CPV kód

31500000-1

Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 210 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 22 998 EUR
Mesto Tlmače 1 517 992 EUR
Slovenská správa ciest 1 50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 282 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 603 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 16 799 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 529 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 2 367 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 13 319 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 440 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 1 412 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 102 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 358 EUR
Domov pri kríži 4 3 493 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 417 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 1 893 EUR
Obec Lisková 1 86 250 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 6 356 EUR
Slovenské národné múzeum 2 50 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 52 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 996 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 2 001 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 131 EUR
Mesto Pezinok 1 59 890 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 260 EUR
IUVENTA 1 0 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 216 349 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 6 167 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 9 910 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 9 024 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 6 348 EUR
Slovenské národné divadlo 18 68 599 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 3 841 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 10 798 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 3 500 EUR
Štátne divadlo Košice 1 10 912 EUR
Obec Oravské Veselé 1 469 EUR
Národný onkologický ústav 15 19 170 EUR
Obec Lozorno 1 110 016 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0 EUR
Stredná odborná škola technická 1 560 EUR
Športové gymnázium 1 5 582 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 35 280 EUR
Divadlo Nová scéna 6 16 814 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 4 290 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 229 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 6 855 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 299 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 663 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 750 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 8 592 EUR
Domov dôchodcov 1 800 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 320 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 5 563 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 79 542 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 450 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
O.S.V.O. comp, a.s. 1 59 890 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 15 13 267 EUR
IMAO electric, s. r. o. 7 12 406 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 220 EUR
PC SEMA, s.r.o. 3 17 487 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 5 106 833 EUR
LMP Slovakia, s.r.o. 1 110 016 EUR
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 6 167 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 1 5 582 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 3 3 531 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 1 1 230 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 4 900 EUR
Colmark, s. r. o. 1 517 992 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 430 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 23 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 317 EUR
WARGAS s.r.o. 1 469 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 13 28 509 EUR
ACD s.r.o. 2 3 139 EUR
ANIROLL spol. s.r.o. 1 599 EUR
SAD, s.r.o. 9 6 908 EUR
LIGHT Spectrum, s.r.o. 1 588 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 1 15 EUR
Cb elektro s.r.o. 4 7 478 EUR
IN kom, s.r.o. 2 885 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 6 42 888 EUR
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 2 73 EUR
ADAM A SYN s.r.o. 12 35 811 EUR
KFP, s. r. o. 1 220 EUR
pro JGS s.r.o. 6 304 560 EUR
BEPOL, s.r.o. 2 1 803 EUR
i - center, spol. s r.o. 1 270 EUR
Pro Media Consulting s. r. o. 1 720 EUR
ELRON Elektro, s.r.o. 2 3 550 EUR
TVRDEX, s.r.o. 1 7 600 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 7 9 968 EUR
MK TECH TRADE, s.r.o. 1 282 EUR
ORGECO spol. s r. o. 1 6 855 EUR
ALTRAX s.r.o. 10 9 012 EUR
AESYS s.r.o. 1 22 998 EUR
STARLUX, s.r.o. 1 500 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 2 850 EUR
Vladimír Janičina ELKO 3 12 250 EUR
ProGain s. r. o. 1 27 EUR
TM Sound, s.r.o. 1 32 580 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 242 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lozorno Obec Lozorno 114 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače Mesto Tlmače 709 782 EUR 2017 Práce Nie 1
Žiarovky Nemocnice s poliklinikami n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - žiarovky II - trub. Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné svietidlo int. MIRKA 80 IP20, 2x35W, Národný onkologický ústav 1 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidla LED - evidencia I. Národný onkologický ústav 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidla LED - evidencia II. Národný onkologický ústav 2 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 1 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 1 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilná lampa bez modulu pre videoprojektor Slovenské národné divadlo 156 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Obec Oravské Veselé 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampový modul pre dataprojektor 3M SCP712 Technická univerzita v Košiciach 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
svetlo na kameru, batéria na kamerové svetlo a napájací adaptér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky, Žiarivky trubicové Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
svetlo na kameru, batéria na kamerové svetlo a napájací adaptér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 6 099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky LED, predlžovacie šnúry Domov dôchodcov 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 6 099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - žiarovky III. - trub. Národný onkologický ústav 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiariviek a žiaroviek 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiariviek a žiaroviek 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - svietidlá V. Národný onkologický ústav 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Nemocnice s poliklinikami n.o. 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná LED rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka LED svietidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná LED rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro LED materiál - svetelný zdroj Národný onkologický ústav 3 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup žiaroviek pre efektové osvetlenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a držiaky reflektorov Divadlo Nová scéna 4 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pouličné osvetlenie Obec Vysoká pri Morave 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 2 219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarivkové svietidla Technická univerzita v Košiciach 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED materiál pre vianočnú výzdobu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 8 081 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro LED svetelný zdroj Národný onkologický ústav 3 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup LED reflektorov a LED svietidiel alebo ekvivalent Úrad vlády Slovenskej republiky 2 682 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scénické reflektory s príslušenstvom Štátne divadlo Košice 14 501 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, predlžovací kábel Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osvetľovací set Mestské kultúrne stredisko 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelnoregulačný pult s príslušenstvom Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 9 997 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflektory ARTLIGHTING FHR 1000W Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600 x 600 (studená biela) Fakultná nemocnica Nitra 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivkové trubice Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky HLX a neónové trubice Univerzitná nemocnica Bratislava 3 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo žiarivkové 2x36W LLX AL EP Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED reflektor, elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál na bežnú údržbu a drobné opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetlenie - elektrické žiarovky. Slovenská správa ciest 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 247 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, predlžovacie káble BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
stropné svietidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky a elektroinštalačný materiál Národné rehabilitačné centrum 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a montáž osvetľovacej techniky do výstavných priestorov galérie Nitriansky samosprávny kraj 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových stropných svietidiel s príslušenstvom Kancelária prezidenta SR 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elipsoidné reflektory Spotlight Source Four junior zoom 25°-50° plus gobo holder (ETC S4 Jr 25°-50° Zoom Profile) Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro svietidla / svetelný zdroj Národný onkologický ústav 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné žiarovky Kancelária prezidenta SR 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 815 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do videoprojektorov Slovenské národné divadlo 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiastková modernizácia scénického osvetlenia Divadlo Andreja Bagara v Nitre 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do efektových reflektorov Slovenské národné divadlo 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do halogénových reflektorov Slovenské národné divadlo 17 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektor-inštalačný materiál CH-C Národný onkologický ústav 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál / kavomat Národný onkologický ústav 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál / svetelný zdroj Národný onkologický ústav 1 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiastková modernizácia scénického osvetlenia Divadlo Andreja Bagara v Nitre 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie žiaroviek a iných rezervných svetelných zdrojov do areálu IUVENTA 7 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivkové trubice, vypínače, zásuvky štartéry Stredná zdravotnícka škola 557 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky Slovenské národné divadlo 2 154 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky LED,Žiarivky,Svietidla LED. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10 418 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osvetlenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky, Žiarivky trubicové Psychiatrická nemocnica Hronovce 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 269 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set sledovacích reflektorov s príslušenstvom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo žiarivkové 2x49W , žiarivka 49W Stredná odborná škola drevárska 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro - materiál Národný onkologický ústav 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá a žiarovky Technická univerzita v Košiciach 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný - materiál Národný onkologický ústav 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlá Slovenské národné divadlo 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia, žiarovky, žiarivky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál - Žiarovky LED Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profilové reflektory s príslušenstvom Divadlo Nová scéna 9 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarovka OSRAM PARATHOM Classic A100, 230V/E27/15000h/2700 K/14W alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 1 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 908 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné divadlo 2 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 6 955 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrických komponentov a žiaroviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 627 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvukový a svetelný systém Mestské kultúrne stredisko 33 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelná technika do divadelných priestorov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky 18W, 11W, 9W, - Tel. NADE Národný onkologický ústav 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné svietidlo Stredná odborná škola technická 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivandal svietidlá Rambo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svietidlá Slovenské národné divadlo 8 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 216 349 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 090 EUR 2019 Tovary Nie 1
3. Predmetom zákazky je: Dodávka a montáž svetelnej, zvukovej, javiskovj techniky v Kultúrnom dome Lisková Obec Lisková 86 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici Mesto Pezinok 80 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Javisková opona - II. etapa Športové gymnázium 5 583 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - lampy, svietidlá a príslušenstvo Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 818 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 317 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 720 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×