CPV kód

09000000-3

Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Poprad 2 888,647 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 40,662 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 1,006,926 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 30,694 EUR
Mesto Trnava 1 118,950 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 4,254,692 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 184,484 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 24 20,038,633 EUR
Mesto Lipany 1 182,213 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 23,398 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 91,899 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 18 995,169 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 1,409 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 235,000 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 9,836 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 1,760,368 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 64,526 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 4 581,078 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 134,644 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 280,674 EUR
ENERGO-SK, a.s. 2 957,513 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 105,929 EUR
Národný onkologický ústav 1 560 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 14,932 EUR
EURO-VAT, spol. s r.o. 1 410,800 EUR
Obec Zákamenné 1 242 EUR
Solar 2009, a.s. 3 213,184,019 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 192,918 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 4 797,209 EUR
Solar 2009, a. s. 9 412,631,490 EUR
Základná škola s materskou školou Bzovík 136 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 1 8,239 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 1,325,478 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 9 4,466,235 EUR
Energie2, a.s. 3 448,419 EUR
Pow-en a. s. 1 176,625 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 195,776 EUR
MET Slovakia, a. s. 1 709,977 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 366,486 EUR
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o. 1 91,899 EUR
Albertina Packaging, spol. s r.o. 1 410,800 EUR
SLOVNAFT, a.s. 40 632,713,399 EUR
ZSE Energia, a.s. 3 696,704 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 8 2,237,594 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 4 279,748 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 8 4,651,762 EUR
Východoslovenská energetika Holding a.s. 4 470,650 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 242 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 4 5,066,268 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 5 4,480,791 EUR
TATRAGRAND, s.r.o. 1 234,932 EUR
T a M trans spedition s.r.o. 1 184,484 EUR
Tomaš Teniak TENAOIL 10 2,602 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 1 333 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 21 7,483 EUR
KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 8,239 EUR
Kallisto s.r.o. 1 500 EUR
OMA CZ Slovakia, s. r. o. 2 327 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava Mesto Trnava 125,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Plaváreň - dodávka zemného plynu Bytová správa, s.r.o. 31,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do benkalora Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 93,800 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 30,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre letisko Letisko Poprad - Tatry, a.s. 200,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 173,078 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre letisko Poprad Letisko Poprad - Tatry, a.s. 160,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32,936 EUR 2014 Tovary Áno 1
Združená dodávka energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 280,674 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 29,356,778 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 74,342 EUR 2012 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet, číslo zákazky v EVO: 02.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 551,995 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32,992 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 28,044 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 24,604 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 46,678 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 164,184,466 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2,278,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32,528 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 212,765 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 233,922 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Upratovacie služby Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 234,932 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14,766 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 16,494 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre ZOO Košice Zoologická záhrada Košice 225,800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14,832 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko Letisko Poprad - Tatry, a.s. 266,207 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 680,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie a plynu Mesto Poprad 253,041 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup elektrickej energie a zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 275,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 17,309 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 280,629 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 866,862 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 19,642,775 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 164,184,466 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 919,459 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 254,749 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 16,211 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 16,056,503 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 292,785 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14,200 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244,875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40,662 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156,125 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 487,624 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 23,519,798 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1,437,000 EUR 2017 Tovary Nie 2
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248,709 EUR 2014 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 13,742 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 255,272 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112,692 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup rafinérskych produktov – motorová nafta a bezolovnatý benzín Centrum výcviku Lešť 184,484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 27,343,417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 220,222 EUR 2014 Tovary Nie 2
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4,084,992 EUR 2017 Tovary Nie 4
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 264,337 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 264,337 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 21,335 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250,488 EUR 2013 Tovary Nie 2
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 261,367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 35,214,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 92,587 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 957,513 EUR 2018 Služby Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 12,458 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 296,054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 24,816,127 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,099,487 EUR 2018 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 29,703 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 29,409,012 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 235,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostrednictvom palivových kariet Slovenská inovačná a energetická agentúra 105,929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 320,677 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej hydraulický, motorový, prevodový 90 Obec Zákamenné 369 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie , kocka Cígeľ Základná škola s materskou školou Bzovík 136 21,003 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,157 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prevodový olej - PP 90 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové oleje Regionálne cesty Bratislava a.s. 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej - Texaco Rando HD 10 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 32 - 600 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie , kocka Cígeľ Základná škola s materskou školou Senohrad 10,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a mazivá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17,266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16,582 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej M7 ADS III Plus Národný onkologický ústav 1,200 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej - LUBOL PREMIUM HM 10 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 29,409,012 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatizovaná linka plnenia prevádzkových kvapalín EURO-VAT, spol. s r.o. 410,800 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 364,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 46,755,115 EUR 2018 Tovary Nie 1