spojená škola 2 5 549 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 081 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KONEX elektro, spol. s r.o. 10 13 133 EUR
IMAO electric, s. r. o. 13 12 499 EUR
PC SEMA, s.r.o. 13 375 888 EUR
ITSK, s.r.o. 1 101 EUR
MERTEC, s.r.o. 1 399 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 596 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 1 3 999 EUR
MURAT, s.r.o. 1 6 100 EUR
WARGAS s.r.o. 1 25 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 1 728 EUR
ACD s.r.o. 2 4 255 EUR
SOS electronic s.r.o. 1 1 465 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 2 1 675 EUR
Cb elektro s.r.o. 2 1 458 EUR
DASTIN s.r.o. 1 0 EUR
IN kom, s.r.o. 4 30 975 EUR
OSKO, a.s. 11 4 249 EUR
Gelezis, s.r.o. 1 1 498 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 1 3 890 EUR
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 1 5 580 EUR
ALTRAX s.r.o. 4 11 489 EUR
Vladimír Janičina ELKO 1 445 EUR
BBC Systém s.r.o. 3 932 EUR
ERMAMONT s. r. o. 1 166 EUR
ELRON s.r.o. 1 79 EUR
Mušák elektroservis s. r. o. 1 3 998 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu (káble, zásuvky, rozbočovače, vidlice, chráničky, žľaby) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 551 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Spojená škola 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 996 996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický predradník OSRAM Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 134 3134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bužírka zmršťovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 029 18029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bužírka zmršťovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121 120.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály Technická univerzita v Košiciach 1 760 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - stykač, vodič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 292 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - tester zemného odporu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 419 419.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál na opravy verejného osvetlenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 999 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stožiare, elektromateriál Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 2 990 2990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriály Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 400 27400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 41 667 41666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prúdový chránič Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 300 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál pre termofyzikálne laboratórium (grafitový sprej, prepojovacie vodiče so zdierkou) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 203 1202.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
II. Aktívna slučková anténa s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 387 387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu (káble,zásuvky,prepínače,vidlice) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 003 2002.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Spojená škola 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 125 2125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 802 802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 187 17187.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjačky, adaptéry a káble Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 121.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronický predradník Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 355 1355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 010 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 445 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 132 000 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu - spínače, zásuvky, rámiky, krabičky a káble. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 600 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Slovenská správa ciest 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 720 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 530 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ističe Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 201 201.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektro materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koncovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 368 367.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpäťová spúšť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 150 8150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 448 2448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 132 000 132000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 866 4866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 553 6552.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 530 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 295 5295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 177 4177.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektro materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 30.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prúdový chránič Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 95.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 999 5998.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 132 000 132000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×