CPV kód

30192000-1

Kancelárske potreby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 2,346,086 EUR
Obec Valaliky 1 1,074 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 17,976 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 26,280 EUR
Slovenská správa ciest 4 0 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 10,813 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19,429 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3,492 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 859,078 EUR
Mesto Prešov 4 89,625 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 7,946,548 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 200,019 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 4,208 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 36,168 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 535,494 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 20,905 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 6 325,215 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 885,552 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 5,680 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 8,442 EUR
Mesto Trnava 10 4,779 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 5,895 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 499,736 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 314,633 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 5,494 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 2,138,388 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 31,099 EUR
Prešovský samosprávny kraj 7 14,631 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 49 59,013 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 18 6,707 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4,460 EUR
Mesto Rožňava 5 6,475 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5,389 EUR
Mesto Topoľčany 1 5,275 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 17 18,782 EUR
Mesto Nitra 2 18,492 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 34,000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 0 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 33 4,096 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 18,866 EUR
Trnavský samosprávny kraj 6 65,976 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 56,954 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 37,874 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 3,700 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 156,234 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 4 12,440 EUR
Mesto Medzilaborce 3 3,427 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 8 67,123 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 869,333 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 116,168 EUR
Mesto Prievidza 21 44,532 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 206,937 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 76,667 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 133,289 EUR
Mesto Rajec 3 1,692 EUR
Košický samosprávny kraj 2 29,583 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 78,300 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 79,063 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 3,279 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 6 10,424 EUR
Generálna prokuratúra SR 4 1,157 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 16,208 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 305,000 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 50,173 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 66,454 EUR
Dopravný úrad 9 57,159 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 9 7,128 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 11,300 EUR
Mesto Komárno 13 3,311 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 168,610 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 24,476 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 4 1,975 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 3,316 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 141,279 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 12,225 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 267 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3,872 EUR
Domov pri kríži 7 6,598 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 7 16,171 EUR
Okresný súd Nitra 9 7,850 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 4 353,002 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 4,653 EUR
Mesto Trstená 7 6,131 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 13,790 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 479 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 70,950 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 18 22,754 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 274,158 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 360,416 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 7 1,402 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 11 7,344 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 6 0 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 2 170 EUR
Mesto Košice 2 16,500 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 3 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 1,558,010 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 19,724 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 48,300 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 48 453,903 EUR
Stredná odborná škola 2 408 EUR
Mesto Fiľakovo 5 1,623 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 19,576 EUR
Mesto Senica 2 3,622 EUR
Mesto Holíč 14 8,475 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 5 5,356 EUR
Mesto Nové Zámky 17 14,944 EUR
Mesto Šaľa 2 0 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 925,673 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 492 EUR
Slovenské národné múzeum 2 1,611 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 113 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 38,333 EUR
Stredná odborná škola 3 3,630 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 56 18,934 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 73,545 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 421 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 978,680 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 543 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 16 166,925 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 3,173 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 11 377,545 EUR
Mesto Pezinok 10 9,008 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 62,579 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12 28,537 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 636 EUR
IUVENTA 9 19,213 EUR
Mesto Michalovce 8 1,549 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 9,292 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 11 139,597 EUR
Mesto Galanta 2 15,667 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 0 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 2,660 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 2 1,087 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 28 59,153 EUR
Záchranná služba 5 45,539 EUR
Mesto Hlohovec 3 3,570 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 15,166 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 2,276 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 31,625 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 22,500 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 7,720 EUR
Mesto Trenčín 4 27,341 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 6 144,367 EUR
Mesto Dolný Kubín 2 11,167 EUR
Obec Varhaňovce 2 438 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 48,532 EUR
Mesto Púchov 3 10,874 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 18 42,586 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2,810 EUR
Mesto Svätý Jur 23 7,166 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 193,440 EUR
Obec Novoť 1 0 EUR
Krajská prokuratúra 10 16,934 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 7,318 EUR
Národné rehabilitačné centrum 11 6,059 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 5 2,360 EUR
Krajský súd 4 7,878 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 7,041 EUR
Obec Čachtice 4 983 EUR
Mesto Hurbanovo 1 2,575 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 1,796 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 13,300 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 9 2,315 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10,824 EUR
Obec Lužianky 9 366 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 18,516 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 31 8,763 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 6 572 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 2,171 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 120,000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 27,524 EUR
Spišská katolícka charita 10 2,593 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 17,275 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 4 239,022 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 3,347 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 5 311 EUR
Mesto Sládkovičovo 2 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 43 30,672 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 14,942 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 291 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 82,990 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 117 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 6,208 EUR
Krajský súd v Trnave 2 644 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 16,692 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 2,664 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 8,883 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 1,030 EUR
Krajská prokuratúra 10 10,767 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 25 80,259 EUR
Obec Malcov 1 208 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 16 13,806 EUR
Okresný súd Skalica 1 0 EUR
Mestská časť Košice - Západ 6 4,707 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 3 1,182 EUR
Okresný súd Levice 1 0 EUR
Krajský súd v Nitre 10 0 EUR
Ústav polymérov SAV 9 1,699 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 6,849 EUR
Stredná priemyselná škola 3 4,177 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 43,838 EUR
Národný onkologický ústav 11 29,165 EUR
Obec Smolenice 1 291 EUR
Mesto Zlaté Moravce 5 16,677 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 5,896 EUR
Obec Lozorno 1 95 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 2,890 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 5,408 EUR
Obec Nesvady 1 1,040 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 21,400 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 241 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 17,900 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 7 1,174 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2 765 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 7,350 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 7 20,538 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 346 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 6,896 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 425 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 667 EUR
Encyklopedický ústav SAV 4 4,651 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1,229 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1,891 EUR
Základná škola 3 771 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 5,734 EUR
Obec Prašice 5 327 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 2,663 EUR
Obec Zákamenné 2 263 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 1,921 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 5 2,461 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3 192 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2,475 EUR
Ústav informatiky SAV 2 323 EUR
Krajská prokuratúra 8 15,401 EUR
Slovenská pošta, a.s. 21 4,966,280 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 36,871 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 1,292 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 46,890 EUR
Výskumná agentúra 3 9,598 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 1,308 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 19 8,427 EUR
Centrum účelových zariadení 1 13,990 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 8,877 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 52,180 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 20,499 EUR
Vojenský historický ústav 2 921 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 5 3,450 EUR
CEIT a.s. 1 170 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 418 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 548 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 12,789 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 90,383 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 4,663 EUR
Obchodná akadémia 2 426 EUR
VITALITA n.o. 1 1,315 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 7,214 EUR
Obec Hladovka 2 0 EUR
Obec Kojatice 1 248 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 1,758 EUR
Okresný súd Bratislava IV 4 3,587 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 13,031 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 12,123 EUR
Obec Budmerice 3 622 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 7,077 EUR
Zdravé regióny 1 0 EUR
Stredná odborná škola 2 505 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 7 5,310 EUR
Obchodná akadémia 1 99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 8 1,482 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 2,571 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 2,887 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 975 EUR
Dopravná akadémia 1 940 EUR
Hlavný banský úrad 1 257 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 3,645 EUR
Spojená škola 1 181 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 334 EUR
Teresa Benedicta 3 1,695 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 1,853 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 1,381 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 9 8,024 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 3 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 11 2,485 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 8,885 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 8,333 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2,286 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 367 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 5,285 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 2,118 EUR
Okresný súd Prešov 2 6,915 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 1,206 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 200 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 2 3,985 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 921 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 165 EUR
Základná škola s materskou školou 1 63 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 99 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 2,018 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 3,367 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 4,395 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 1,900 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 313 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 23,600 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 205 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 5 1,158 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 3,913 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 593 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 3 4,971 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 452 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 2 398 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 493 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 5,047 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 23,959 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 9,316 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 622 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 20 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 568 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 4 3,360 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 5 1,890 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 822 EUR
Evanjelická spojená škola 4 3,354 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 874 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 2,698 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1,350 EUR
S.O.S. n.o. 2 2,732 EUR
Atrium n.o. 1 788 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 2,053 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 4,167 EUR
Domov MÁRIE 1 1,098 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 1 23,499 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 517 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 1 5,200 EUR
ASOS, s. r. o. 1 72,398 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 1,678 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 133 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 580 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 933 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 1,162 EUR
Stredná odborná škola 2 0 EUR
Spojená škola 3 1,829 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 2 1,205 EUR
Špecializovaný trestný súd 2 3,900 EUR
Stredná zdravotnícka škola 5 4,699 EUR
Centrum právnej pomoci 2 41,871 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 26,167 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 5 513 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 2 235 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 814 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 0 EUR
Spojená škola 1 550 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 2 258 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 154 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 512 10,170,580 EUR
Daffer spol. s r.o. 6 2,757 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 349 624,336 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 582 EUR
DOLIS s.r.o. 1 0 EUR
Xepap, spol. s r.o. 81 9,497,839 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 5 477,742 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 156 3,474,947 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 82,380 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 259 EUR
MIPAP, s.r.o. 1 17,900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 33 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 58 45,254 EUR
Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 3 15,155 EUR
A S C spol. s r.o. 1 120,000 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 5 116,377 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 140 3,158,876 EUR
Nussy, s.r.o. 36 393,691 EUR
GGT a.s. 25 3,216,515 EUR
Milan Letovanec Lemax 6 65,976 EUR
PAPERA s.r.o. 20 964,409 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 16 5,171 EUR
SCP PAPIER, a.s. 6 7,079 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 258 EUR
Peter Šesták - KANPEX 6 63,029 EUR
KP plus, s.r.o. 9 39,007 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 188 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 90 57,081 EUR
KRIDLA s.r.o 48 28,605 EUR
Legia, a.s. 2 2,183 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 24 21,061 EUR
WERNAM, s.r.o. 4 12,064 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 181 EUR
Ing. Jozef Baran, BARTRANS 1 91 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 13,790 EUR
CODUM s.r.o. 1 65 EUR
TOWDY s. r. o. 1 95 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 257 EUR
One Print s.r.o. 29 15,930 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 9 3,847 EUR
VICOM s.r.o. 6 6,701 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 450 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 4 3,731 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 200 EUR
Simply supplies s.r.o. 4 2,632 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 499 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 10 6,527 EUR
Doman Servis s. r. o. 3 1,455 EUR
PALATIN s.r.o. 1 190 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 3,933 EUR
OLHA TRADE, s.r.o. 7 19,840 EUR
KIZZE D&S s. r. o. 4 22,247 EUR
EKO TONER s.r.o. 1 88 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 880 EUR
VERDI, s. r. o. 12 25,217 EUR
PETREX Trenčín s.r.o. 1 6,665 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 3 22,640 EUR
Ján Volf 1 517 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 4 8,051 EUR
Ing.Mária Kuťková ABC plus 2 20,209 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 117 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 7,033 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 2,532 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 4 650 EUR
FIBI, s.r.o. 1 238 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 2,406 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 1,969 EUR
APL plus, s.r.o. 9 2,302 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 1 278 EUR
REDA s.r.o. 2 6,702 EUR
VOVA s.r.o. 1 462 EUR
Oldřich Krédl 4 5,128 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 12,000 EUR
Wigger s. r. o. 1 29 EUR
RMK Media, s. r. o. 1 217 EUR
COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 1 75 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 23,959 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 833 EUR
ARKA, a.s. 23 77,554 EUR
TRIPSY s.r.o. 4 1,857 EUR
MLAĎ - PLASTY, s.r.o. 1 158 EUR
Tribiano s. r. o. 2 200 EUR
BOWA s.r.o. 1 0 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 80 EUR
Miloš Huba Orsa 3 11,167 EUR
SEMA MR, s.r.o. 5 16,992 EUR
Konštantín Kukan ETON 1 1,105 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 5 3,237 EUR
CART PRINT, s.r.o. 1 2,083 EUR
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1 2,608 EUR
Future Technologies, a.s. 1 230 EUR
ProGain s. r. o. 1 20 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9,567 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16,196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiareň ZEBRA ZXP7 a nákup termotransférových etikiet Úrad vlády Slovenskej republiky 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov 2017, kanc. papiera Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 7,975 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26,698 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych boxov Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Prešovský samosprávny kraj 3,380 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,837 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 130,347 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 572 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 3,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,600,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 5,338 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlhá krabica s teleskopickým vekom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-tabuľa napichovacia plstená Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68,177 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3,462 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 579 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL0516 Slovenská inovačná a energetická agentúra 964 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8,682 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,161 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 2,254 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Okresný súd Levice 501 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 66,103 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15,170 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby, Vrecká Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,241 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 36,843 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18,828 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-prenosný štítkovač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,876 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11,422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1,733 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra Nitra 334 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier Okresný súd Bratislava IV 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,736 EUR 2015 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa lakovaná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 34,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 305,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5,866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Mesto Sládkovičovo 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 5,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 85,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 57,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 11,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa magnetická Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Michalovce 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 5,865 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 80,197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Sládkovičovo 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132,266 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Prievidza 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárského papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,774 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1,086 EUR 2018 Tovary Nie 1
Administratívne potreby pre materskú školu. Mesto Komárno 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,537 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5,735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlo v tvare pera Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové pásky do registračnej pokladne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Mesto Pezinok 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10,358 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 23,562 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 252 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, obalky, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41,922 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40,515 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21,534 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25,415 EUR 2018 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC / PS hygienický spotrebák Národný onkologický ústav 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Rti). Katolícka univerzita v Ružomberku 1,407 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Ústav polymérov SAV 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12,826 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16,764 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 174,471 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby (rk2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1,416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2,206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier LOGIC 300 Najvyšší súd Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 18,960 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 71,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 629 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
zakladač 4-krúžkový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1,582 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18,309 EUR 2015 Tovary Nie 2
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ Univerzita Komenského v Bratislave 834 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,678 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 223 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 950 EUR 2014 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 2,818 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 1,342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Guľôčkové kovové perá s gravírovaním Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 974 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-biela popisovacia tabuľa magnetická na stenu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8,354 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_80 Mesto Komárno 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky Stredná odborná škola drevárska 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 9,071 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 75,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2,900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 36,833 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 21,807 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2,210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priehľadné vrecká na CD/DVD s klopou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby T2. Katolícka univerzita v Ružomberku 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Pečovská Nová Ves 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 43,889 EUR 2014 Tovary Áno 1
kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 45,881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,024 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,829 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelená magnetická tabuľa pre popis kriedou, linky 120 mm Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20,871 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 60,322 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5,008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 12,100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,189 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 20,617 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Národnú transfúznu službu SR. Národná transfúzna služba SR 36,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,989 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9,507 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 39,112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0616 Slovenská inovačná a energetická agentúra 374 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,932 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby september 2016 Mesto Pezinok 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – visačky, menovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23,967 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39,447 EUR 2014 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8,665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 5,399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zdravé regióny 158,232 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 6,471 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12,317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre MŠ_100 Mesto Komárno 349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky (xerografický papier) Okresný súd Bratislava III 3,626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Msú) Mesto Nové Zámky 1,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a hygiena. Národný onkologický ústav 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21,936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55,626 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16,959 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 1,849,211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 21,817 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho papiera Slovenská inovačná a energetická agentúra 8,213 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1,299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačný a zakladací materiál, písacie potreby-perá, zvýrazňovače a iné kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 486 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 595 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 17,838 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Letecká vojenská nemocnica, a.s. 8,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby ŠFRB Mesto Prievidza 2,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3,597 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115,295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prešov 30,035 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1,000,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 569 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xeroxový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby 3 Centrum vedecko-technických informácií SR 4,420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4,671 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 209 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1,186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Lozorno 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 804 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch (prieťažná) fólia Štátny inštitút odborného vzdelávania 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1,525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A3 Štátny inštitút odborného vzdelávania 1,400 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby (po) Katolícka univerzita v Ružomberku 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14,402 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10,323 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ_95 Mesto Komárno 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske a hygieničke potreby Centrum právnej pomoci 7,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 3,927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Prešov 31,140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačiivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4,734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1,752 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1,230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 135,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11,120 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky veľké bublinkové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby - obálky, obaly, zošity Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 8,523 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28,094 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 934 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 25,554 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3,256 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0216 Slovenská inovačná a energetická agentúra 567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27,051 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ASOS, s. r. o. 80,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5,025 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,800 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,080 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 6,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18,448 EUR 2015 Tovary Nie 2
Obálky bublinkové, ZIP sáčky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 2,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 26,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7,140 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56,913 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3,248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Čachtice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Hanušovce nad Topľou 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,096 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 872 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiály na voľby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,381 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 524 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách Mesto Prievidza 12,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115,853 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II. Katolícka univerzita v Ružomberku 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb. Národný onkologický ústav 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,910 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 19,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Obec Malcov 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa s popisovateľným magnetickým povrchom IUVENTA 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 604 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 881 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky kopírovací papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5,026 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42,876 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30,327 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 46,449 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50,469 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9,279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 8,775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,032 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 05/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,481 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10,366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11,422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravná akadémia 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5,022 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 78,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419,996 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24,897 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2,922 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby pre materskú školu_82 Mesto Komárno 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52,944 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Krajský súd 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3,583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, príslušentvo počítačov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 502 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kojatice 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5,107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 33,409 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 331 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 19,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal) Obec Čachtice 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov , diárov2018, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 26,486 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka archívnych krabíc Stredná zdravotnícka škola 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 Mesto Komárno 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 33,600 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2016 Mesto Nové Zámky 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 2,311 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ( šanóny, perá, lepidlá, spinky, kancelársky papier.... ) Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1,623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (F3). Katolícka univerzita v Ružomberku 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 492 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SP a MÚK Mesto Prievidza 1,034 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby MŠ_167 Mesto Komárno 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 44,685 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8,172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1,326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 10,217 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 35,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 82,985 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 12,616 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1,507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a ostatný spotrebný materiál Teresa Benedicta 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1,073 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tlačivá, papier Stredná odborná škola lesnícka 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 31,846 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 68,947 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16,081 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby Základná škola s materskou školou 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1,443 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 12,097 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krúžková vazba plastová Spojená škola 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3,595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 90,383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1,908 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Trenčín 10,694 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,855 EUR 2017 Tovary Nie 1
samonamáčacia prečiatka s textom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (1) Centrum vedecko-technických informácií SR 4,555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,822 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51,795 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 6,192 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5,224 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 550 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13,274 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 216,621 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2,457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 10,433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 9,291 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier, xerografický papier Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 24,384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (R2). Katolícka univerzita v Ružomberku 1,513 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1,111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25,415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,137 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup kalendárov 2019, kanc. potrieb, diárov 2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 57,929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepiace štítky na označenie biologického materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 31,617 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 1,576 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 837 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 75,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15,451 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 6,422 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský materiál Spojená škola Juraja Henischa 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola 1,869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ceruzky a pastelky Ekonomická univerzita v Bratislave 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visačka s textilným remienkom IUVENTA 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 4,221 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9,398 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a umelecké potreby Teresa Benedicta 1,370 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2,069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10,693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre CVČ_55 Mesto Komárno 201 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11,346 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 8,088 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby jún 2017 Mesto Pezinok 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6,507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gymnázium Ľudovíta Štúra 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela smaltovaná magnetická tabuľa 120 x 200 cm, popisovače na biele tabule Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a zariadenie. Národný onkologický ústav 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-Magnetický flipchart Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť Spišská katolícka charita 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov MÁRIE 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 2,993 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 220,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,109 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 7,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Páková rezačka na papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do VÚC 2017 Mesto Nové Zámky 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 35,019 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81,630 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1,090 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre administratívne účely. Katolícka univerzita v Ružomberku 13,590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34,873 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb na 1 rok Dopravný úrad 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ Mesto Prievidza 9,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4,527 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie, hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2,378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,579 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12,941 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Novoť 68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,510,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1,166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53,702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15,610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL 0416 Slovenská inovačná a energetická agentúra 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,164 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 Mesto Prešov 24,400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1,410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 162 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 5,211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 14,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 1,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – Multidotyková interaktívna tabuľa s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,243 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8,382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 127,146 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby február 2017 Mesto Pezinok 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36,512 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (le) Katolícka univerzita v Ružomberku 642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 01/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,488 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 13,221 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 15,807 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiace pásky Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie podujatí počas SK V4 PRES Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8,447 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 275,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53,040 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8,770 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 341 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 6,362 EUR 2011 Tovary Áno 1
Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220183, a projekt Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220184 Výskumný ústav dopravný, a.s. 23,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38,495 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7,944 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - euroobal, výkres Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1,055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 476 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III. Katolícka univerzita v Ružomberku 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,856 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3,215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Skalica 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,247 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-popisovacia tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 284 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,013 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Katolícka univerzita v Ružomberku 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 22,478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 75,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14,910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,827 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18,536 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9,946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2018 Mesto Pezinok 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 161,272 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 9,076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre UK v Bratislave 2015 Univerzita Komenského v Bratislave 13,880 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6,135 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2,930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 7,831 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38,077 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1,426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4 Mesto Trnava 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14,861 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10,568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95,236 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1,968 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,001 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14,297 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby - základné Psychiatrická nemocnica 9,906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – preklápacia mobilná tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72,150 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 16,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Prešov 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2,449 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 615,796 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 436,548 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 12,989 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2016 Mesto Prešov 26,606 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33,941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre 5 stredísk sociálnych služieb marec 2018 Mesto Pezinok 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180,100 EUR 2015 Tovary Áno 2
Samolepiace etikety Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 7,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladacia mapa, taška na dokumenty, gélový roller, podložka pod myš, karisblok, sada linerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 214,829 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,845 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3,476 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby_2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 65,418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 38,427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,132 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,632 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 56,653 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xerografický papier, servítky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1,010 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 734,826 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a tlačivá Centrum účelových zariadení 22,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby V Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 658 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,035 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistička vzduchu CEIT a.s. 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Dolný Kubín 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 358 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1,965 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5,556 EUR 2014 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 2,298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 67,238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb pre potreby mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 166,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,713 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 11,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 1,260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61,332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 43 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 3,736 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,853 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera pre potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1,373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 3,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – obojstranná magnetická tabuľa mobilná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10,026 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 956 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 103,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 1,170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 8,687 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 268 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola, Seňa 507 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 357 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_51 Mesto Komárno 603 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a materiál Zariadenie pre seniorov Náruč 8,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1,272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,055 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného kancelárskeho materiálu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 69,008 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária verejného ochrancu práv 3,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 306,693 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,731 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske tlačivá, zdravotnícke tlačivá a kancelárske potreby zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 14,127 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby S.O.S. n.o. 2,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12,282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 796 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20,162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2017 Mesto Trenčín 10,319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10,061 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 2,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 4,110 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9,803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Banskej Bystrici 3,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
archívne boxy a archívne spony Výskumná agentúra 8,640 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Mesto Zlaté Moravce 12,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 7,149 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 178,700 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa lakovaná Ústav experimentálnej fyziky SAV 227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 283 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotografický papier pre laserové tlačiarne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 1,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3,592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 5,347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 622 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 13,412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30,942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 10,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 2,245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 56,348 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Zborov nad Bystricou 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,048 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2,148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, stolové kalendáre, zošity Stredná odborná škola lesnícka 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5,077 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 83,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,434 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11,311 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky materiál, potreby a papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2,169 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 112,167 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 8,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1,565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, potreby a papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2,354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2,465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre centrum voľného času_97 Mesto Komárno 181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nitriansky samosprávny kraj 8,820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 2,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3,543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6,821 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 2,460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (ccv) Katolícka univerzita v Ružomberku 541 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8,607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál Nitriansky samosprávny kraj 6,018 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 14,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 27,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovač na tabule TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78,702 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 1,569 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 6,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 66,114 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 52,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9,248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 7,225 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá a kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 247 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35,399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Galanta 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28,078 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 20,376 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,488 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,844 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
KANCELÁRSKE POTREBY A KANCELÁRSKY PAPIER Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 39,707 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,156 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske a administratívne výdavky (potreby) Obec Hladovka 850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Svätý Jur 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55,034 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 40,388 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent S.O.S. n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,196 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 515 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44,677 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Púchov 9,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Galanta 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 11,184 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 987 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 7,763 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 752 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 105,152 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 10,030 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 70,669 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0316 Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,782 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 58,910 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 413 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 92,134 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Krajský súd 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5,153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 527 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 856 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VIII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (podľa rozpisu) Nitriansky samosprávny kraj 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,246 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 35,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10,568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 554 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 454 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 313 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 501 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pečiatky UNIVERZITA J. SELYEHO 251 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie + štipce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10,370 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5,383 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 11,969 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,201 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191,582 EUR 2015 Tovary Áno 2
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 4,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20,106 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 9,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,040,330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 3,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 892 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 551 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3,441 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 803 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola Matky Alexie 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Knižnica pre mládež mesta Košice 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1,460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Mesto Spišská Nová Ves 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier (kancelárske potreby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samolepiace etikety Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (rk1) Katolícka univerzita v Ružomberku 1,167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby pre edukačný kabinet Mesto Nové Zámky 266 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 264 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 905 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9,144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 221,250 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22,987 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 15,279 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby MŠ OM 3Q Mesto Rajec 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13,984 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Žilinský samosprávny kraj 2,515 EUR 2017 Tovary Áno 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2,017 EUR 2013 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 14,213 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 14,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET alebo Royal Whitw alebo Victoria Balance Exklusive, Kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,488 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1,069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 1,290 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2,828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb a papiera INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívna škatuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 6,187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky, kalendáre Stredná odborná škola drevárska 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária verejného ochrancu práv 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,463 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 78,325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 22,486 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre detskú univerzitu Katolícka univerzita v Ružomberku 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 3,296 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1,283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 60,934 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perá s gravírovaním, resp. potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 27,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 606 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 283 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manuálna stohová rezačka papiera Katolícka univerzita v Ružomberku 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,266 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho materiálu Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 766 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 1,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 894 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou, farebné papiere Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 309 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 02/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,814 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisová taška, box na spisy, dosky spisové A3, červený roller, skicovací papier, pauzovací papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,982 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier, podložka PVC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežný kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 249,811 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 46,783 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1,558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 62,962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho tovaru Ekonomická univerzita v Bratislave 40,250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 173 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 69,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4,618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14,793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Nemocnica Poprad a. s. 1,074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 7,766 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 32,059 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10,568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 14,870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Smolenice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56,074 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,686 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,434 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 269 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 2,823 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potrebyKancelárske potreby-školská jedáleň Stredná priemyselná škola 2,457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 130,000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti a rôzne tlačoviny Mestská časť Košice - Západ 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 15,350 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1,086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 918 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Nitriansky samosprávny kraj 8,064 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 335 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,982 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,685 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29,842 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 72,780 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, obálky Mesto Hurbanovo 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10,109 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 15,685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 478,333 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 4,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50,639 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 26,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 25,523 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 71,369 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2016 Mesto Pezinok 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb 2018 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 25,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (podľa rozpisu) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 9,054 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3,078 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2,740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 7,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2,487 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 12,412 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal), pákový zoraďovač, rozlišovač,obálky Obec Čachtice 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 915,504 EUR 2014 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 79 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby VITALITA n.o. 1,870 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 15,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 34,844 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 591 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
lepidlo tuhé v tyčinke Pelikán Okresný súd Bratislava V 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,147 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16,059 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti a xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 2,001 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Valaliky 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Prešov 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a spotrebný tovar (EVO) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 120,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 264 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Mesto Pezinok 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Holíč 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obchodná akadémia 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 20,179 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 11,745 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do štítkovača Ústav polymérov SAV 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,268 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 974 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske tlačivá, zdravotnícke tlačivá a kancelárske potreby Nemocnice s poliklinikami n.o. 13,135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Prievidza 2,318 EUR 2016 Tovary Nie 1
archívne boxy a archívne spony Výskumná agentúra 8,640 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,082 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 187 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Banskej Bystrici 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6,781 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28,190 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31,394 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 977 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Banskobystrický samosprávny kraj 19,872 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné pomôcky pre materskú školu Mesto Trnava 1,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre MŠ_88 Mesto Komárno 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 228,946 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky spotrebný materiál Mesto Spišská Nová Ves 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier, disperzné Okresný súd Bratislava IV 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 622 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 362 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 971 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7,794 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, písacie potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1,201 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,678 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 30,518 EUR 2013 Tovary Nie 1
Špagát jutový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup kancelársky potrieb Encyklopedický ústav SAV 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky - spotrebný tovarový balíček Metodicko-pedagogické centrum 91,400 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11,145 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23,803 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Záchranná služba 2,487 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 3,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna školská inšpekcia 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 2,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a administratívne výdavky (potreby) Obec Hladovka 850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7,388 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,254 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Spojená škola 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 659 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27,924 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 831 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34,336 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,388 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13,033 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou Obec Lužianky 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 857 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 35,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69,210 EUR 2014 Tovary Nie 4
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,524 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,233 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Mesto Pezinok 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a hygiena. Národný onkologický ústav 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22,998 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10,661 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12,476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,453 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,079 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_134 Mesto Komárno 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12,790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102,666