CPV kód

30197630-1

Papier na tlač alebo iné grafické účely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 11 263 EUR
Mesto Prešov 2 1 278 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26 493 211 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 2 344 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 200 195 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 679 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 687 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 2 205 908 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 57 549 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0 EUR
Mesto Stupava 1 2 655 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 320 000 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 222 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 523 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 3 907 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3 730 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 363 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 2 612 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 559 048 EUR
Slovenské národné múzeum 1 375 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 660 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 17 599 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 3 035 EUR
Mesto Pezinok 22 9 863 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 63 045 EUR
IUVENTA 1 1 371 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 12 958 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 16 065 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 560 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 25 19 209 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 1 92 990 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 2 195 EUR
Mesto Turčianske Teplice 4 5 709 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 21 682 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 331 983 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 568 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 3 2 566 EUR
Obec Papradno 1 210 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 99 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 6 431 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 501 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 1 166 EUR
Slovenská pošta, a.s. 22 4 041 059 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0 Neuvedná
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 246 EUR
Okresný súd Bratislava IV 7 8 490 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 5 718 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 44 774 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9 6 954 EUR
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 2 132 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 8 2 017 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 432 EUR
Elektroenergetické montáže, a.s. 1 329 EUR
VÚEZ, a.s. 1 65 EUR
Okresný súd Trnava 5 13 723 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 4 1 383 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 698 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 30 589 776 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 16 514 528 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 28 25 305 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 826 EUR
DOLIS s.r.o. 9 146 488 EUR
Xepap, spol. s r.o. 57 4 721 837 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 0 Neuvedná
SUNSOFT plus spol. s r.o. 1 880 EUR
BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. 1 63 045 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 50 010 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 2 12 958 EUR
Fedrigoni S.p.A. 1 92 990 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 2 344 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 7 6 645 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 104 EUR
Nussy, s.r.o. 4 11 263 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 15 13 660 EUR
SCP PAPIER, a.s. 23 311 349 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 16 5 492 EUR
KRIDLA s.r.o 1 1 183 EUR
Roman Laco - ROADA 1 323 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 7 11 023 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 416 EUR
WERNAM, s.r.o. 3 5 163 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 4 075 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 306 EUR
VICOM s.r.o. 6 2 251 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 1 738 EUR
PALATIN s.r.o. 1 210 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 67 EUR
Ivan Kozák - K & H 1 680 EUR
Oldřich Krédl 6 4 847 EUR
TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 1 612 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 698 EUR
Chránená dielňa ALFA s.r.o. 1 0 EUR
SEMA MR, s.r.o. 2 3 390 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 1 304 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 246 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup tovaru na výrobu reklamných a propagačných materiálov Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 63 045 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho ceninového papiera. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 104 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ofsetový papier a kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 133 990 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technická univerzita v Košiciach 320 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 241 523 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 105 713 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 13 286 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 767 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 19 941 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 790 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 142 049 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 160 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 210 425 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 500 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 272 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 647 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 798 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 354 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 130 648 EUR 2015 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 712 EUR 2015 Tovary Nie 2
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 603 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 157 476 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 911 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 207 483 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 650 EUR 2015 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 6 451 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 080 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 91 678 EUR 2014 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 302 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 175 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 100 042 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 136 250 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 653 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 097 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 984 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 548 EUR 2014 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 495 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 115 616 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 312 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 187 EUR 2017 Tovary Nie 2
Tlačový papier, kartón, lepenka a spotrebný materiál Stredná odborná škola polygrafická 199 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 641 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 112 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 705 EUR 2017 Tovary Nie 2
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 158 189 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 216 EUR 2018 Tovary Nie 2
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 150 824 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 1 204 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 464 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 47 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 80 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 1 404 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Zemianske Kostoľany 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Krajská prokuratúra Nitra 1 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier pre digitálnu tlač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 161 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Krajská prokuratúra Nitra 1 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby,kancelársky papier,obálky,obaly,ceruzky,fix,zvýrazňovače,gumy,lepiace pásky,rýchloviazače Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 8 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Papradno 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ofsetový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ofsetový kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický papier, samolepka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rolky do plotera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 955 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajská prokuratúra Nitra 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava IV 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Veľké Dvorníky 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Elektroenergetické montáže, a.s. 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier pre digitálnu tlač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance Exklusive alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 114 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreatívny papier Slovenské národné múzeum 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier VÚEZ, a.s. 92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tepelnú väzbu Ekonomická univerzita v Bratislave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A3 Okresný súd Bratislava IV 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2016 Mesto Prešov 1 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby,kancelársky papier,obálky,obaly,ceruzky,fix,zvýrazňovače,gumy,lepiace pásky,rýchloviazače Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 10 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 977 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, dvohárky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 4 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A3 Okresný súd Bratislava IV 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier IQ allround, formát A4 Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera - farebný a biely Ekonomická univerzita v Bratislave 1 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 2 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 861 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartón na obálky pre digitálnu tlač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, listové zásuvky, dierkovač, spínací strojček - veľký Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Zemianske Kostoľany 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Stupava 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, spony do spínacieho strojčeka,plastové poháre, laminovacie fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier, laminovacia fólia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 279 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 6 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ofsetový kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 394 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný obojstranne natieraný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier/kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 101 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2017 Mesto Prešov 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier/kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 11 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný a biely RD Ekonomická univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rolky do plotera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 256 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 491 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 11 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 833 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 217 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 104 719 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier IUVENTA 2 188 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 15 641 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier - výrobný materiál tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 118 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný a biely RD Ekonomická univerzita v Bratislave 743 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 168 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 11 376 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 173 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 474 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 396 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 602 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová fólia - výrobný a spotrebný materiál tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 70 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 961 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál - papier Centrum polygrafických služieb 54 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 223 815 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 135 635 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 978 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rolky do plotra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 157 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 785 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 024 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 026 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, PEFC Národné lesnícke centrum (NLC) 3 730 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 548 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×