CPV kód

18143000-3

Ochranný výstroj

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 547 606 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 490 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 2 640 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 9 165 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2 050 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 39 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 5 117 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 95 000 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 280 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 189 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
JANOLI, s.r.o. 1 8 922 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 2 500 EUR
Protech, spol. s r.o. 2 4 573 EUR
SALOME Special Operations, s.r.o. 3 536 184 EUR
BVH, spol. s r.o. 1 1 189 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 2 200 EUR
STEBERG s.r.o. 1 5 117 EUR
ACAPO,s.r.o. 1 2 391 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 95 000 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 1 280 EUR
Valivé ložiská P & M, s. r. o. 1 0 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 1 2 640 EUR
PP SAFETY s.r.o. 1 39 EUR
Industrial Services Prešov, s.r.o. 1 2 050 EUR
Breco s. r. o. 1 490 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chrániče kolien a lakťov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 369 600 369600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chrániče kolien a lakťov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83 292 83292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celotvárová maska, náhradný filter do celotvárovej masky, náhradný zorník Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 153 2152.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chrániče kolien a lakťov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 936 13936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračná polomaska, štít ochranný náhradný číry, respirátor-ochrana dýchania, držiak filtra, predfilter do držiaka filtra, náhradný filter do celotvárovej masky, náhradný zorník do celotvárovej masky, náhradná fólia na celotvárovú masku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 409 2409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračná polomaska, štít ochranný náhradný číry, respirátor-ochrana dýchania, držiak filtra, predfilter do držiaka filtra, náhradný filter do celotvárovej masky, náhradný zorník do celotvárovej masky, náhradná fólia na celotvárovú masku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 409 2409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky - ochranný štít celotvárový, slúchadlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 008 7008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky - Respirátory a pracovné plášte Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 291 291.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celotvárová maska, náhradný filter do celotvárovej masky, respirátor - ochrana dýchania, náhradný zorník do celotvárovej masky, náhradná fólia na celotvárovú masku, pracovné rukavice, prac. rukavice latexové, penové zátky do uší, prac. rukavice Pelikán, náhradný zorník, mušľový chránič sluchu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 781 3781.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky pre prácu vo výškach Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 427 1427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlmiče na ochranu sluchu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 48 48.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ostatné OOPP NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračná polomaska 3M, Okuliare ochranné, Nitrilové rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84 83.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chrániče kolien a lakťov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83 292 83292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranný štít na tvár Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie respirátorov Hlavné mesto SR Bratislava 95 000 95000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný pracovný výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 973 3973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít na tvár Národná transfúzna služba SR 925 925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 790 000 790000.0 EUR 14. September 2020 23. Október 2020 Nie 2020-09-14 00:00:00 UTC 2020-10-23 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×