CPV kód

30000000-9

Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 8 057 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 735 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 55 833 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 76 699 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 16 180 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 118 471 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 2 904 485 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 21 678 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 999 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 1 556 EUR
Spojená škola internátna 2 70 955 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 416 550 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 53 271 EUR
Slovak Business Agency 1 14 166 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 856 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 2 2 028 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 1 689 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 956 094 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 18 018 EUR
HOREZZA, a.s. 5 5 132 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 6 103 374 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 29 408 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 9 746 EUR
Mesto Komárno 3 1 863 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 783 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 265 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 218 260 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 3 0 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 23 34 200 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 15 46 273 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 5 295 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 848 EUR
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. 1 58 990 EUR
Slovenské národné múzeum 2 886 EUR
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 2 139 650 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 26 39 515 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 360 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 28 64 733 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 31 1 087 744 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 13 750 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 4 13 574 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 2 542 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 2 80 074 EUR
IUVENTA 1 50 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 22 788 EUR
Mesto Galanta 1 43 200 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 372 EUR
Mesto Kežmarok 4 13 913 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 18 17 612 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 2 933 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 4 200 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 108 EUR
Obec Varhaňovce 1 76 EUR
Obec Trenčianska Teplá 2 1 442 EUR
Mesto Púchov 1 10 250 EUR
Obec Ostrovany 1 0 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 135 445 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 3 338 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 2 41 289 EUR
Štátna pokladnica 1 63 445 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 390 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 42 853 EUR
Horská záchranná služba 1 9 167 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 119 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 817 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 7 11 361 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 3 616 EUR
Obec Kráľová pri Senci 2 317 EUR
Obec Brusno 1 108 EUR
Sociologický ústav SAV 4 2 861 EUR
Okresný súd Galanta 1 2 EUR
SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY 1 35 170 EUR
Národný onkologický ústav 36 83 841 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 6 677 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 101 750 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 513 EUR
Gymnázium 1 92 599 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 80 202 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 2 64 848 EUR
Archeologický ústav SAV 3 32 896 EUR
Spojená škola 3 38 215 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 1 23 880 EUR
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 1 56 446 EUR
Spojená škola 3 30 883 EUR
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 2 62 772 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 93 000 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 0 EUR
Alfa print, s.r.o. 2 145 500 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 265 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 345 EUR
CEIT a.s. 1 235 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 1 533 EUR
Spojená škola internátna 3 3 256 EUR
UNIZDRAV Finance, s.r.o. 2 125 495 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 979 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 0 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 169 345 EUR
Spojená škola 2 958 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 412 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 3 5 276 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 2 1 124 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 620 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 8 083 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 277 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 899 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
Základná škola Matky Alexie 5 1 017 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 941 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 8 207 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola - Alapiskola 3 16 863 EUR
Filozofický ústav SAV 4 3 895 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 8 600 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 177 EUR
Školský internát 1 7 999 EUR
PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. 1 6 625 EUR
Nadácia EKOPOLIS 1 1 622 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 3 913 EUR
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 3 17 746 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 3 0 EUR
Ing. Alfréd Choleva - CHANGE COMPUTER 1 102 EUR
MT - EduHouse s.r.o. 1 7 475 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 1 21 049 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Mostová 53 1 28 656 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 2 1 647 EUR
KVANT spol. s r.o. 2 139 650 EUR
DATALAN, a.s. 11 3 890 579 EUR
AutoCont SK a.s. 8 453 569 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 15 8 741 EUR
GAMO a.s. 2 147 098 EUR
F.A.T., s.r.o. 4 2 939 EUR
Gratex International, a.s. 2 24 832 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 9 14 104 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 8 10 893 EUR
PcProfi, s.r.o. 2 24 679 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 1 750 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 872 EUR
SOFOS, s r. o. 7 336 589 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 253 EUR
G.Biz a partneri, s. r. o. 1 58 990 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 2 41 289 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 72 608 EUR
Tecton, a.s. 1 1 935 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 783 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 9 222 906 EUR
Xepap, spol. s r.o. 5 9 792 EUR
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. 1 45 600 EUR
PC SEMA, s.r.o. 9 35 061 EUR
Datacomp s.r.o. 3 4 761 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 493 611 EUR
TEMPEST a.s. 1 735 000 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 2 21 397 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 1 63 445 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 9 32 897 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 5 3 219 EUR
Disig, a.s. 1 14 166 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 19 457 902 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 2 EUR
Grex SK, s. r. o. 1 5 EUR
ITSK, s.r.o. 42 111 796 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 3 6 678 EUR
ALPHASET spol. s r.o. 7 8 538 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 6 14 586 EUR
MarDur s. r. o. 1 15 121 EUR
EUROPEA ES, s. r. o. 1 1 166 EUR
IKARCOM, s.r.o. 1 101 750 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 1 492 EUR
MAJSTER CENTRUM s.r.o. 1 14 526 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 16 456 EUR
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. 1 53 271 EUR
DD21 s.r.o. 4 10 202 EUR
PRINTO s.r.o. 1 3 787 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 89 623 EUR
exe, a.s. 3 47 280 EUR
Nussy, s.r.o. 2 11 950 EUR
Agem computers, spol. s r.o. 1 6 226 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 720 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 3 5 614 EUR
SCP PAPIER, a.s. 3 9 963 EUR
NEW HESO-COM, spol.s.r.o 1 42 853 EUR
MB TECH BB s.r.o. 27 75 143 EUR
HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 1 99 900 EUR
Next Team, s.r.o. 1 372 EUR
TatraMed Software s.r.o. 1 2 800 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 10 5 017 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 7 19 371 EUR
Legia, a.s. 1 4 398 EUR
Školská technika s.r.o. 2 1 840 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 6 4 070 EUR
nanoTECH s.r.o. 4 18 269 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 2 1 184 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 770 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 4 12 830 EUR
TOWDY s. r. o. 1 1 580 EUR
Slavomír Binčík - Junior 1 190 EUR
One Print s.r.o. 4 9 867 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 2 1 194 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 1 313 EUR
VICOM s.r.o. 1 4 764 EUR
IKARO s.r.o. 2 10 514 EUR
Simply supplies s.r.o. 2 5 765 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 394 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 4 1 910 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 2 1 838 EUR
Martin Gall - MG COMP 6 21 757 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 1 424 EUR
OLHA TRADE, s.r.o. 1 178 EUR
INCO - AG, s.r.o. 2 125 495 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 190 EUR
VERDI, s. r. o. 1 2 159 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 6 250 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 2 1 117 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 2 1 321 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 3 10 440 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 2 8 083 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 0 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 1 140 EUR
Zero, spol. s r.o. 1 6 850 EUR
SIGNAL-CODE s.r.o. 1 922 EUR
Media Leaders s.r.o. 1 299 EUR
nevilleweb s.r.o. 1 600 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 4 206 389 EUR
microform, s.r.o. 1 161 350 EUR
TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 4 6 228 EUR
VT DATA s.r.o. 4 8 050 EUR
Magic Print s.r.o. 2 17 867 EUR
GOTANA, s. r. o. 4 18 516 EUR
Hardware Support s.r.o. 5 13 021 EUR
ARKA, a.s. 1 368 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 291 EUR
Andrej Holka 3 22 755 EUR
C.solution s.r.o. 1 1 250 EUR
EuroServis LK spol. s r. o. 3 6 969 EUR
FAX & COPY Prešov, spol. s r. o. 1 446 EUR
PM invention, s.r.o. 3 18 018 EUR
HENRYSO, s.r.o. 10 31 512 EUR
Setop, s.r.o. 2 4 603 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 7 475 EUR
Pavel Scholtz 2 2 961 EUR
X logistics, s.r.o. 4 25 698 EUR
B - SERVIS s.r.o. 3 4 791 EUR
GIEGO s.r.o. 2 8 949 EUR
KASON, s.r.o. 4 55 265 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 10 250 EUR
HS technology s.r.o. 2 7 108 EUR
Job assistence, s.r.o. 1 212 289 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT zariadenia pre Inkubátor Komárno n. o. INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. 59 340 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt S - sebarealizácia, P - poznávanie, Š špecializácia. Stredná priemyselná škola Snina 12 285 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt S - sebarealizácia, P - poznávanie, Š špecializácia. Stredná priemyselná škola Snina 57 439 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup osobných počítačov Mesto Galanta 39 999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vytvorenie testovacieho prostredia pre interný IS v Štátnej pokladnici Štátna pokladnica 52 870 EUR 2014 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky pre projekt: „Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život Žilinský samosprávny kraj 57 302 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskeho papiera - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. Okresný súd Galanta 15 840 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v Spojenej škole v Sečovciach Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 126 850 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v Gymnáziu Partizánske Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 108 282 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SOŠ Ostrovského 1, Košice Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 84 181 EUR 2015 Tovary Áno 1
"Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt "Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce". Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 56 671 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie Spojená škola 44 254 EUR 2015 Tovary Áno 3
Nákup zariadení pre HA OB v Kežmarku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 26 653 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 126 767 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup IKT Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 47 040 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v Spojenej škole Sv. Rodiny SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY 31 782 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia vzdelávacieho prostredia na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Gymnázium 79 676 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka interaktívnej techniky Spojená škola 30 273 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie, vybavenie, didaktické pomôcky a školenie Spojená škola internátna 65 500 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka didaktiky – časť I. Výpočtová technika, časť II. Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 74 134 EUR 2015 Tovary Áno 2
Podpora inovácií v SSOŠ Poprad Súkromná stredná odborná škola 89 381 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačno - komunikačné technológie pre zabezpečenie prevádzky zariadenia D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 50 405 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 19 615 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 14 949 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 88 076 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka originálnych náplni do kancelárskej a výpočtovej techniky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 42 853 EUR 2012 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 735 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 69 006 EUR 2011 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 721 131 EUR 2015 Tovary Nie 3
Informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 835 480 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka rezačky papiera a laminovacieho stroja Alfa print, s.r.o. 145 500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 6 140 EUR 2016 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 363 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 614 342 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 43 330 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 185 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 861 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 120 904 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 076 EUR 2017 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 281 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 21 757 EUR 2017 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 703 EUR 2018 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 569 EUR 2018 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 166 174 EUR 2018 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného kancelárskeho materiálu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 220 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie vysokej dostupnosti SAN infraštruktúry na prostredí JRUZ Národné centrum zdravotníckych informácií 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a biela technika pre potreby Spojenej školy internátnej Spojená škola internátna 4 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original Cisco sieťový firewall ASA5515-SSD120-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original Cisco sieťový prepínač WS-C2960S-48LPS-L Národné centrum zdravotníckych informácií 8 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače Fujitsu Siemens E5730 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Wacom Intuos Pro M HOREZZA, a.s. 253 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse HOREZZA, a.s. 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
original Cisco optický 10GBASE-SR SFP Module (PN:SFP-10G-SR) Národný onkologický ústav 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier na vizitky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Centrum vedecko-technických informácií SR 7 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original multifunkčné farebné laserové duplex zariadenie s vrchnym podávačom A6, A4, A3 (print, copy, fax), sieťové, obojstranné KYOCERA FS-C8520MFP (P/N: FS-C8520MFP) + 1x a viac zasobniky papiera (P/N: PF-470) + Tonerové kazety (P/N: TK-895CMYK/B200) Národný onkologický ústav 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier xerografický Centrum vedecko-technických informácií SR 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier rolky Centrum vedecko-technických informácií SR 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Brusno 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF212w Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec CANON C-EXV32/33 čierny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 217 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server DELL PowerEdge R530 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače Fujitsu Siemens E5730 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 4 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Obec Kráľová pri Senci 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosná tlačiareň samolepiacich štítkov Dymo, RHINO 6000, s kufríkom (PN: S0771970) + Sada 5x polyesterových pások s trvalým lepidlom s certifikáciou UL (UL969), a v súlade so smernicou RoHS, čierny text na bielej, vo veľkosti 6mm, 9mm, 12mm, 19mm, 24mm Národný onkologický ústav 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
original Cisco optický 10GBASE-SR SFP Module (PN:SFP-10G-SR) Národný onkologický ústav 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál softvér Perennity DICOM Edition k centrálnej vypaľovačke CD/DVD Burning robot EPSON DISCPRODUCER PP-100N (SATA) Národný onkologický ústav 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre materskú školu_notebook_24 Mesto Komárno 1 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Notebooku pre potreby MŠ Mesto Komárno 738 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň pre potreby MŠ Mesto Komárno 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZA kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZA kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby a papiernický tovar Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 8 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SŠI Spojená škola internátna 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače Fujitsu Siemens E5730 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie, termotlačiareň Fakultná nemocnica Nitra 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konektor-externá pamäť-USB Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hard disk do servera HP Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 7 728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na kopírovanie, skenovanie a tlačenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 80 068 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pečiatka na základnú finančnú kontrolu - 4 ks Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Vivo AiO V230ICGK-BC094X Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original sieťová čiernobiela laserová tlačiareň, A4, A6 HP LaserJet Pro M201n (PN: CF455A) Národný onkologický ústav 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 7 728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače HP Compaq dc7900 alebo ekvivalent - 10 ks Fakultná nemocnica Nitra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Spojená škola 269 EUR 2016 Tovary Nie 1
sériový server MOXA NPort 5150 1xRS232/RS422/RS485 DB9M 1xLAN s nap.adaptérom (PN: NPort 5150) Národný onkologický ústav 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky Fakultná nemocnica Nitra 1 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby pre MŠ Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače HP Compaq dc7900 alebo ekvivalent - 10 ks Fakultná nemocnica Nitra 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Snímače čiarových kódov Symbol DS4208 Národný onkologický ústav 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie, termotlačiareň Fakultná nemocnica Nitra 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke servisných služieb Národný onkologický ústav 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atrament do veľkoplošného plottra Roland SC-545EX Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kingston DataTraveler HyperX Predator 512 GB, Kingston DataTraveler HyperX Predator 1000 GB Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servery DELL PowerEdge alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 48 852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra (biela, modrá, červená) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Epson EB-X27, stropné držiaky, plátna matné biele, Aio a tlačiareň HP LaserJet Pro P1102 - nie ekvivalent Spojená škola 3 235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servery DELL PowerEdge alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 14 063 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Archeologický ústav SAV 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a biela technika pre potreby SŠI Spojená škola internátna 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie, atramentová tlačiareň Fakultná nemocnica Nitra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E460 alebo ekvivalent Nadácia EKOPOLIS 2 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a batéria Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Slovak Business Agency 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP Compaq Elite 8000CMT alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke servisných služieb Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK FLIP UYX360UA-C4022T Sociologický ústav SAV 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 8 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook LENOVO B50-50, držiak na krátku projekciu, kabeláž Základná škola - Alapiskola 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 4500 E-Series 48-port PoE+Ready10/100/1000 (RJ45) Rozhlas a televízia Slovenska 10 028 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 383 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre upgrade servera HP Proliant ML350p Gen 8 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a komponenty PC - Toner, Valec, Páska, USB flash disk, HDD Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS 600VA alebo ekvivalentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS 1000VA alebo ekvivalentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 1 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné laserové zariadenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra (biela, modrá, červená) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Baner na veľkoplošnú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook LENOVO B50-50, držiak na krátku projekciu, kabeláž Základná škola - Alapiskola 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál sieťová čiernobiela laserová tlačiareň, A4, A6 HP LaserJet Pro M203dn (PN: G3Q46A#B19) Národný onkologický ústav 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál sieťová čiernobiela laserová multifunkčná tlačiareň, A4, A6 HP LaserJet Pro M227fdw (PN: G3Q75A#B19) Národný onkologický ústav 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, A4, A6 HP Color LaserJet Pro M477fdn (PN: CF378A#B19) Národný onkologický ústav 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet Power 802.3at PoE+ Universal PoE (UPOE®) Injector (PN: AIR-PWRINJ6) Národný onkologický ústav 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acer Aspire E15 Obsidian alebo ekvivalent Sociologický ústav SAV 1 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acer Aspire V13 "alebo ekvivalent" Sociologický ústav SAV 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
WI-FI Access Point Centrum vedecko-technických informácií SR 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Kráľová pri Senci 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie a tonery Mesto Kežmarok 4 464 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač HP 260 G2 DM alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Epson workforce DS -6500 alebo ekvivalentný Sociologický ústav SAV 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočný stojan na zakladače Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
WI-FI Access Point Centrum vedecko-technických informácií SR 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP Compaq Elite 8000SFF alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál Cisco ASA 5512-X Sec Ctxt Plus Series Platform License w/HA, more VLAN + Conns (PN: L-ASA5512-SEC-PL=) + Originál Cisco ASA 5512-X Sec Ctxt Plus Series Platform License w/HA, more VLAN + Conns (PN: AC-PLS-P-50-S) Národný onkologický ústav 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prvky pre ethernet kabeláž Stredná odborná škola informačných technológií 1 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihárske dosky OPUS s kovovým chrbtovým kanálom Technická univerzita v Košiciach 7 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a atrament do atramentovej tlačiarne "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 5 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 187 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 2 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s príslušenstvom, softvérom a sieťovými prácami. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie a tonery Mesto Kežmarok 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s príslušenstvom, softvérom a sieťovými prácami. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač HP Compaq Elite 8200SFF alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 3 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 5 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 292 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Národný onkologický ústav 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Spojená škola 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 753 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originálne Horská záchranná služba 13 018 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie 2 ks vrátane tonerov Mesto Kežmarok 5 856 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač HP Compaq Elite 8200SFF alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný spotrebný materiál CEIT a.s. 301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia - farebné s náhradnými tonermi (2 typy, 3 kusy) Kancelária verejného ochrancu práv 12 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre podporu CAX - Vežových pracovných staníc Centrum výcviku Lešť 37 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 593 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika. Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Ricoh MPC 3004 SRA3 alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovačka, rezačka rotačná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Ricoh MPC 3004 SRA3 alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, HP Color LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent. HOREZZA, a.s. 1 732 EUR 2017 Tovary Nie 1
obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, HP Color LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent. HOREZZA, a.s. 1 732 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou pre materské školy Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby pre MŠ Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou pre materské školy Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, HP Color LaserJet Pro M477fdn. HOREZZA, a.s. 2 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál cisco rack mount kit pre switch Cisco Catalyst C3850 (PN: C3850-RACK-KIT=) Národný onkologický ústav 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka, laminátor Slovenské národné múzeum 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - PC zostavy a softvér Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 13 703 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - ostatná technika Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 3 064 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - zariadenia pre tlač Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 4 554 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rotačná rezačka, laminátor Slovenské národné múzeum 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet s klávesnicou Základná škola Veľký Šariš 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihárske dosky OPUS s kovovým chrbtovým kanálom Technická univerzita v Košiciach 7 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
tabelačný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 14" (DELL Latitude) Filozofický ústav SAV 1 419 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 14" (Lenovo Yoga AST) Filozofický ústav SAV 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13.3 palcový Filozofický ústav SAV 1 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné pamäťové médium - USB Národný bezpečnostný úrad 2 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 14" (DELL Latitude) Filozofický ústav SAV 1 419 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač HP Compaq Elite 8200SFF alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 17 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 748 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 10 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie - farebné s náhradnými tonermi Kancelária verejného ochrancu práv 1 765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, A4, A6 HP Color LaserJet Pro M477fdn (PN: CF378A#B19) Národný onkologický ústav 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Archeologický ústav SAV 13 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné pamäťové médium - USB Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 687 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Archeologický ústav SAV 14 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou s krídlami a posuvom Obchodná akadémia Považská Bystrica 2 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s krátkou projekciou Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, záložných zdrojov, IP kamier a software Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál Cisco sieťový prepínač WS-C2960X-24PS-L, Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base Krajský súd v Banskej Bystrici 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál Cisco sieťový prepínač WS-C2960X-24PS-L, Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base Krajský súd v Banskej Bystrici 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Fujitsu Esprimo E9900 Spojená škola Banská Bystrica 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie 2 ks vrátane tonerov Mesto Kežmarok 5 088 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovačka Obec Varhaňovce 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD 120 GB, WDS120G2G0A Ing. Alfréd Choleva - CHANGE COMPUTER 102 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovací kancelársky stroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Obchodná akadémia Považská Bystrica 12 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompletné zariadenie a vybavenie tried výpočtovou a interaktívnou technikou Obec Ostrovany 27 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 598 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický tubus na výkresy IUVENTA 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 4 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery a optické valce Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 934 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 689 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika MT - EduHouse s.r.o. 11 998 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 16 138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný prenosný elektronický hlasový prekladač jazykov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - IKT technika Obec Trenčianska Teplá 2 446 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Základná škola 4 726 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 641 EUR 2018 Tovary Nie 1
ND do výpočtovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 926 EUR 2018 Tovary Nie 1
monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 706 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozširujúci modul N55-M16UP=určený pre Cisco Naxus N5K-C554UP so 16 unified portami Národné centrum zdravotníckych informácií 11 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 982 EUR 2018 Tovary Nie 2
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihárske dosky OPUS s kovovým chrbtovým kanálom Technická univerzita v Košiciach 7 207 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 26 049 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 741 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup HW a SW s príslušenstvom pre podnikové prostredie Trnavský samosprávny kraj 237 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál stolová sieťová tlačiareň plastových kariet ZEBRA ZXP 3 Ethernet RJ45 Národný onkologický ústav 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 641 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Nákup originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov Hlavné mesto SR Bratislava 21 868 EUR 2018 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - IKT technika Obec Trenčianska Teplá 2 446 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárske stroje, programové vybavenie Školský internát 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Pedagogická a sociálna akadémia 4 007 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microsoft Compact Optical Mouse 500 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 13 232 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Mostová 53 34 387 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor, dataprojektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 34 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 764 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook, držiak na krátku projekciu, kabeláž Základná škola - Alapiskola 8 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 2 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ - IP a interaktívne komponenty Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 340 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT technika a TV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup HW a SW s príslušenstvom pre podnikové prostredie II. Trnavský samosprávny kraj 232 759 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 7 689 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT zariadenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 947 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenie a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 843 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenie a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 075 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 248 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika Mesto Púchov 14 489 EUR 2019 Tovary Áno 1
UNIZDRAV Finance, s. r. o. - zvýšenie konku-rencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s.r.o. 161 980 EUR 2019 Tovary Áno 2
IKT technika a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 73 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT, elektro zariadenia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 754 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenie a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 041 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baner na veľkoplošnú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 020 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, cerzky, gumy a perá Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 473 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, záložný zdroj, príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 015 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook + Office Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, záložný zdroj, príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitalizačné pracovisko Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 193 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitory Slovenská agentúra životného prostredia 2 051 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, príslušenstvo, laserová tlačiareň, notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 107 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-db1013nc Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracia karta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC HP ProDesk 400 G6 (7EM15EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Telefóny Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 398 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook HP Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - zdroj, príslušenstvo, reproduktory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie serverovej infraštruktúry a rozšírenie diskového priestoru existujúcej infraštruktúry Slovenský hydrometeorologický ústav 218 264 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 756 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 936 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a optické válce Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 625 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívny monitor so stojanom Základná škola, Krosnianska 4, Košice 11 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 403 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 403 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 167 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar a prevádzkový materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 16 111 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 505 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 125 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 390 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×