CPV kód

24455000-8

Dezinfekčné prostriedky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 912 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 45 333 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 83 117 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 30 464 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 34 1 961 085 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 39 054 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 42 844 220 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 45 75 065 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 20 425 460 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 11 224 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 18 589 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 974 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 45 632 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 18 000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 211 663 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 103 993 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 539 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 330 451 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 37 333 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 45 742 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 9 551 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 26 849 EUR
Mesto Holíč 1 301 EUR
Mesto Partizánske 1 574 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 32 12 152 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 35 612 393 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 35 000 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 13 977 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 13 752 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 51 346 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 4 177 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 1 606 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 55 121 EUR
Záchranná služba 2 22 207 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 20 417 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 74 290 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 13 492 EUR
Mesto Svätý Jur 9 1 921 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 0 EUR
Národné rehabilitačné centrum 21 31 840 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 767 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 3 198 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 10 643 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 142 EUR
Národný onkologický ústav 53 80 980 EUR
Mesto Lučenec 1 283 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 173 323 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 2 854 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 1 083 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 5 900 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 3 771 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 4 721 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 8 167 762 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 61 244 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 18 354 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 2 850 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 9 325 EUR
Domov sociálnych služieb 2 2 364 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 9 458 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 4 0 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 98 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 667 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 75 483 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 663 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 2 899 EUR
Základná škola 1 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 3 324 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 6 71 116 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 17 333 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 5 31 589 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 2 19 836 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 418 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 4 15 657 EUR
Petržalský domov seniorov 1 0 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 886 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 240 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 583 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 590 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 366 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
INTRAVENA s.r.o. 1 4 399 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 64 1 221 327 EUR
TT Pharma, s.r.o. 4 109 880 EUR
JUMICOL, s.r.o. 4 20 675 EUR
LEON global s.r.o. 9 42 786 EUR
BANCHEM, s.r.o. 16 179 996 EUR
DCX spol. s r. o. 1 1 042 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 211 663 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 70 517 011 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 41 239 202 EUR
Lambda Life a.s. 1 1 388 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 2 10 643 EUR
Nemček G&R s.r.o. 1 0 EUR
NJL s.r.o. 2 46 782 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 5 49 154 EUR
FERLUK, s.r.o. 1 173 323 EUR
ECOLAB s.r.o. 73 1 541 124 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 104 962 EUR
GA, spol. s r.o. 1 0 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 37 333 EUR
AUTEX s.r.o. 1 96 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 7 10 264 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 10 214 693 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 1 9 729 EUR
ATANI, s.r.o. 18 101 542 EUR
Ing. Iveta Janíková 7 4 076 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 36 44 330 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 258 EUR
KRIDLA s.r.o 1 0 EUR
Roman Laco - ROADA 5 12 393 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 2 557 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 7 23 082 EUR
VICOM s.r.o. 1 105 EUR
Persona s.r.o. 2 4 442 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 315 EUR
D. H. K O M P L E T s. r. o. 1 1 183 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 217 EUR
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 2 39 054 EUR
Ecoder s.r.o. 1 10 430 EUR
ENORC, s. r. o. 6 13 752 EUR
Mette s. r. o. 33 565 611 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 3 331 051 EUR
HerbVitea, s. r. o. 2 33 665 EUR
Hyacinta Bullová 1 0 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 1 37 415 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 0 EUR
AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 1 45 333 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 4 22 314 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 2 490 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 3 868 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 338 EUR
euroAT, s.r.o. 3 2 511 EUR
Filson Slovakia s.r.o. 1 433 EUR
JLSPHARM s. r. o. 1 1 313 EUR
BOLUS s r.o. 1 860 EUR
EDENPharma, s. r. o. 1 11 273 EUR
HygArt s.r.o. 1 35 044 EUR
Ecolab s.r.o. 2 47 183 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dezinfekčné prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 46 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 285 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 204 931 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 50 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 33 576 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup čistiacich a hygienických potrieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 211 663 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 602 620 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dezinfekčné prípravky Fakultná nemocnica Trnava 118 221 EUR 2017 Tovary Nie 6
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 153 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické potreby Zariadenie pre seniorov Komárno 76 498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2 112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2 191 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 329 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná a ošetrujúca emulzia pre normálnu pokožku Národný onkologický ústav 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na termolabilné zdravotnícke prostriedky, rigídne i flexibilné endoskopy, pomôcky pre anestéziu a inštrumentárium, vhodný do ultrazvukových čističiek Národný onkologický ústav 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Holíč 564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 954 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM dezinfekcia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 434 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 14 994 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 29 842 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 28 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 3 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky 160428 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 283 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky pre citlivé povrchy Národný onkologický ústav 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky pre citlivé povrchy. Národný onkologický ústav 1 942 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33 043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 563 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 49 139 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 169 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 27 217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Širokospektrálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok na umývateľné povrchy zdravotníckeho vybavenia a plôch Národný onkologický ústav 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek používaných v zdravotníctve Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania Petržalský domov seniorov 11 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk, umývanie rúk, ošetrovanie pokožky rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 35 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33 043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 314 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 804 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre predoperačnú dezinfekciu kože pri malých i veľkých chirurgických zákrokoch, číry Národný onkologický ústav 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre predoperačnú dezinfekciu kože pri malých i veľkých chirurgických zákrokoch, číry Národný onkologický ústav 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncentrát pre dekolonizáciu a dekontamináciu tela pacienta Národný onkologický ústav 1 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a nitrilové rukavice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18 977 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 18 141 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 111 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prosriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, malé plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 664 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostiedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 021 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčne prostriedky do umývačiek podložných mís Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych dezinfekčných prostriedkov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 838 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravok pre celotelovú dekolonizáciu a dekontamináciu pacienta Národný onkologický ústav 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, povrchy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 063 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 240 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 464 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 1 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky 2212 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 923 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 38 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 716 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 90 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia 1743 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dezinfekcia pre zdravotnícke zariadenie Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Záchranná zdravotná služba Bratislava 61 247 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 786 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípravok pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia vo forme peny Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 4 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 3 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 1 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 1 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 1 026 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 1 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ochranné masky a ochranné protichemické obleky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 924 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 924 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky (alebo ekvivalent) Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 26 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 345 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 669 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 039 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 086 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, vlhčené utierky Fakultná nemocnica Trnava 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 645 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 13 798 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 1 053 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Národný onkologický ústav 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk, umývanie rúk, ošetrovanie pokožky rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 215 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 26 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výroby Domov sociálnych služieb 3 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dezinfekcia na ruky, dezinfekcia plôch a nástrojov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 329 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčne prostriedky do umývačiek podložných mís Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na báze chlóru Fakultná nemocnica Trnava 8 421 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 438 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 39 976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica Trenčín 55 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 486 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky, dezinfekčné prostriedky na povrchy a predmety Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace a leštiace potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 007 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky, tekuté bielidlo, aviváž Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 981 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12 997 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 581 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 028 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 4 321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 603 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotné stredisko Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 133 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 428 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 412 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 148 973 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky - Clinell Národný onkologický ústav 2 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 070 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - objektová chémia a kuchynská prevádzka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 203 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 284 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 404 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 247 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 781 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 822 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 426 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 6 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné tablety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 7 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 861 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 267 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 622 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 242 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 895 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 521 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 3 753 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 10 343 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17 766 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 90 259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Základná škola Zlaté Klasy 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 433 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 934 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 1 - Dezinfekcia na sliznicu, ruky a pokožku tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 22 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 7 002 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 2 - Plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 35 301 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 035 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 6/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 258 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 513 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 9 551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 035 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Partizánske 689 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50 004 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 391 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 557 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 474 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 009 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 158 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 678 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovací systém "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 17 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 221 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 594 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 597 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 20 659 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 845 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 970 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 6 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 650 558 EUR 2019 Tovary Nie 6
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 372 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 228 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 322 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 5 202 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 542 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 398 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 21 389 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 207 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 866 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 615 000 EUR 2019 Tovary Nie 23
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 139 313 EUR 2019 Tovary Nie 7
Dezinfekcia, mydlo a krém na ruky Fakultná nemocnica Trnava 51 434 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 9 493 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 736 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 572 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistič EGR, čistič klimatizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 386 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 151 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné rohože Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 541 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 975 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 039 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok - VIROCID. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 995 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok a dávkovač UNIVERZITA J. SELYEHO 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 5 202 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 262 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 958 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup dezinfekčných prostriedkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 27 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 171 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 007 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 247 671 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 22 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 286 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 42 053 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13 594 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav reumatických chorôb 3 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok s rozprašovačom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 135 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 217 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 930 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 7 652 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 17 204 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 867 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 866 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 470 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 168 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 4 610 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 190 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 811 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 413 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 33 607 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×