CPV kód

30232100-5

Tlačiarne a zapisovače

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 15 630 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 9 870 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 186 759 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 427 365 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 1 917 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 2 840 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 25 317 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 480 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 4 499 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 2 989 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 145 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 520 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 12 879 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 6 358 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 3 483 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 0 EUR
Mesto Senica 1 398 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 33 592 EUR
Mesto Partizánske 2 0 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 2 799 EUR
Slovenské národné múzeum 2 2 350 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 13 51 981 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 21 415 EUR
KENZEL s.r.o. 1 52 238 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 150 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 524 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 4 865 EUR
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 1 41 050 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 690 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 5 724 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 11 699 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 130 EUR
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 1 48 800 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 67 490 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 1 798 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2 1 043 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 8 774 EUR
Zdravé regióny 1 4 225 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 646 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 93 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 1 107 EUR
Centrum právnej pomoci 4 38 076 EUR
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči 1 76 700 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AutoCont SK a.s. 5 451 948 EUR
GAMO a.s. 1 2 150 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 4 31 041 EUR
SOFOS, s r. o. 1 29 882 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 3 958 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 5 45 247 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 540 EUR
Datacomp s.r.o. 1 93 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 520 EUR
elfa, s.r.o. 1 830 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 000 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 567 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 2 82 955 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 2 2 920 EUR
ITSK, s.r.o. 20 16 548 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 153 730 EUR
ALPHASET spol. s r.o. 2 50 200 EUR
EUROPEA ES, s. r. o. 1 52 238 EUR
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 8 234 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 14 49 224 EUR
Next Team, s.r.o. 1 12 734 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 690 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 500 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 100 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 298 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 992 EUR
Giga Trade s.r.o 1 145 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 538 EUR
Simply supplies s.r.o. 6 17 488 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 2 1 292 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 458 EUR
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 1 1 690 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 4 4 991 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 166 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 2 950 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 6 900 EUR
Ivan Kozák - K & H 1 398 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 20 190 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 2 4 483 EUR
Andrej Holka 2 2 587 EUR
C.solution s.r.o. 1 1 699 EUR
ANUR s.r.o. 1 367 EUR
EuroServis LK spol. s r. o. 1 1 399 EUR
HENRYSO, s.r.o. 7 3 256 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 650 EUR
Setop, s.r.o. 1 777 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 575 EUR
CanTechnology, s.r.o. 1 3 085 EUR
AUKOMA s.r.o. 1 0 EUR
ORIWIN, s.r.o. 1 1 798 EUR
X logistics, s.r.o. 2 2 990 EUR
KASON, s.r.o. 1 237 EUR
LiBi s.r.o. 2 2 250 EUR
Tyflocomp, s. r. o. 1 76 700 EUR
HS technology s.r.o. 1 1 046 EUR
LittleLane, a.s. 1 698 EUR
all4print, s.r.o. 1 20 858 EUR
HTONER s.r.o. 1 110 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie IKT SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 34 383 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mobilné terénne tlačiarne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 300 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní a skenerov Ekonomická univerzita v Bratislave 40 055 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zavedenie inovatívnych technológií pri výrobe priemyselného značenia ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 49 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologická inovácia výroby spoločnosti Kenzel s.r.o. - technológie na výrobu nálepiek a štítkov na bicykle KENZEL s.r.o. 108 726 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Úrad pre verejné obstarávanie 42 907 EUR 2013 Tovary Áno 1
Výpočtová technika pre UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 183 613 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Partizánske 3 974 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Senica 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne štítkov s čiarovými kódmi NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 878 EUR 2016 Tovary Nie 1
SHARP MX2614 NS - digitálny plnofarebný multifunkčný systém Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie PIXMA MX725 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP maintenance kit pro 220 V, Q5422A Nemocnice s poliklinikami n.o. 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom 3 ks multifunkčných laserových zariadení na tlač, sken a kopírovanie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 14 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň farebná, multifunkčná (A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 981 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototlačiareň atramentová ITS A4 so skenerom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 068 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ploter rezací Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové laserové multifunkčné zariadenie Úrad pre verejné obstarávanie 42 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototlačiareň atramentová A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň, pokladničná tlačiareň a RAM pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoformátová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ploter rezací Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 996 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 956 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň so skenerom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne,Notebook,Webkamery,kamerový server,klávesnice, myši Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 032 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, All In One PC Katolícka univerzita v Ružomberku 2 683 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna farebná veľkoplošná multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T7200 / F2L46A“ a digitálny scaner A0 - HP SD Pro 44-in / G6H50B alebo ekvivalenty uvedených zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 24 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie Centrum právnej pomoci 6 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
3D tlačiaren Original Prusa i3 MK2 Multi Material alebo ekvivalent Centrum vedecko-technických informácií SR 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre tlač z PC pre SP Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne štítkov s čiarovými kódmi NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová farebná , čiernobiela k PC Slovenské národné múzeum 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
3D tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Napoľovací robot Epson Discproducer PP-100 II Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka 2 ks laser tlačiarní Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na tlač identifikačných kariet. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k 3D tlačiarni Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika s príslušenstvom-sieťové multifunkčné zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie veľkoplošnej tlačiarne s príslušenstvom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátová tlačiareň Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 712 EUR 2017 Tovary Áno 1
Napoľovací robot Epson Discproducer PP-100 II Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 749 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň etikiet, licencie k aplikácii FAIN a etikety do tlačiarne Pôdohospodárska platobná agentúra 2 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 3D tlačiarne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pokladničná tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátová tlačiareň, ploter Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 718 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup 3D tlačiarne s modulom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Barkódová termotransférová tlačiareň Zebra GK420T Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 673 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Partizánske 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná monochromatická laserová tlačiareň A3 Centrum právnej pomoci 20 397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - tlačiarne / multifunkčné zariadenia Zdravé regióny 8 344 EUR 2018 Tovary Áno 1
Farebná LED tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 4._Plotter 44" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 648 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fototlačiareň atramentová multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Barkódová tlačiareň a čítačka barkódov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom 1ks multifunkčného laserového zariadenia na tlač, sken a kopírovanie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie EPSON L6170 ITS EcoTank Štátny veterinárny a potravinový ústav 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M426fdw Štátny veterinárny a potravinový ústav 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 2 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň mobilná bluetooth termo pre odvoz dreva s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 229 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná monochromatická laserová tlačiareň A3 Centrum právnej pomoci 5 200 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ploter rezací Slovenské národné múzeum 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná monochromatická laserová tlačiareň A3, III Centrum právnej pomoci 15 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Prusa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 826 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň mobilná pre odvoz dreva s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Prusa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 826 EUR 2019 Tovary Nie 1
3 D tlačiareň Trenčiansky samosprávny kraj 2 120 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčné zariadenie laserové, A4, čb, bezdrôtová klávesnica, usb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 445 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 113 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 532 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A4, farebné, obojstranné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie tlačiarne Braillovho písma Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči 76 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 184 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 545 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové multifunkčné zariadenie : farebné kopírovanie, farebná tlač, farebné skenovanie, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 727 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A4, farebné, obojstranné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové multifunkčné zariadenie : farebné kopírovanie, farebná tlač, farebné skenovanie, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 567 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 673 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarne Ekonomická univerzita v Bratislave 1 403 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne na plastové karty s náplňami Hlavné mesto SR Bratislava 1 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 046 EUR 2019 Tovary Nie 1
3 D tlačiareň Trenčiansky samosprávny kraj 2 111 EUR 2019 Tovary Áno 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 083 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 335 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade kit k 3D tlačiarni Original Prusa i3 MK3S alebo ekvivalent Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 700 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčné zariadenie Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 800 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 631 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň mobilná pre odvoz dreva s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 900 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×