CPV kód

30192000-1

Kancelárske potreby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 3 006 669 EUR
Obec Valaliky 1 1 074 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 5 23 006 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 26 280 EUR
Slovenská správa ciest 4 0 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 20 771 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 249 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19 429 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 492 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 1 529 078 EUR
Mesto Prešov 4 89 625 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 7 946 548 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 200 019 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 4 208 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 53 468 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 535 494 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 43 988 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 391 875 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 2 023 645 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 5 680 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 10 424 EUR
Mesto Trnava 13 25 495 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 7 552 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 617 573 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 331 273 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 5 494 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 2 232 783 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 31 099 EUR
Prešovský samosprávny kraj 9 23 965 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 95 159 711 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 10 564 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 460 EUR
Mesto Rožňava 8 21 872 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 389 EUR
Mesto Topoľčany 2 12 146 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 35 428 EUR
Mesto Nitra 2 18 492 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 145 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 76 283 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 49 6 416 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 18 866 EUR
Trnavský samosprávny kraj 11 87 162 EUR
Slovak Business Agency 1 76 500 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 68 073 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 56 873 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 3 700 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 373 734 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 5 17 440 EUR
Mesto Medzilaborce 4 4 640 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 8 67 123 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 869 333 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 149 468 EUR
Mesto Prievidza 23 51 590 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 311 099 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 170 832 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 133 289 EUR
Mesto Rajec 3 1 692 EUR
Košický samosprávny kraj 4 76 042 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 159 800 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 79 063 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 3 279 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 10 18 044 EUR
Generálna prokuratúra SR 7 14 069 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 22 792 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 371 416 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 56 653 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 17 86 394 EUR
Dopravný úrad 9 57 159 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 15 11 133 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 11 300 EUR
Mesto Komárno 14 3 414 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 205 540 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 35 031 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 4 1 975 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 3 316 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 164 779 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 12 225 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 313 879 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 13 266 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3 872 EUR
Domov pri kríži 7 6 598 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 9 36 330 EUR
Okresný súd Nitra 12 13 215 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 4 353 002 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 11 098 EUR
Mesto Trstená 8 9 047 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 13 790 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 479 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 7 219 786 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 20 37 435 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 470 726 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 394 434 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 11 2 100 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 11 7 344 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 9 1 206 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 2 170 EUR
Mesto Košice 2 16 500 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 3 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 29 1 613 381 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 19 724 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 71 575 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 64 582 937 EUR
Stredná odborná škola 2 408 EUR
Mesto Fiľakovo 5 1 623 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 19 576 EUR
Mesto Senica 4 8 754 EUR
Mesto Holíč 16 10 396 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 5 5 356 EUR
Mesto Nové Zámky 27 24 839 EUR
Mesto Šaľa 2 0 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 995 548 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 492 EUR
Slovenské národné múzeum 6 3 827 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 113 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 222 191 EUR
Stredná odborná škola 4 5 296 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 71 41 256 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 96 061 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 421 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 2 078 680 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 543 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 17 201 920 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 5 142 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 15 431 152 EUR
Mesto Pezinok 14 14 831 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 62 579 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 40 294 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 636 EUR
IUVENTA 10 19 475 EUR
Mesto Michalovce 21 3 084 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 28 18 603 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 230 765 EUR
Mesto Galanta 2 15 667 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 10 000 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 15 2 958 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 2 1 087 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 32 103 483 EUR
Záchranná služba 6 54 679 EUR
Mesto Hlohovec 3 3 570 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 26 874 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 2 276 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 31 625 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 33 989 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 30 16 927 EUR
Mesto Trenčín 5 34 591 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 7 221 347 EUR
Mesto Dolný Kubín 4 20 219 EUR
Obec Varhaňovce 3 661 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 68 421 EUR
Mesto Púchov 3 10 874 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 60 157 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 4 400 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 810 EUR
Mesto Svätý Jur 33 9 746 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 304 550 EUR
Obec Novoť 1 0 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 36 744 EUR
Krajská prokuratúra 14 24 205 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 12 234 EUR
Národné rehabilitačné centrum 14 9 513 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 5 2 360 EUR
Krajský súd 4 7 878 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 123 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 7 041 EUR
Obec Čachtice 4 983 EUR
Mesto Hurbanovo 1 2 575 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 1 796 EUR
Slovenský metrologický ústav 2 27 564 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 9 2 315 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 824 EUR
Obec Lužianky 11 531 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 18 516 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 38 12 107 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 6 572 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 2 171 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 120 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 35 024 EUR
Spišská katolícka charita 12 3 188 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 17 275 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 5 257 772 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 3 347 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 5 311 EUR
Mesto Sládkovičovo 2 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 72 55 297 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 30 358 EUR
Okresný súd Topoľčany 2 1 283 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 291 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 82 990 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 28 6 121 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 6 208 EUR
Krajský súd v Trnave 2 644 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 26 433 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 10 830 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 14 918 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 1 030 EUR
Krajská prokuratúra 10 10 767 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 27 132 996 EUR
Obec Malcov 1 208 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 17 17 806 EUR
Okresný súd Skalica 1 0 EUR
Mestská časť Košice - Západ 8 6 898 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 3 1 182 EUR
Okresný súd Levice 1 0 EUR
Krajský súd v Nitre 13 3 052 EUR
Ústav polymérov SAV 9 1 699 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 12 742 EUR
Stredná priemyselná škola 3 4 177 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 67 128 EUR
Národný onkologický ústav 11 29 165 EUR
Mesto Lučenec 2 5 930 EUR
Obec Smolenice 1 291 EUR
Mesto Zlaté Moravce 6 24 227 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 5 896 EUR
Obec Lozorno 1 95 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 2 890 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 6 990 EUR
Obec Nesvady 2 2 100 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 50 550 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 241 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 17 900 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 10 2 833 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2 765 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 7 350 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 8 23 168 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 346 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 7 10 861 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 425 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 667 EUR
Encyklopedický ústav SAV 4 4 651 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1 229 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1 891 EUR
Základná škola 3 771 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 7 647 EUR
Obec Prašice 5 327 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 7 3 894 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 80 EUR
Obec Zákamenné 2 263 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 7 126 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 6 4 956 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3 192 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 475 EUR
Ústav informatiky SAV 2 323 EUR
Krajská prokuratúra 12 21 287 EUR
Slovenská pošta, a.s. 26 5 206 721 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 8 41 579 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 1 292 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 65 390 EUR
Výskumná agentúra 3 9 598 EUR
Divadlo Nová scéna 1 125 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 1 308 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 25 14 218 EUR
Centrum účelových zariadení 2 42 590 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 8 877 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 5 109 207 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 850 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 24 666 EUR
Vojenský historický ústav 6 3 253 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 5 3 450 EUR
CEIT a.s. 1 170 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 418 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 1 875 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 548 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 12 789 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 90 383 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 4 590 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 6 019 EUR
Obchodná akadémia 2 426 EUR
VITALITA n.o. 1 1 315 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 9 922 EUR
Obec Hladovka 2 0 EUR
Obec Kojatice 1 248 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 2 371 EUR
Okresný súd Bratislava IV 4 3 587 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 13 031 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 48 998 EUR
Obec Budmerice 3 622 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 7 077 EUR
Zdravé regióny 1 0 EUR
Stredná odborná škola 2 505 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 8 24 981 EUR
Obchodná akadémia 1 99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 8 1 482 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 2 571 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 2 887 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 975 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 162 EUR
Dopravná akadémia 1 940 EUR
Hlavný banský úrad 1 257 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 5 968 EUR
Spojená škola 1 181 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 334 EUR
Teresa Benedicta 3 1 695 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 1 853 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 6 4 380 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 1 304 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 11 10 844 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 3 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 11 2 485 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 8 885 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 8 333 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 469 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 367 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 5 285 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 2 118 EUR
Okresný súd Prešov 2 6 915 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 14 2 878 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 200 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 6 268 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 921 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 165 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 6 582 EUR
Základná škola s materskou školou 1 63 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 99 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 5 6 013 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 3 367 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 5 364 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 1 900 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 313 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 61 574 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 205 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 5 1 158 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 3 913 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 593 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 3 4 971 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 452 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 2 398 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 493 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 5 047 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 23 959 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 1 982 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 12 982 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 622 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 20 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 568 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 4 3 360 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 6 2 116 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 822 EUR
Evanjelická spojená škola 5 5 354 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 4 2 130 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 2 698 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 165 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 350 EUR
S.O.S. n.o. 2 2 732 EUR
Atrium n.o. 1 788 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 4 7 972 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 5 841 EUR
Domov MÁRIE 1 1 098 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 2 61 298 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 012 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 517 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 1 5 200 EUR
ASOS, s. r. o. 1 72 398 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 2 462 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 133 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 580 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 1 752 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 4 2 542 EUR
Stredná odborná škola 3 1 658 EUR
Spojená škola 3 1 829 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 3 2 028 EUR
Špecializovaný trestný súd 3 6 250 EUR
Stredná zdravotnícka škola 7 6 479 EUR
Centrum právnej pomoci 3 67 443 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 26 167 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 5 513 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 2 235 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 814 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 0 EUR
Spojená škola 3 1 631 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 2 258 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 1 802 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 11 554 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 4 500 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 354 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 154 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 762 13 954 319 EUR
Daffer spol. s r.o. 6 2 757 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 513 950 385 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 1 982 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 582 EUR
DOLIS s.r.o. 1 0 EUR
Xepap, spol. s r.o. 114 10 756 152 EUR
DMC, s.r.o. 1 8 917 EUR
ABAKE spol. s r.o. 1 43 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 5 477 742 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 172 3 612 494 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 82 380 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 259 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 160 EUR
MIPAP, s.r.o. 1 17 900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 33 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 70 67 146 EUR
Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 3 15 155 EUR
A S C spol. s r.o. 1 120 000 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 5 116 377 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 176 4 209 625 EUR
Nussy, s.r.o. 48 533 839 EUR
GGT a.s. 30 3 876 106 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 1 4 590 EUR
Milan Letovanec Lemax 6 65 976 EUR
PAPERA s.r.o. 20 964 409 EUR
KLEMO, spol. s r.o. 5 313 879 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 17 7 046 EUR
SCP PAPIER, a.s. 6 7 079 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 1 463 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 258 EUR
Peter Šesták - KANPEX 10 246 887 EUR
KP plus, s.r.o. 12 50 719 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 188 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 396 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 94 58 488 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 389 EUR
KRIDLA s.r.o 63 35 042 EUR
Legia, a.s. 2 2 183 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 31 21 931 EUR
WERNAM, s.r.o. 4 12 064 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 181 EUR
Ing. Jozef Baran, BARTRANS 1 91 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 13 790 EUR
CODUM s.r.o. 1 65 EUR
TOWDY s. r. o. 1 95 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 257 EUR
One Print s.r.o. 29 15 930 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 9 3 847 EUR
VICOM s.r.o. 6 6 701 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 450 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 4 3 731 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 200 EUR
Simply supplies s.r.o. 4 2 632 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 499 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 16 7 302 EUR
Doman Servis s. r. o. 3 1 455 EUR
PALATIN s.r.o. 1 190 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 3 933 EUR
REPRE s.r.o. 1 6 250 EUR
OLHA TRADE, s.r.o. 7 19 840 EUR
KIZZE D&S s. r. o. 4 22 247 EUR
EKO TONER s.r.o. 1 88 EUR
NOMIland s.r.o. 1 104 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 880 EUR
VERDI, s. r. o. 13 26 216 EUR
PETREX Trenčín s.r.o. 1 6 665 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 3 22 640 EUR
Ján Volf 1 517 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 4 8 051 EUR
Ing.Mária Kuťková ABC plus 2 20 209 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 117 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 7 033 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 2 532 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 4 650 EUR
FIBI, s.r.o. 1 238 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 2 406 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 1 969 EUR
APL plus, s.r.o. 10 3 485 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 1 278 EUR
REDA s.r.o. 2 6 702 EUR
VOVA s.r.o. 1 462 EUR
Oldřich Krédl 4 5 128 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 12 000 EUR
Wigger s. r. o. 1 29 EUR
RMK Media, s. r. o. 1 217 EUR
COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 1 75 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 23 959 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 14 058 EUR
ARKA, a.s. 30 79 355 EUR
TRIPSY s.r.o. 4 1 857 EUR
MLAĎ - PLASTY, s.r.o. 1 158 EUR
EUROtoner, s.r.o. 1 1 658 EUR
Tribiano s. r. o. 3 550 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 421 EUR
BOWA s.r.o. 1 0 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 430 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 1 534 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 80 EUR
Miloš Huba Orsa 4 14 992 EUR
SEMA MR, s.r.o. 5 16 992 EUR
Konštantín Kukan ETON 1 1 105 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 5 3 237 EUR
CART PRINT, s.r.o. 1 2 083 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 230 EUR
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1 2 608 EUR
Future Technologies, a.s. 1 230 EUR
X logistics, s.r.o. 2 331 EUR
Vladimír Janičina ELKO 1 4 250 EUR
ProGain s. r. o. 1 20 EUR
HS technology s.r.o. 1 122 EUR
HTONER s.r.o. 1 2 800 EUR
MEDIMEX, spol. s r.o. 2 5 545 EUR
Dávid Vorčák 1 150 EUR
Kancelária SK s.r.o. 2 16 860 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 567 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier na obdobie 12 mesiacov Katolícka univerzita v Ružomberku 12 945 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiareň ZEBRA ZXP7 a nákup termotransférových etikiet Úrad vlády Slovenskej republiky 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov 2017, kanc. papiera Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 017 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 7 975 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 698 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 425 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych boxov Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Prešovský samosprávny kraj 3 380 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 837 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 999 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 130 347 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 572 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 51 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 685 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 5 338 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlhá krabica s teleskopickým vekom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-tabuľa napichovacia plstená Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 8 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 177 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3 462 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 205 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 579 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL0516 Slovenská inovačná a energetická agentúra 964 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 682 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 161 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 2 254 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Okresný súd Levice 501 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 66 103 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 251 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 146 405 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 170 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby, Vrecká Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 241 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 36 843 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 828 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-prenosný štítkovač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 876 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 722 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 733 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra Nitra 334 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier Okresný súd Bratislava IV 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 736 EUR 2015 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa lakovaná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 34 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 305 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Mesto Sládkovičovo 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 525 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná vitrína vo formáte 12 x A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 032 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 495 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 85 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 908 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 57 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 11 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa magnetická Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 837 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 5 865 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 80 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 602 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Sládkovičovo 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 266 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Prievidza 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárského papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 774 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 320 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 086 EUR 2018 Tovary Nie 1
Administratívne potreby pre materskú školu. Mesto Komárno 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 537 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denné centrum seniorov Mesto Nové Zámky 3 839 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlo v tvare pera Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 930 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 134 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové pásky do registračnej pokladne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Mesto Pezinok 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 358 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 23 562 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 252 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, obalky, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 922 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 515 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21 534 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC / PS hygienický spotrebák Národný onkologický ústav 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 096 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Rti). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 407 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Ústav polymérov SAV 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 826 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 30 687 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 764 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 174 471 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby (rk2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 143 149 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 244 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier LOGIC 300 Najvyšší súd Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 18 960 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 914 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 71 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 629 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
zakladač 4-krúžkový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 582 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 309 EUR 2015 Tovary Nie 2
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 7 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ Univerzita Komenského v Bratislave 834 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 678 EUR 2014 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 223 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 272 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 950 EUR 2014 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 2 818 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 1 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Guľôčkové kovové perá s gravírovaním Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 974 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 894 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-biela popisovacia tabuľa magnetická na stenu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
drobné kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 354 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_80 Mesto Komárno 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky Stredná odborná škola drevárska 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 240 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 9 071 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 75 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spisová doska A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 36 833 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 545 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 21 807 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 946 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 195 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 58 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priehľadné vrecká na CD/DVD s klopou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby T2. Katolícka univerzita v Ružomberku 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Pečovská Nová Ves 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 43 889 EUR 2014 Tovary Áno 1
kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 45 881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 024 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 829 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 29 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2018 Mesto Pezinok 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 2 869 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 120 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho a drogistického tovaru Generálna prokuratúra SR 4 515 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 968 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelená magnetická tabuľa pre popis kriedou, linky 120 mm Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 862 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 871 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 60 322 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 6 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 189 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 20 617 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Národnú transfúznu službu SR. Národná transfúzna služba SR 36 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 989 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 657 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 518 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 507 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 39 112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 12 465 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0616 Slovenská inovačná a energetická agentúra 374 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby 2019 Mesto Trenčín 9 552 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 932 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby september 2016 Mesto Pezinok 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 30 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – visačky, menovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 398 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 967 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 857 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 496 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 447 EUR 2014 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 269 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 5 399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier a tlačivá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 866 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zdravé regióny 158 232 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotopapier, etikety, laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 381 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 6 471 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre MŠ_100 Mesto Komárno 349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 018 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky (xerografický papier) Okresný súd Bratislava III 3 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Msú) Mesto Nové Zámky 1 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a hygiena. Národný onkologický ústav 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 626 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 1 849 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 21 817 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho papiera Slovenská inovačná a energetická agentúra 8 213 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 22 500 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier, tlačivá, zošity, bloky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 502 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačný a zakladací materiál, písacie potreby-perá, zvýrazňovače a iné kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 486 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 595 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 588 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 17 838 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 100 000 EUR 2020 Tovary Nie 3
Kancelárske potreby Letecká vojenská nemocnica, a.s. 8 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby ŠFRB Mesto Prievidza 2 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3 597 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prešov 30 035 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 462 EUR 2019 Tovary Nie 1
obojstranná páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Teleskopický plastový tubus na výkresy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 26 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 22 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 569 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xeroxový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby 3 Centrum vedecko-technických informácií SR 4 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 671 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 209 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 40 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Lozorno 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 804 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch (prieťažná) fólia Štátny inštitút odborného vzdelávania 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 17 197 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A3 Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 400 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby (po) Katolícka univerzita v Ružomberku 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 402 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10 323 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ_95 Mesto Komárno 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dosky so záložkami na diplomy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske a hygieničke potreby Centrum právnej pomoci 7 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 3 927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 999 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 352 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Prešov 31 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačiivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 204 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Mesto Nové Zámky 988 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 752 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 135 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 390 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11 120 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky veľké bublinkové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby - obálky, obaly, zošity Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 8 523 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 094 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 934 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 25 554 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 256 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0216 Slovenská inovačná a energetická agentúra 567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27 051 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ASOS, s. r. o. 80 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 025 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121 974 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 080 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 448 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 226 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky bublinkové, ZIP sáčky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná magnetická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 473 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 26 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 140 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 311 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 913 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Čachtice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Hanušovce nad Topľou 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 1 373 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 096 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 140 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 872 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiály na voľby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 453 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 381 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 524 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách Mesto Prievidza 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 853 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II. Katolícka univerzita v Ružomberku 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 760 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb. Národný onkologický ústav 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 910 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 819 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 19 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 605 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 8 412 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Obec Malcov 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 281 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa s popisovateľným magnetickým povrchom IUVENTA 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 604 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 881 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky kopírovací papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 026 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 876 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 327 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 46 449 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50 469 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - písacie pomôcky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 293 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 8 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 357 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 032 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 05/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 481 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 33 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 21 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravná akadémia 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 022 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 78 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419 996 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24 897 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 922 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby pre materskú školu_82 Mesto Komárno 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 944 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 679 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 525 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 175 932 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, príslušentvo počítačov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 Mesto Nové Zámky 1 115 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 502 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 565 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 83 988 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kojatice 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 990 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 33 409 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 331 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6 467 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 19 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal) Obec Čachtice 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov , diárov2018, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 26 486 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka archívnych krabíc Stredná zdravotnícka škola 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 Mesto Komárno 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 182 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 685 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 600 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2016 Mesto Nové Zámky 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 2 311 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ( šanóny, perá, lepidlá, spinky, kancelársky papier.... ) Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakladač pákový PP, A4, 5 cm, červený Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (F3). Katolícka univerzita v Ružomberku 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 13 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 492 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SP a MÚK Mesto Prievidza 1 034 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 6/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby MŠ_167 Mesto Komárno 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 44 685 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 217 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 35 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 796 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 82 985 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 12 616 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Divadlo Nová scéna 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a ostatný spotrebný materiál Teresa Benedicta 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 073 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tlačivá, papier Stredná odborná škola lesnícka 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 31 846 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 68 947 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 081 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby Základná škola s materskou školou 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovateľná tabuľa a spony do elektrickej zošívačky Fakultná nemocnica Nitra 37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 443 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 054 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 12 097 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krúžková vazba plastová Spojená škola 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 90 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 908 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Trenčín 10 694 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 855 EUR 2017 Tovary Nie 1
samonamáčacia prečiatka s textom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (1) Centrum vedecko-technických informácií SR 4 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 941 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 877 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 822 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 795 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 6 192 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 224 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 741 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 7 494 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 228 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 550 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13 274 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 216 621 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 81 559 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 10 433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 9 291 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier, xerografický papier Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 23 606 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 24 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (R2). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 513 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Flipchart universal triangel mobilný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 641 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych krabíc a zakladačov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 631 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 137 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup kalendárov 2019, kanc. potrieb, diárov 2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 57 929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepiace štítky na označenie biologického materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 970 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 31 617 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 576 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 837 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 75 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15 451 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 6 422 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelérske potreby Centrum sociálnych služieb - Juh 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský materiál Spojená škola Juraja Henischa 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola 1 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ceruzky a pastelky Ekonomická univerzita v Bratislave 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visačka s textilným remienkom IUVENTA 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 221 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 628 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 1 715 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 398 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a umelecké potreby Teresa Benedicta 1 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 007 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre CVČ_55 Mesto Komárno 201 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 17 117 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 346 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 8 088 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby jún 2017 Mesto Pezinok 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 22 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 109 402 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gymnázium Ľudovíta Štúra 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela smaltovaná magnetická tabuľa 120 x 200 cm, popisovače na biele tabule Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a zariadenie. Národný onkologický ústav 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-Magnetický flipchart Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť Spišská katolícka charita 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - rôzne kancelárske potreby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 193 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické tabule s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 505 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Župkov 1 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov MÁRIE 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 2 993 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Slovenský pozemkový fond 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 220 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 109 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát jutový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 7 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Páková rezačka na papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do VÚC 2017 Mesto Nové Zámky 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 35 019 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1 090 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre administratívne účely. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 873 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 328 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb na 1 rok Dopravný úrad 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 492 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ Mesto Prievidza 9 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 231 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 527 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie, hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 579 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 941 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Novoť 68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 13 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 510 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL 0416 Slovenská inovačná a energetická agentúra 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 608 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 Mesto Prešov 24 400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 162 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 5 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 14 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 667 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – Multidotyková interaktívna tabuľa s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 243 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 888 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 742 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 127 146 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby február 2017 Mesto Pezinok 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 2 024 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 512 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 369 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (le) Katolícka univerzita v Ružomberku 642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 01/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 488 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 221 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 15 807 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiace pásky Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 366 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie podujatí počas SK V4 PRES Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 447 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 275 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 040 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8 770 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 341 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 6 362 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220183, a projekt Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220184 Výskumný ústav dopravný, a.s. 23 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 530 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 495 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 944 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - euroobal, výkres Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 476 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 44 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III. Katolícka univerzita v Ružomberku 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 856 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Skalica 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 37 913 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 247 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-popisovacia tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 284 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 013 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 908 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a výtvarný materiál Mesto Trnava 6 615 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2020 Mesto Nové Zámky 993 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Katolícka univerzita v Ružomberku 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 22 478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 17 865 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 75 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 743 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar 2018 Trnavský samosprávny kraj 496 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 827 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 536 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné tabuľky k dverám Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 302 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2018 Mesto Pezinok 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 161 272 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 9 076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre UK v Bratislave 2015 Univerzita Komenského v Bratislave 13 880 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 135 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 7 831 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 077 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4 Mesto Trnava 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 861 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 236 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 968 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 001 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 297 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - základné Psychiatrická nemocnica 9 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – preklápacia mobilná tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 150 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Prešov 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 670 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 449 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 717 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 615 796 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-papier Časť II Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 940 EUR 2019 Tovary Áno 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 436 548 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 12 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 50 592 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2016 Mesto Prešov 26 606 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre 5 stredísk sociálnych služieb marec 2018 Mesto Pezinok 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 100 EUR 2015 Tovary Áno 2
Samolepiace etikety Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 7 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladacia mapa, taška na dokumenty, gélový roller, podložka pod myš, karisblok, sada linerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 214 829 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
technické fixky, sada 4ks linerov, grafický popisovač, grafické fixky, sada grafických ceruziek, sada pasteliek, skicár, papierový flipchartový blok, batoh na notebook, mapa Slovenska-puzzle, geografický atlas Slovenská republika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 524 EUR 2019 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 845 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 476 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezidentské voľby 2019 - Kancelárske potreby a tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 312 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby_2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 65 418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 154 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 38 427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 132 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 632 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 56 653 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 850 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xerografický papier, servítky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 010 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 734 826 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 149 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Centrum účelových zariadení 22 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby V Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 541 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 658 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Perá s gravírovaním, resp. potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 34 818 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 035 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistička vzduchu CEIT a.s. 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Dolný Kubín 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 358 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 965 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 556 EUR 2014 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 2 298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 67 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb pre potreby mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 166 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 799 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 150 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 713 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 11 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 1 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 7 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 43 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 3 736 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 853 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 285 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľby do europarlamentu 2019 - kancelárske potreby a tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 018 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera pre potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier,servítky, diare Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 3 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perá s gravírovaním, resp. potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 38 496 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 030 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – obojstranná magnetická tabuľa mobilná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10 026 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 956 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 103 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 8 687 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 268 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola, Seňa 507 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 357 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_51 Mesto Komárno 603 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 486 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 079 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a materiál Zariadenie pre seniorov Náruč 8 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2019 Mesto Pezinok 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 055 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného kancelárskeho materiálu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 69 008 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária verejného ochrancu práv 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 306 693 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 731 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske tlačivá, zdravotnícke tlačivá a kancelárske potreby zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 14 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby S.O.S. n.o. 2 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 796 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 157 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20 162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2017 Mesto Trenčín 10 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 10 061 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 4 110 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 439 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Banskej Bystrici 3 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
archívne boxy a archívne spony Výskumná agentúra 8 640 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Mesto Zlaté Moravce 12 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 610 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 7 149 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 178 700 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa lakovaná Ústav experimentálnej fyziky SAV 227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plánovacia magnetická tabuľa, teleskopický plastový tubus s popruhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 211 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 283 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 283 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotografický papier pre laserové tlačiarne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 176 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 860 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 427 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 1 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 13 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 26 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 5 347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 622 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 13 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 9 543 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 10 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 2 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 56 348 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 138 600 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obec Zborov nad Bystricou 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 048 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2 148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Mesto Svätý Jur 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274 588 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, stolové kalendáre, zošity Stredná odborná škola lesnícka 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 423 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 077 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 117 804 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 83 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 199 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 2 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 970 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 434 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 311 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky materiál, potreby a papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 169 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 112 167 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 638 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 8 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, potreby a papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 263 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre centrum voľného času_97 Mesto Komárno 181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nitriansky samosprávny kraj 8 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzamykateľné vitríny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 2 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál Nitriansky samosprávny kraj 6 050 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 786 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6 821 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 2 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (ccv) Katolícka univerzita v Ružomberku 541 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 904 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8 607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál Nitriansky samosprávny kraj 6 018 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 14 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 13 519 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 27 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 11 516 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovač na tabule TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78 702 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 1 569 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 66 114 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 52 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 7 225 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 220 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 290 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 50 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá a kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 247 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Galanta 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 30 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 078 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 20 376 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 488 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 1 794 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 844 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
KANCELÁRSKE POTREBY A KANCELÁRSKY PAPIER Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 39 707 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a výtvarný materiál Mesto Trnava 7 417 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 019 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 67 062 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 156 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske a administratívne výdavky (potreby) Obec Hladovka 850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 547 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 514 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 3 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Svätý Jur 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 606 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 034 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 40 388 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent S.O.S. n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 196 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 94 746 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 107 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 515 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 II. kolo Mesto Nové Zámky 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 466 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 677 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Púchov 9 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Galanta 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 11 184 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 987 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 763 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby Mesto Komárno 124