CPV kód

24315000-5

Rôzne anorganické chemikálie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 15 568 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 3 389 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 5 233 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 7 083 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 16 8 982 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 27 250 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 6 402 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 39 852 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 565 EUR
Ústav zoológie SAV 1 233 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 1 792 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 3 575 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 3 092 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 12 499 EUR
BIOTECH s.r.o. 6 14 124 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 8 43 189 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 415 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 17 6 880 EUR
Lambda Life a.s. 6 2 980 EUR
VWR International GmbH 3 2 685 EUR
LABO - SK, s. r. o. 7 20 867 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 840 EUR
BD BAMED s.r.o. 1 250 EUR
Chromservis SK s.r.o. 2 44 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 960 EUR
Scandi s.r.o. 1 999 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 776 EUR
NOVATO SK, spol. s r.o. 1 594 EUR
INOVATION Slovakia, s.r.o. 1 4 530 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 4 200 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka chemikálii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 39 900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vodou riediteľný chemický prípravok na odmasťovanie a čistenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
AQUASOLV Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
4. Rôzne anorganické chemikálie a box na 50 sklíčok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium, laboratórne sklo, ochranné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre HPLC a MS analýzy, rukavice Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav zoológie SAV 321 EUR 2016 Tovary Nie 1
11. Rôzne anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 361 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 604 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodou riediteľný chemický prípravok na odmasťovanie a čistenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a rozpúšťadlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 903 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie certifikovaných kalibračných roztokov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne druhy spotrebného materiálu-chemikálie/reagencie a špeciálne sady Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 234 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vodou riediteľný chemický prípravok na odmasťovanie a čistenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre izoláciu gDNA, spotrebné plasty pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
11-2017 Chemikálie 1A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
30. Anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blotovací modul a chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
31. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 506 EUR 2018 Tovary Nie 1
32. Chemikálie a boxy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
33. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 656 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
37. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
41. Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a ostatný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre stanovenie mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu - chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 417 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 142 EUR 2018 Tovary Nie 1
49. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 821 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 339 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 032 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na čistenie produktov z gélu a iné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 223 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologicko-analytickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 702 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 374 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO-5 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémikálie a spotrebný materiál pre laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 40 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 504 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a iné pomôcky do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 693 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a iné laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 328 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO - 1 pre mobilné laboratórium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 776 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 342 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×