CPV kód

18444000-3

Ochranné pokrývky hlavy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 27 014 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 348 EUR
Mesto Košice 5 545 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 27 014 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 3 348 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 3 285 000 EUR
Innocent Store, s.r.o. 1 90 900 EUR
AMBER, spol. s r.o. 1 170 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochranná obuv, ochranné okuliare ,košele, ochranné pokrývky hlavy, ochranné a bezpečnostné odevy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 901 4900.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 250 27249.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné pomôcky Mesto Košice 260 900 260900.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Ochranné pomôcky Mesto Košice 285 000 285000.0 EUR 2020 Tovary Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
OOP kategórie Ochranné prilby a ich súčasti, ochranné čiapky a šatky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 890 000 890000.0 EUR 14. September 2020 27. Október 2020 Nie 2020-09-14 00:00:00 UTC 2020-10-27 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×