CPV kód

22112000-8

Učebnice

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 5,380 EUR
Základná škola Námestovo - Brehy 1 1,063 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 4,091 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 13,986,590 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 3,168 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 2,920 EUR
Základná škola Košice 1 0 EUR
Stredná priemyselná škola 2 5,508 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 1,600 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 1,672 EUR
Základná škola Kežmarská 28 Košice 1 0 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 6,952 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 627 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1,182 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1,864 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 6,142 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 4,482 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 1 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 3,755 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 6,180 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola 1 1,935 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 1,818 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 2 6,290 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 4,223 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 2,031 EUR
Dopravná akadémia 5 3,445 EUR
Základná škola 1 4,445 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 2,364 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 790 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 2,635 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 6,164 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 2,608 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 3,190 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 1,573 EUR
Základná škola 1 1,409 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 2,190 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2,017 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 0 EUR
Základná škola 1 1,637 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 1,439 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1,900 EUR
Základná škola 2 4,907 EUR
Základná škola Staničná 13 1 0 EUR
Stredná odborná škola technická 8 3,452 EUR
Základná škola Fiľakovo 1 1,282 EUR
Základná škola s materskou školou Bolešov 1 921 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 8,127 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho 1 1,907 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 0 EUR
Evanjelická spojená škola 2 1,617 EUR
Spojená škola 1 9,545 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča 1 2,574 EUR
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 2 2,526 EUR
Základná škola 1 1,172 EUR
Základná škola 1 1,589 EUR
Základná škola, Komenského 959, Senica 1 2,582 EUR
Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 1 1,682 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 2,770 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 0 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 1,909 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 3,566 EUR
Obchodná akadémia 1 1,826 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Športové gymnázium 2 1,872 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 1,499 EUR
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 1 2,171 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 2,976 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 2 0 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 149 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 585 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 2,591 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 6,199 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom 1 1,390 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 2,000 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 2,125 EUR
Základná škola Andreja Radlinského 1 1,434 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 1,990 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 2,409 EUR
Základná škola, Bernolákova 16, Košice 1 1,782 EUR
Hotelová akadémia 2 1,650 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 1 2,313 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 7,238 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 1,100 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 1,636 EUR
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 4 1,677 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 2,273 EUR
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 1,717 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 149 EUR
PaedDr. Čabiňáková Naďežda Portál Slovakia 1 385 EUR
TBB, a. s. 1 11,017 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 2 25,609 EUR
KONTAKT PLUS, s.r.o. 3 53,886 EUR
Patria I., spol. s r.o. 3 426,911 EUR
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 3 257,597 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 4 98,682 EUR
NITECH, s.r.o. 4 25,259 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 9 4,868,366 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 8 1,135,453 EUR
AITEC, s. r. o. 4 2,785,656 EUR
RNDR. Jela Šimeková - Proxima Press 3 103,914 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 6 1,239,806 EUR
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 1 16,800 EUR
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. 5 1,809,731 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 4 259,793 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 4 606,353 EUR
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 1 138,108 EUR
Vydavateľstvo DON BOSCO 1 37,158 EUR
IKAR, a.s. 1 86,491 EUR
Peter Skubák - AD REM 7 11,900 EUR
UniKnihy.sk, s.r.o. 67 112,029 EUR
Slovak Ventures s.r.o. 11 11,915 EUR
Eurobooks s.r.o. 2 4,367 EUR
Ing. Ján Strapec Oxico 21 30,556 EUR
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 1 1,142 EUR
Richard Šrobár LITTERA 12 24,610 EUR
PhDr. Anna Oslancová - ALBION BOOKS 10 16,975 EUR
R and D Publishing, spol. s r.o. 1 0 EUR
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 1,390 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
KONTAKT PLUS - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej – reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6,774 EUR 2016 Tovary Nie 1
TERRA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 265,140 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Orbis Pictus Istropolitana - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 647,610 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 730,764 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 40,301 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
AITEC - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 334,995 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS- reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15,300 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VKÚ - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34,550 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 365,794 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príroda - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16,800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 28,300 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TRANOSCIUS - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39,714 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NITECH - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7,715 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Wolters Kluwer - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16,384 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spolok sv. Vojtecha spol. s.r.o. – Reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 332,567 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TERRA - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39,360 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Orbis Pictus Istropolitana - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2,947 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. - reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230,648 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TERRA - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 20,160 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
AITEC, s.r.o. - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26,158 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
KONTAKT PLUS - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14,560 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej – reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34,878 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65,200 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 177,248 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VKÚ - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 53,546 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TBB, a.s. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11,017 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
PROXIMA PRES - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 41,320 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tranoscius, a.s. - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 28,878 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
TERRA - redície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 157,205 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Orbis Pictus Istropolitana - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 340,144 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
SPN - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 861,977 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
AITEC, s.r.o. - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 954,378 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Wolters Kluwer, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9,225 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109,161 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS -reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 47,294 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
NITECH, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9,080 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 212,035 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
SPN - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 170,915 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Spolok sv. Vojtecha - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 190,785 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Didaktis, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138,108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Don Bosco - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37,158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spolok sv. Vojtecha - redícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10,587 EUR 2017 Tovary Nie 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 284,857 EUR 2017 Tovary Nie 1
TERRA - redícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 391,180 EUR 2017 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 295,622 EUR 2017 Tovary Nie 1
KONTAKT PLUS - reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 31,486 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKAR divízia PRÍRODA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86,491 EUR 2018 Tovary Nie 1
PATRIA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 69,218 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORBIS - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 785,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
TERRA - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 366,761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vydavateľstvo Matice slovenskej - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 215,945 EUR 2018 Tovary Nie 1
AITEC - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,471,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spolok sv. Vojtecha - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 72,414 EUR 2018 Tovary Nie 1
VKÚ - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65,253 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXPOL- reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 282,383 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,470,894 EUR 2018 Tovary Nie 1
NITECH - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3,574 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tranoscius - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Gbely 2,156 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 5,695 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Staničná 13 3,619 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6. - 9. ročník Základná škola 2,128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Juraja Fándlyho 2,783 EUR 2016 Tovary Nie 1
anglické učebnice Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 814 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Fiľakovo 1,738 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 3 - 5 (4th Edition) Základná škola s materskou školou Bolešov 1,067 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 4E (4th Edition) 3, Učebnica Project 4E (4th Edition) 4, Project 4E (4th Edition) 5 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 4,741 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 4E (4th Edition) 3, Učebnica Project 4E (4th Edition) 4, Project 4E (4th Edition) 5 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 4,741 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho 2,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča 3,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglický jazyk Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2,970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6. - 9. ročník Základná škola 1,947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1,496 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola 2,035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1,496 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica anglického jazyka Motivate 2. a 3. časť Základná škola s materskou školou Babín 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica anglického jazyka pre 6.-9. ročník Základná škola, Komenského 959, Senica 2,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2,409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Abovská 36, Košice 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 2,816 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Ľudovíta Fullu 1,232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1,804 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 2,147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 4E (4th Edition) 2 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 191 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1,606 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 2 - 5 (3th Edition) alebo ekvivalent Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2,134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Košice 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 2,717 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Fábryho 44, Košice 1,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 3,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1,870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola - Alapiskola 1,661 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Šrobárova 3,938 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6.-9.ročník ZŠ Základná škola 3,124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 2,871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Námestovo - Brehy 1,300 EUR 2016 Tovary Áno 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola J. A. Komenského Revúca 1,870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6.-9.ročník ZŠ Základná škola 3,124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Gymnázium V. B. Nedožerského 1,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1,804 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3,872 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice Family and Friends 2nd Edition 3 Class Book and MultiROM Základná škola J. A. Komenského Revúca 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Športové gymnázium 2,299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3,459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka na vyučovanie anglického jazyka v základnej škole Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom 1,562 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Kežmarská 28 Košice 2,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre základné školy Základná škola Matky Alexie 1,936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre žiakov 6.-9. ročníka Základná škola 3,355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice pre gymnázium Evanjelická spojená škola 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Evanjelická spojená škola 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre žiakov ZŠ Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 3,573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Family and friends 1 (2nd Edition), Učebnica Family and friends 2 (2nd Edition), Project 4E (4th Edition) 2 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 5,034 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica prvouky pre 2 ročník ZŠ Základná škola Michalovce Krymská 5 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola Andreja Radlinského 1,672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Družicová 4, Košice 2,574 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1,275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka II.stupeň Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2,937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola, Bernolákova 16, Košice 1,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
direkt 1 učebnica pre výučbu nemeckého jazyka Dopravná akadémia 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life - Pre - intermediate Workbook Dopravná akadémia 1,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life - Pre - intermediate Student's Book Dopravná akadémia 1,117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solutions Intermediate 2nd edition - druhé vydanie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2,325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Gymnázium Ľudovíta Štúra 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2,265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie učebníc cudzích jazykov ANJ/NEJ Stredná zdravotnícka škola 3,945 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Športové gymnázium 2,444 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola drevárska 2,464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maturita Solutions (3rd edition) - Intermediate Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2,325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Obchodná akadémia 2,370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka- Gateway to maturita B1, Gateway to maturita B1 plus. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3,225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maturita Solutions (3rd edition) Students Book Pre-Intermediate a Direkt neu 1 Spojená škola Banská Bystrica 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie učebníc cudzích jazykov ANJ Stredná zdravotnícka škola 3,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice nemeckého jazyka: Ideen 2 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 855 EUR 2017 Tovary Nie 1
učebnice anglického jazyka Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2,325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie NJ Stredná odborná škola technická 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Hotelová akadémia 1,820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2,670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2,005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola 2,277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 345 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2,054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2,146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického a nemeckého jazyka jazyka Stredná priemyselná škola dopravná 2,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola 10,597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka Gymnázium Andreja Kmeťa 2,265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 5,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná priemyselná škola 2,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka pre 1. a 2. ročník SOŠ Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice nemeckého jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Hotelová akadémia 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice angličtiny New Success Intermediate pre prvákov a druhákov stredných škôl Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2,968 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka šk. rok 2017/2018 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Obchodná akadémia Považská Bystrica 3,168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc. Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2,922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Gymnázium V. B. Nedožerského 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka a metodická príručka pre učiteľov dejepisu Stredná zdravotnícka škola 2,193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life Intermediate Student´s Book - učebnica AJ pre SŠ Dopravná akadémia 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life Pre-Intermediate Student´s Book - učebnica anglického jazyka pre stredné školy Dopravná akadémia 825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola 144 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 763 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice ANJ a NJ pre 3. a 4. ročník SOŠ Spojená škola Banská Bystrica 4,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný zošit na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2,130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný zošit na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice a pracovné zošity na vyučovanie anglického jazyka na SŠ Stredná zdravotnícka škola 3,865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2,931 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4,656 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Dubnica nad Váhom 2,463 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3,563 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná odborná škola obchodu a služieb 2,856 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2,775 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1,956 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice Stredná priemyselná škola 4,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1,230 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORBIS - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 33,580 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 564,504 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXPOL - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 113,216 EUR 2018 Tovary Nie 1
VKÚ - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106,444 EUR 2018 Tovary Nie 1
Patria I. - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 154,642 EUR 2018 Tovary Nie 1
NITECH - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4,890 EUR 2018 Tovary Nie 1
TRANOSCIUS - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSV - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 203,051 EUR 2018 Tovary Nie 1