CPV kód

30231000-7

Počítačové monitory a konzoly

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 95,301 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1,529 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 168 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 4,677 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1,400 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 18,251 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 858 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 7,303 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1,822 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 130 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 11 6,236 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 638 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 1,715 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1,812 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 20,420 EUR
Mesto Senica 1 510 EUR
Mesto Nové Zámky 4 2,677 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 0 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 9 28,185 EUR
Mesto Senec 1 1,125 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 79,200 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 942 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 2,064 EUR
Mesto Michalovce 1 0 EUR
Mesto Tornaľa 2 0 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 9 2,065,469 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 779 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 89,334 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 156 EUR
Slovenské národné divadlo 1 4,110 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 825 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 324 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 9 3,238 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 23 7,111 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 331 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 658 EUR
Ústav polymérov SAV 1 299 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6,992 EUR
Národný onkologický ústav 1 4,390 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 417 EUR
Ústav zoológie SAV 1 173 EUR
Encyklopedický ústav SAV 4 1,979 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 4 2,785 EUR
CEIT a.s. 2 586 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 689 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 958 EUR
Ústav merania SAV 5 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 2,792 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 928 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 396 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 439 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 172 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 758 EUR
VIPO a.s. 2 1,683 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 1,205 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 3,342 EUR
Úrad vládneho auditu 2 73,373 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 1 95 EUR
Filozofický ústav SAV 1 107 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 570 EUR
Okresný súd Trnava 1 284 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 733 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 1,624 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AutoCont SK a.s. 10 2,066,349 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 3,635 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 10 1,835 EUR
SOFOS, s r. o. 1 4,390 EUR
Tecton, a.s. 1 470 EUR
Datacomp s.r.o. 5 6,632 EUR
PolyStar, s.r.o. 1 758 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 1 109 EUR
elfa, s.r.o. 3 520 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 1 89,334 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 1 95,301 EUR
AVsystems, s.r.o. 1 0 EUR
ITSK, s.r.o. 52 27,638 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 1 168 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 20,420 EUR
MB TECH BB s.r.o. 1 849 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 2 658 EUR
Next Team, s.r.o. 1 153 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 442 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 3,259 EUR
Školská technika s.r.o. 1 2,500 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 854 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 4 924 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 1,200 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 0 EUR
CMA Group, s.r.o. 1 3,457 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 146 EUR
Skyfall s.r.o. 1 928 EUR
IKARO s.r.o. 3 2,625 EUR
Altrinia s. r. o. 1 0 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 10 6,608 EUR
Martin Gall - MG COMP 6 6,440 EUR
Peter Tkáč - Axet 1 505 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 125 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 5 5,629 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 82,923 EUR
pro JGS s.r.o. 1 4,110 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 312 EUR
ISSO, s.r.o. 1 4,380 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 1 280 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 1 439 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 36,249 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 358 EUR
GNOMA, s.r.o. 1 95 EUR
VT DATA s.r.o. 3 2,490 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 37,124 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 1 2,492 EUR
Andrej Holka 1 825 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 5 7,924 EUR
Wittee, a. s. 1 1,125 EUR
HENRYSO, s.r.o. 5 6,696 EUR
Setop, s.r.o. 4 10,207 EUR
Pavel Scholtz 3 2,379 EUR
X logistics, s.r.o. 1 171 EUR
GIEGO s.r.o. 1 415 EUR
KASON, s.r.o. 4 1,212 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 1,017,163 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 166,466 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 11,318 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 305,899 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 122,582 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 361,816 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 61,860 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 9,087 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 9,278 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 3,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 3,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LED 21,5" alebo ekvivalent Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1,113 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD LED LG E1910 - 19" TFT alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, monitor, softwear, skartovací stroj Vysoká škola výtvarných umení 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor k PC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 21 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor BENQ GW2470H Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD LED LG E1910 - 19" TFT alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infokiosky s kamerou Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný systém svetelnej konzoly Slovenské národné divadlo 4,932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov s monitormi "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1,169 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Samsung LS24D300HS/EN/ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor, tlačiareň, dátový kábel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, monitory Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenský hydrometeorologický ústav 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačový monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 25" IPS Vysoká škola výtvarných umení 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1950 - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
PHILIPS 3270QP alebo ekvivalent - 3kusy VIPO a.s. 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL U2412M alebo ekvivalent - 3 kusy VIPO a.s. 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitory pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
počitačový monitor 24" Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1950 - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 223V5LSB2 a monitor Samsung S24D300H alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1950 - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 363 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 916 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Biomedicínske centrum SAV 115,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, pamäťová karta, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 27" BenQ GL2760H Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 27" Philips 277E6EDAD Ústav merania SAV 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell 19" P190S alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GL2460HM Filozofický ústav SAV 159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 32" BenQ BL3200PT Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay E240 Ústav zoológie SAV 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 32" 4K Centrum vedecko-technických informácií SR 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB 23,6" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 117 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný statív s monitorom Národný onkologický ústav 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory Philips 243V5LSB /alebo ekvivalent/ - 10 kusov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1,276 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor IPS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 24" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24MP58VQ 24,0" alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 274 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové PC Lenovo ThinkCentre M800, LCD monitory a kancelársky balík Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 51,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačový monitor Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor ASUS VC 239H Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory k PC Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 27" Encyklopedický ústav SAV 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herná konzola XBox 360 500 GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, externý disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor LCD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory k PC Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor, SSD disk, záložný zdroj a PC príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 639 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell S2415H 24,0" alebo ekvivalent Mesto Senec 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom a bezdrôtové slúchadlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 242 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače, monitory a kancelárske balíky Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 49,582 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24E650PL alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory a konzoly – počítač prenosný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory 65" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5,376 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Okresný súd Trnava 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1951G - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
22“ LED BenQ QW2270 – FHD, VA, DVI, ff, monitor - 2 ks Mesto Liptovský Hrádok 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonná s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 2,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 5 ks, monitor LCD HP - 22" Pavilion 2211x - 5 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup monitora a dátového kábla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 437 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 21,5“ Vysoká škola výtvarných umení 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
monitory Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,056 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 187 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Stolný PC HP Slimline 260-a180nc 2. Monitor Philips 243V5QHSBA/00 3. Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CE740A black Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Vysoká škola výtvarných umení 855 EUR 2017 Tovary Nie 1
monitory Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,056 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 15 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor pre kancelársky počítač s HDMI káblom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Vysoká škola výtvarných umení 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GW2470H alebo ekvivalent Mesto Senica 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor k PC Dell U2515H Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 345 EUR 2017 Tovary Nie 1
full HD externý monitor 24" k notebooku s rozlíšením minimálne 1920x1080 px Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor - sklopný Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 23" Dell P2317H Professional Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 25 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 2,225 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC monitor Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 22" Národný ústav reumatických chorôb 119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie počítačového LCD monitora Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 27" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 914 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor - sklopný Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
24'' Monitor Full HD, DVI, D-Sub, HDMI Ústav experimentálnej fyziky SAV 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Záchranná zdravotná služba Bratislava 1,823 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GW2470H alebo ekvivalent Základná škola Michalovce Okružná 17 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonnejšia a monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika CEIT a.s. 171 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 352 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 2243SN alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 21,839 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor QHD Národný ústav reumatických chorôb 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 242 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a Monochromatické multifunkčné zriadenie - laser, A4, obojstranná tlač, kopírka, skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350FH alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory k PC 24" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 7,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
monitor zakrivený širokouhlý Ústav merania SAV 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor LED Ústav merania SAV 408 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Múzeum Slovenského národného povstania 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor + laserové ukazovátko Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a monochromatické multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor a počítačové komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 309 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušentsvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 304 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 156 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka multifunkčných zariadení, PC monitorov a príslušenstva k výpočtovej technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24,537 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor/TV TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 110,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory + komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 642 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1,147 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory CEIT a.s. 484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 947 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor „24" Samsung S24D330HSX Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny monitor so stojanom Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 4,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 184 EUR 2018 Tovary Nie 1