CPV kód

22000000-0

Tlačené výrobky a príbuzné produkty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 20 EUR
Mesto Trnava 5 25 997 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 36 12 925 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 12 241 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 81 080 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 150 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 731 123 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 87 104 194 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 14 999 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 14 501 EUR
Mesto Nové Zámky 4 7 264 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 1 549 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 5 406 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21 900 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19 29 065 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 2 688 EUR
Záchranná služba 6 7 658 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 137 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 13 2 464 EUR
Zoologická záhrada 2 18 325 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 768 EUR
Obec Kozárovce 1 1 000 EUR
Národný onkologický ústav 12 19 869 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 3 627 EUR
Slovenský olympijský výbor 1 134 999 EUR
Krajská prokuratúra 3 1 438 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 13 167 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 148 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 98 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 882 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 1 450 EUR
Ústav pamäti národa 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 270 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 3 5 606 EUR
Ultra Print, s.r.o. 10 30 779 EUR
DOLIS s.r.o. 2 21 900 EUR
Patria I., spol. s r.o. 1 134 999 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 1 1 738 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 1 0 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 36 EUR
NOVART, s.r.o. 1 174 940 EUR
DMC, s.r.o. 43 29 147 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 5 6 376 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 28 58 902 EUR
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o. 9 57 838 EUR
Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 28 14 238 EUR
i + i print spol. s r.o. 1 150 000 EUR
SCP PAPIER, a.s. 2 1 549 EUR
FLORIAN, s.r.o. 1 1 000 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 2 4 155 EUR
Bittner print s.r.o. 4 20 146 EUR
KRIDLA s.r.o 1 275 EUR
Jaroslav Vasičko JV tlačiareň 46 102 855 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 1 337 EUR
Simply supplies s.r.o. 2 83 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 1 663 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 2 2 003 EUR
Cofin, a.s. 1 380 EUR
KRAIN, s.r.o. 11 3 599 EUR
FIBI, s.r.o. 1 568 EUR
Jozef Forgáč-olympia 2 642 EUR
Juraj Vargha - VARPEX 1 1 285 EUR
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 1 59 EUR
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 1 1 450 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 1 9 992 EUR
Richard Šrobár LITTERA 1 882 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 1 549 EUR
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 6 10 061 EUR
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 7 3 431 EUR
ARKA, a.s. 2 2 220 EUR
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2 344 083 EUR
WDW s.r.o. 1 50 EUR
Bawer-trans, s. r. o. 3 8 700 EUR
Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. 1 0 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 98 EUR
ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 212 100 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačené výrobky a príbuzné produkty Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba propagačných predmetov s logom NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 150 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie polygrafických výrobkov. Slovenský olympijský výbor 134 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá -HP-kazety Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 821 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpis karty Kancelária prezidenta SR 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných reklamných systémov pre účely konania podujatí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 010 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal A3 UNIVERZITA J. SELYEHO 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (3rd Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (3rd Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (3rd Edition), Project 5 (4th Edition) Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač publikácií ÚPN Ústav pamäti národa 33 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačoviny- časopis a výročná správa Zoologická záhrada 19 172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 10 719 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 039 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Národný onkologický ústav 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 859 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnice anglického jazyka Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 198 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 806 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 402 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstroj pre hasičov Obec Kozárovce 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá ,papier xerox Národný onkologický ústav 5 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 278 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal a spisová doska UNIVERZITA J. SELYEHO 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá ,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 866 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 237 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 866 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 1 416 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke. Národný onkologický ústav 2 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu. Národný onkologický ústav 5 056 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu.III/17 Národný onkologický ústav 4 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu.I/17 Národný onkologický ústav 6 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač služobných kníh a tlačív Hlavné mesto SR Bratislava 3 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 7 889 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 3 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií (zápisový list, potvrdenia o návšteve školy) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a kancelárske tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 354 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie (Výročná správa o činnosti objednávateľa za rok 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač tlačív (zápisový list, čestné vyhlásenie, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o ukončení štúdia) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie (Sprievodca štúdiom) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 862 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu.IV/17 Národný onkologický ústav 4 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá zadávané do tlače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 437 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá štandardné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 337 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačnej brožúry a skladačky o možnosti štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníkov, plagátov, letákov, vizitiek, foldera a iných tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníka a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 937 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 015 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač výročnej správy a habilitačnej prednášky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné, nástenné kalendáre a diáre na rok 2018 Mesto Nové Zámky 1 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 045 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 538 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 239 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a kancelárske tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 622 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých monografií a učebných textov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 344 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné diáre, plánovacie kalendáre na rok 2018, tlačivá Mesto Nové Zámky 1 991 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 818 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 091 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vysokoškolských učebníc Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 072 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 725 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 414 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačoviny 2017 (110_2017) Zoologická záhrada 30 899 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckej publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií, časopisov, letákov, vizitiek, pozvánok a iných Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 82 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 218 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 694 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač obojstranného letáku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 583 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup papiera na farebnú laserovú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 182 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 598 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 364 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 273 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúr a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 593 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 643 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií, brožúr a časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 404 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup papiera na farebnú laserovú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 431 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač inauguračných prednášok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 414 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 17 916 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 182 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 317 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 515 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 945 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (plagáty, letáky, vizitky, záložky, pozvánky a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, vizitky, letáky, výročná správa, kalendár) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, plagáty, bannery) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 653 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 636 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 995 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač diárov s vlastným grafickým spracovaním vrátane technickej prípravy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Nitra 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 762 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 3 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie - zborník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 011 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 674 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 773 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (brožúry, trhacie bloky, vizitky, pozvánky, plagáty, záložky, kalendáriky, publikácie, foldre) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Novoročné prianie 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 731 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 264 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2019 Mesto Nové Zámky 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 452 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 752 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spisový obal a spisová doska UNIVERZITA J. SELYEHO 324 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá zadávané do tlače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 819 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá štandardné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 007 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 144 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 48 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií, časopisov, plagátov a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 946 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 420 EUR 2019 Služby Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 649 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 056 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Detská fakultná nemocnica Košice 1 901 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 114 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií a vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 544 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 468 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 556 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 105 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 169 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač foldrov a časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 096 EUR 2019 Služby Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 629 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2020 Mesto Nové Zámky 1 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií a pozvánok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Novoročné prianie 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 356 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 398 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 635 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 625 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 006 EUR 2020 Tovary Nie 1
Publicita projektu - Samolepiace etikety s potlačou Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 100 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 519 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 325 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 350 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×