CPV kód

24455000-8

Dezinfekčné prostriedky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 45,333 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 0 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 30,464 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 602,618 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 39,054 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 30 248,982 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 35 59,939 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 16 316,411 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 4,434 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 18,589 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 45,632 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 18,000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 211,663 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 38,998 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 539 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 124,144 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 37,333 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 35,579 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 26,849 EUR
Mesto Holíč 1 301 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 23 7,152 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 34 589,002 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 35,000 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 13,977 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 11,852 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 51,346 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 4,177 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 1,606 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 54,923 EUR
Záchranná služba 2 22,207 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 5,742 EUR
Mesto Svätý Jur 3 641 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 0 EUR
Národné rehabilitačné centrum 15 18,734 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 767 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 10,643 EUR
Národný onkologický ústav 51 70,604 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 173,323 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1,321 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 1,083 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 5,900 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 3,771 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 4,721 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 113,262 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 38,745 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 17,306 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 2,850 EUR
Domov sociálnych služieb 2 2,364 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 5,992 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 4 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 667 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 75,483 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 663 EUR
Základná škola 1 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 3,324 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 46,532 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 17,333 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 0 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 1 10,343 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2,418 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 2 4,084 EUR
Petržalský domov seniorov 1 0 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 324 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3,240 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2,583 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
INTRAVENA s.r.o. 1 4,399 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 49 603,338 EUR
TT Pharma, s.r.o. 3 100,329 EUR
JUMICOL, s.r.o. 4 20,675 EUR
LEON global s.r.o. 7 40,205 EUR
BANCHEM, s.r.o. 12 121,429 EUR
DCX spol. s r. o. 1 1,042 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 211,663 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 42 272,634 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 30 76,378 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 2 10,643 EUR
Nemček G&R s.r.o. 1 0 EUR
NJL s.r.o. 1 23,391 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 2 24,458 EUR
FERLUK, s.r.o. 1 173,323 EUR
ECOLAB s.r.o. 54 470,791 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 3 39,967 EUR
GA, spol. s r.o. 1 0 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 37,333 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 5 6,079 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 7 153,613 EUR
ATANI, s.r.o. 13 54,071 EUR
Ing. Iveta Janíková 5 3,461 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 16 12,899 EUR
KRIDLA s.r.o 1 0 EUR
Roman Laco - ROADA 2 11,257 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 2 557 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 7 23,082 EUR
VICOM s.r.o. 1 105 EUR
Persona s.r.o. 2 4,442 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 315 EUR
D. H. K O M P L E T s. r. o. 1 1,183 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 217 EUR
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 2 39,054 EUR
Ecoder s.r.o. 1 10,430 EUR
ENORC, s. r. o. 5 11,852 EUR
Mette s. r. o. 33 565,611 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 2 124,744 EUR
HerbVitea, s. r. o. 2 33,665 EUR
Hyacinta Bullová 1 0 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 0 EUR
AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 1 45,333 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 1 1,550 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 2 490 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 3,868 EUR
JLSPHARM s. r. o. 1 1,313 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dezinfekčné prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 46,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12,285 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 204,931 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 50,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 33,576 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup čistiacich a hygienických potrieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 211,663 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 602,620 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dezinfekčné prípravky Fakultná nemocnica Trnava 118,221 EUR 2017 Tovary Nie 6
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2,153 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické potreby Zariadenie pre seniorov Komárno 76,498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2,112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2,191 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,329 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná a ošetrujúca emulzia pre normálnu pokožku Národný onkologický ústav 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na termolabilné zdravotnícke prostriedky, rigídne i flexibilné endoskopy, pomôcky pre anestéziu a inštrumentárium, vhodný do ultrazvukových čističiek Národný onkologický ústav 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Holíč 564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,954 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM dezinfekcia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 1,248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,434 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 14,994 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 29,842 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 28,568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 3,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky 160428 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 283 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky pre citlivé povrchy Národný onkologický ústav 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky pre citlivé povrchy. Národný onkologický ústav 1,942 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2,545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33,043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1,563 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4,596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 49,139 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29,169 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6,182 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12,396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 27,217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Širokospektrálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok na umývateľné povrchy zdravotníckeho vybavenia a plôch Národný onkologický ústav 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek používaných v zdravotníctve Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25,375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania Petržalský domov seniorov 11,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk, umývanie rúk, ošetrovanie pokožky rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 35,597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33,043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 314 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1,202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 804 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre predoperačnú dezinfekciu kože pri malých i veľkých chirurgických zákrokoch, číry Národný onkologický ústav 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre predoperačnú dezinfekciu kože pri malých i veľkých chirurgických zákrokoch, číry Národný onkologický ústav 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncentrát pre dekolonizáciu a dekontamináciu tela pacienta Národný onkologický ústav 1,552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a nitrilové rukavice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18,977 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 18,141 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,111 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prosriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30,654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, malé plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 664 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostiedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2,021 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčne prostriedky do umývačiek podložných mís Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych dezinfekčných prostriedkov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 838 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravok pre celotelovú dekolonizáciu a dekontamináciu pacienta Národný onkologický ústav 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, povrchy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,063 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6,240 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2,464 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 1,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky 2212 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,923 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 38,243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 4,716 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 90,679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia 1743 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dezinfekcia pre zdravotnícke zariadenie Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3,180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Záchranná zdravotná služba Bratislava 61,247 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,786 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípravok pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia vo forme peny Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 4,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 3,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 1,014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 1,176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 1,026 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 1,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ochranné masky a ochranné protichemické obleky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19,924 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1,624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19,924 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky (alebo ekvivalent) Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 26,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,345 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6,624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21,669 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2,039 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4,728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12,086 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, vlhčené utierky Fakultná nemocnica Trnava 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,645 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 13,798 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6,533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 1,053 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Národný onkologický ústav 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11,425 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk, umývanie rúk, ošetrovanie pokožky rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11,375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 215,756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 26,604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výroby Domov sociálnych služieb 3,597 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dezinfekcia na ruky, dezinfekcia plôch a nástrojov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 329 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3,708 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčne prostriedky do umývačiek podložných mís Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6,306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na báze chlóru Fakultná nemocnica Trnava 8,421 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,438 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 39,976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica Trenčín 55,182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 8,486 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky, dezinfekčné prostriedky na povrchy a predmety Psychiatrická nemocnica Hronovce 5,465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace a leštiace potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21,007 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky, tekuté bielidlo, aviváž Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,981 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12,997 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,581 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,028 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13,596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 4,321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2,603 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotné stredisko Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 133 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 428 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2,412 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 148,973 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky - Clinell Národný onkologický ústav 2,890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,070 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - objektová chémia a kuchynská prevádzka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,203 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4,284 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3,404 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19,247 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,781 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2,822 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8,130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,426 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 6,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné tablety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 7,110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11,929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23,391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,861 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Nemocnica s poliklinikou Myjava 2,267 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9,622 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2,242 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3,895 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,521 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 3,753 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 10,343 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17,766 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 90,259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,595 EUR 2018 Tovary Nie 1