CPV kód

18141000-9

Pracovné rukavice

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5 10 651 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 3 947 346 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 2 584 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 1 561 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 541 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 500 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 6 110 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 296 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 33 023 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 577 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 1 60 000 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 166 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 833 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 21 041 EUR
Mesto Partizánske 1 177 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 6 180 EUR
Slovenské národné múzeum 5 576 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 9 799 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 80 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 322 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 34 979 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 1 536 EUR
Mesto Stará Turá 6 2 044 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 844 906 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 14 542 EUR
Obec Záhorská Ves 1 349 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 282 EUR
Obec Smolenice 1 283 EUR
Ústav zoológie SAV 4 840 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 204 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 3 21 616 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 577 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 21 218 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 7 597 EUR
Divadlo Nová scéna 1 479 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 10 1 827 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 1 059 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 346 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 29 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 396 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 570 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 941 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 167 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 159 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 478 EUR
Domov jesene života 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 5 845 740 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 8 7 138 EUR
KORAKO plus s. r. o. 2 74 542 EUR
LEON global s.r.o. 1 1 700 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 396 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 3 289 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 3 733 EUR
Rempo s.r.o. 7 775 779 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 1 322 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 4 6 595 EUR
COMMERC SERVICE spol. s r.o. 1 1 167 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 3 14 616 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 540 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 1 0 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 9 000 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 1 1 620 000 EUR
Protech, spol. s r.o. 5 39 600 EUR
HOLÍK Slovakia, s.r.o. 4 1 551 567 EUR
BVH, spol. s r.o. 1 541 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 6 4 667 EUR
NIBIA s. r. o. 1 400 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 7 11 000 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 19 4 036 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 67 EUR
Roman Laco - ROADA 2 591 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 2 599 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 8 9 137 EUR
BETRIX, s.r.o. 2 296 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 158 EUR
VICOM s.r.o. 1 350 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 2 1 496 EUR
ACAPO,s.r.o. 2 3 014 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 5 649 EUR
Ondrej Gergel MOGER 2 240 EUR
FALKEN - JK, s. r. o. 1 249 EUR
GOLD WORK, s. r. o. 1 535 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 1 0 EUR
M.S.T. GROUP, s. r. o. 1 270 EUR
Smit Impex, s.r.o. 1 54 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 250 EUR
Peron Slovakia, s.r.o. 2 367 EUR
Lekáreň Viola s.r.o. 1 9 799 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3 507 EUR
ALFA PROGRESS SLOVAKIA, s.r.o. 2 1 373 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 290 EUR
Tatiana Staňová MODEN 2 3 314 EUR
Peter Staňo MODEN 4 6 698 EUR
LUMAX, s. r. o. 1 1 067 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 1 3 500 EUR
KoHa pro s.r.o. 5 6 592 EUR
AU Holding plus, s.r.o. 1 488 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 517 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 488 EUR
BRAKON s.r.o. 1 300 EUR
PharmaComp s.r.o. 1 1 075 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 1 2 313 EUR
Industrial Services Prešov, s.r.o. 2 806 EUR
EKOS - partner s.r.o. 1 33 023 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 3 740 EUR
Tamal s. r. o. 3 540 EUR
IMONICE INVEST, s.r.o. 1 2 600 EUR
myAD, s.r.o. 1 977 EUR
ganes s. r. o. 1 163 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov so zabezpečením logistiky dodávok Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 60 000 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 262 649262.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 229 451 229451.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 174 845 174845.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Pracovné a jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a toaletné potreby Obec Smolenice 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné rukavice Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinované pracovné rukavice, Pracovný overal maliarsky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice , nesterilné bez púdru velkosti S,M,L Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice pracovné-5 prsté kožené Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a jednorazové rukavice Domov jesene života 28 800 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celokožené pracovné rukavice 5-prstové Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Nákup - Kombinované pracovné rukavice, pracovné rukavice polomáčané nylónové (polyesterové), jednorazové hygienické latexové rukavice s rozvozom /doručením“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 76 810 76810.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové 200-kusové - 30 balení Mesto Partizánske 261 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sempercare soft - Nitrilové rukavice bez púdru velkosti S, M,L ružové Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 174 174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 405 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Slovenské národné múzeum 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, ochranné okuliare, penové zátky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 541 541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinované pracovné rukavice, Náhradná fólia na celotvarovú masku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 190 3190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,L, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 255 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pracovné rukavice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celokožené pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 78 78.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad a rukavice kožené a rukavice upratovacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice kožené, Pracovné rukavice z latexu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 189 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice pracovné Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
rukavice, nitrilové, bezlatexové, nepúdrované, vyšetrovacie, nesterilné Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 66 66.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 740 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Latexové pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 39 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 202 202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru veľkosti S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky a pracovné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 651 651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranné rukavice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 591 2591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 138 138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 388 387.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 86 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 365 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice z prírodného latexu , nesterilné, bez púdru, pravo-ľavé veľkosti S,M, ústne rúško s gumičkou a plastickou výstužou, vyrobené z jemného a nedráždivého materiálu bez zápachu a šetrného k pokožke, neobsahuje latex Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 550 3550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 599 599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 322 1322.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie - február 2018 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 46 46.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
certifikované pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , bez púdru veľkosti XS, S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice, zástery, respirátori a ochranné okuliare Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 410 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice, zástery, respirátori a ochranné okuliare Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné rukavice NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 700 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 089 6088.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archeologické vybavenie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 551 551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 543 4542.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 692 692.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 316 315.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 456 25456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 94 94.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
certifikované pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , soft bez púdru velkosti XS, S,M,L, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
certifikované pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 144 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 618 7618.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ochrannée rukavice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 87.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216 216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 692 692.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice a obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 696 696.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky - rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 160 1160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 699 18699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 378 4378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 300 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 365 1365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 920 4920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 340 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970 970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 375 375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 688 2688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, ochranné a hygienické potreby Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 380 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné náradie a pomôcky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 880 5879.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup zásahových rukavíc pre HaZZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 130 500 2130500.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Rukavice Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 800 11800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia a hygiena Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 20 965 20965.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162 162.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 132 132.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky - rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 466 2466.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky - rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 466 2466.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 900 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 740 28740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a materiál na upratovanie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 300 3300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 018 2017.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 635 1635.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 270 270.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 300 3300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Upratovacie potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 33 028 33028.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 253 253.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pilčícke ochranné pracovné prostriedky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované veľkosť č. M Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 750 3750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 598 625 598625.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 262 649262.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 165 834 165834.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 32 378 32378.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 48 069 48069.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dodávka osobných ochranných pracovných rukavíc. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500 129500.0 EUR 15. August 2014 5. September 2014 Nie 2014-08-15 00:00:00 UTC 2014-09-05 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×